Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Friday, April 16, 2010

Belajar dari Air


Lihatlah air ! Pelajarilah air ! Bergurulah pada air! Air senantiasa mengalir dan bergerak yang dengan pergerakannya menjadikannya suci dan mensucikan untuk thaharoh (bersuci). Dalam pergerakannya air selalu mencari tempat yang rendah (dalam hidupnya selalu tawadhu dan berkaca pada kehidupan orang yang berada di bawahnya).

Jangan sekali-kali menghambat pergerakan air karena jika air menggenang ia akan menjadi sumber penyakit, menjadi tidak suci untuk digunakan bersuci, menyebarkan bau busuk dan merusak struktur tanah yang digenanginya. Air bergerak menuju lautan. Dari sungai atau selokan manapun asal air mengalir, ujung-ujungnya akan menuju lautan. Dari sungai atau selokan manapun asal air mengalir, ujung-ujungnya akan menuju lautan, bergabung dengan kekuatan jamaahnya di lautan. Walaupun dalam perjalanannya air terhambat batu, sementara air akan mencoba melewatinya sekalipun sementara waktu berpencar dengan teman-temannya tapi kemudian akan berpadu kembali sebagai kekuatan baru.

Jika air menempati sebuah wadah atau apa saja, ia akan mengisinya sama rata, penuh keadilan. Dalam pergerakannya, air senantiasa mencari celah untuk menerobos, tidak pernah putus asa. Kekuatan air jika sengaja dibendung oleh manusia mampu menjadi sumber tenaga listrik, irigasi dan bermacam kegunaan lainnya. Falsafat air memang bergerak dan bergerak. Selama ia bergerak maka akan mendatangkan banyak manfaat.

Selama bergerak dengan kekuatan jamaah maka ia menjelma menjadi satu kekuatan dahsyat sebagaimana air di bendungan atau topan badai di lautan ! sebaliknya jika air berhenti bergerak, diam stagnan maka menjadi penyebab datangnya penyakit. Jika ummat bergerak secara ijtima’I dalam dakwah ke seluruh alam maka Islam sebagai satu kekuatan hidup kembali akan diamalkan oleh kaum muslimin, menjadi kekuatan perubah bagi wajah dunia sehingga orang-orang kafir ketika berhadapan dengannya hanya mempunyai dua piProxy-Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=0

han :

“Diberikan Hidayah oleh Allah Swt untuk masuk Islam atau dihancurkan oleh-Nya.

No comments:

Post a Comment