Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Sunday, April 8, 2012

Bencana Besar yang Menimpa Bangsa Arab

Dari Abdullah bin Amr ra bahwa Rosululloh saw bersabda "Akan terjadi bencana besar (pembunuhan) yang menimpa orang orang Arab. Para pembunuhnya masuk neraka... Pada saat itu, lidah lebih tajam (pedih) daripada terkena pedang." (HR Bukhari dan Turmudzi)

Maksud dari hadits di atas adalah untuk membersihkan (menghapuskan) kaum muslimin sehingga mereka dibunuh dan dihancurkan. Akan tetapi, Alloh SWT berjanji akan menyelamatkan mereka (kaum muslimin) dari kejahatan dan kerusakan besar serta kekuasaan orang orang bodoh tersebut. Mungkin kondisi ini akan terjadi menjelang munculnya tanda tanda kubra.

Dari Abdullah bin Amr ra bahwa Rosululloh saw bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga Alloh mengambil syaratnya (tanda) dari penduduk bumi dan tersisalah rakyat jelata (jembel) yang tidak tahu dan tidak ingat." (HR Ahmad)

Saya membayangkan kondisi ini akan terjadi saat kiamat sudah dekat.

 


No comments:

Post a Comment