Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Monday, March 14, 2011

PETUNJUK ALLAH ITU ADA DI JALAN MEREKA YANG MENCARINYA

KEBAHAGIAAN DAN KEBERHASILAN itu memiliki tanda 2 yang bisa ditangkap dan isyarat2 yang tampak.

Tanda2 dan isyarat2 itu adalah saksi peningkatan tahapan yang bisa dicapai .Diantara tanda2 KEBAHAGIAN & KEBERHASILAN itu adalah :

Bahwa semakin Ilmu seorang hamba bertambah, maka akan bertambah pula kerendahan hatinya serta belas kasihnya. Seperti mutiara yang mahal , semakin dalam tempatnya didasar laut, maka akan semakin tinggi harganyaDan ORANG YANG BIJAKSANA akan menyadari bahwa ilmu adalah ANUGERAH yang dengannya ALLAH MENGUJINYA. JIka ia mensyukuri dan menerimanya dengan baik, maka ALLAH akan MENGANGKAT DERAJATNYA."ALLAH akan meninggikan orang2 yang beriman diantara kamu dan orang 2 yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (QS Al-Mujadilah :11)Semakin orang itu bertambah amal perbuatannya akan semakin bertambah pula KEHATI-HATIAN dan rasa takutnya kepada ALLAH. Dia akan semakin berhati2 agar kakinya tidak tergelincir, lisannya tidak kelepasan omongan dan hatinya tidak terbalik. Ia selalu bercermin dan mewanti2 dirinya bak seekor burung yang hati2 setiap kali hinggap di suatu dahan. Dia takut terhadap bidikan peluru pemburu.Semakin bertambah hartanya, maka semakin ia menjadi lebih DERMAWAN dan semakin banyak memberi. Sebab harta hanyalah barang titipan , sementara yang memberi harta itu adalah si penguji. Semakin meningkat status dan kehormatannya di masyarakat, maka semakin dekat ia dengan masyarakat, mudah memberi dan semakin rendah hati.Seluruh hamba itu adalah makhluk ALLAH, dan yang paling dicintainya adalah YANG PALING BANYAK MEMBERIKAN MANFAAT PADA SESAMASedangkan tanda2 KESENGSARAAN adalah,

Bahwa semakin bertambah Ilmu seseorang , maka ia akan semakin sombong dan angkuh dalam tindak dan tanduk.

Ilmu nya tidak bermanfaat & hatinya kosong. Semakin kecil NILAI orang2 disekitarnya dan semakin baik prasangkanya terhadap dirinya sendiri.Rasullullah bersabda :

"Kelak pada hari kiamat, orang yang sombong akan dihimpunkan dalam barisan semut2 kecil yang diinjak2 oleh kaki manusia"


Kehidupan adalah COBAAN DAN UJIAN dari ALLAH bagi hamba2nya. Ada yang dengan ujian ini menjadi bahagia, namun adapula yang dengan ujian ini menjadi sengsara.


Sesungguhnya petunjuk dari ALLAH itu akan datang , bagi mereka yang mencarinya.. Subhanallah , semoga kita semua termasuk golongan orang2 yang diberi petunjuk, serta selamat di dalam menjalani kehidupan dunia, untuk tujuan kemuliaan kelak di akhirat nanti. amin ya Robbal alamin ...

No comments:

Post a Comment