Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Saturday, November 30, 2013

Kunci Pembuka Pintu Surga dan GeriginyaKunci surga adalah kalimah syahadat, sedangkan geriginya adalah amal amal shaleh. Kedua syarat inilah yang menjadikan pondasi penting keimanan. Yang pertama, pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Nya, lalu dibuktikan dengan menunaikan amal shaleh sesuai dengan contoh Rasulullah saw.

Al Hasan bin Arafah meriwayatkan dari Muadz bin Jabal ra, Rasulullah saw bersabda :

"Kunci surga adalah bersyahadat (bersaksi) bahwa tiada Tuhan selain Allah."

Dalam Shahih Bukhari dinyatakan, pernah ditanyakan kepada Wahhab bin Munabbih, "Bukankah 'La Ilaha Ilallah' itu kunci surga ?" "Benar" jawabnya, "Tetapi kalau yang kamu bawa itu kunci yang bergerigi, barulah pintu itu terbuka untukmu. Dan kalau tidak, pintu surga pun takkan terbuka." Maksudnya, kalimah tauhid tersebut harus disertai amal amal shaleh dengan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan segala yang diharamkan sesuai perintah Rasulullah. Waalahu a'lam.

No comments:

Post a Comment