Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Tuesday, November 9, 2010

S.Y.U.K.U.R (Sebuah Kajian Hadits)

Dari Aisyah ra, Jika kepada Beliau Saw datang perkara yg MENGGEMBIRAKAN, maka Beliau berucap:

“Alhamdulillahi alladzi bini'matihi tatimmu alshoolihaati”
Artinya: Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala amal shalih sempurna.

Dan apabila datang kepada Beliau perkara yang MENYEDIHKAN, Beliau berucap:

“Alhamdulillah 'ala kulli hal”
Artinya: Segala puji bagi Allah, atas segala keadaan

(Ditakhrij Ibnu As-Sunni, Al Hakim dan Al-Albani dalam shahih Al-jami' [4/201].

Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk SELALU MEMUJI ALLAH SWT dalam setiap kesempatan, baik dalam keadaan SUKA atau DUKA.

Salam Ikhlas !
---------------------

No comments:

Post a Comment