Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Friday, January 3, 2014

Orang yang Pertama DibangkitkanMaksudnya adalah orang pertama dibangkitkan dari kuburannya. Beliau tiada lain Nabi Muhammad saw. Ini termasuk suatu penghormatan kepada beliau. Sekalipun beliau Nabi dan Rasul terakhir, namun memiliki peran menentukan di Hari Kiamat dengan berbagai keistimewaan yang diberikan kepadanya.

Dalam riwayat muslim, dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda :

"Aku adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari Kiamat, orang yang pertama dikeluarkan dari rekahan bumi, orang yang pertama memberi syafaat dan orang pertama yang diterima syafaatnya."

Dalam riwayat Thufail Ubay bin Ka'ab ra, Rasulullah saw bersabda "Saat Hari Kiamat tiba, aku adalah pemimpin para Nabi, juru bicara mereka dan pemberi syafaat yang diterima tanpa disertai rasa membanggakan diri." (HR. Ahmad).


1 comment:

  1. salam..
    Izni copy semua info dalam blog tuan..
    Semoga Allah beri kebaikan..

    ReplyDelete