Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Friday, April 16, 2010

Amalan Nurani


Amalan-amalan nurani adalah ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad saw yang dikerjakan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt. Amalan-amalan itu hendaklah dikerjakan sebanyak-banyaknya sambil berusaha agar mendapat khusyu’ dan tenang, sehingga prilaku anda terus-terus menjadi amalan nurani.

Amalan-amalan nurani itu ialah :

1. Dakwah dengan penuh keikhlasan untuk mendapatkan keimanan dan keyakinan. Dakwah adalah tugas para Nabi a.s yang paling utama sekali, dan dakwah itu merupakan sumber kebaikan dan kebahagiaan bagi makhluk-makhluk Allah Swt.

2. Ibadah, terutama shalat – termasuk dzikir, tilawah al Quran, do’a, dan istigfar.

3. Ta’lim wa ta’allum (mempelajari ilmu dan mengajarkannya), termasuk ilmu yang menyatakan natijah (akibat) baik dan buruknya amal perbuatan manusia di alam akhirat.

4. Akhlak yang sempurna, yakni akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah saw yang kesimpulannya ialah supaya kita berkelakuan baik dan bermoral tinggi terhadap makhluk-makhluk Allah Swt dengan tujuan hanya untuk mendapatkan keridhaan-Nya.
Amalan-amalan di atas itulah yang disebut amalan-amalan nurani.

Jika dikerjakan sebanyak-banyaknya secara istiqamah, niscaya akan menghasilkan nur, sehingga kehidupan akan berubah menjadi nurani. Oleh sebab itu anda sekalian hendaklah memperbanyak amalan-amalan tersebut.

No comments:

Post a Comment