There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Monday, January 11, 2010

Gelas Tumpah Sesuai dengan Isinya.

Apabila sebuah gelas isinya dengan air putih maka jika sudah penuh akan menumpahkan air putih juga. Begitu juga jika ke dalam gelas itu kita isi air kopi maka kalau gelas itu meluber dan tumpah yang keluar adalah air kopi.

Begitupun dengan hati kita, jika hari demi hari diisi dengan pembicaraan agama , membicarakan kebesaran Allah Swt dan masa depan kampung akhirat, maka ketika meninggal dunia, Insya Allah hati kita akan mengeluarkan isinya: Allah…Allah…Allah…Laa ilaaha illallah, dan inilah akhir kehidupan yang didambakan semua orang Islam yaitu khusnul khatimah. Tapi apabila hari demi hari, hati kita diisi dengan pembicaraan dunia, digunakan untuk memikirkan dan hanya mengurus dunia, maka dapat ditebak ketika meninggal dunia, isi hati yang ia tumpahkan adalah tentang dunia (harta, pangkat, jabatan, anak-istri), naudzubillah ! Inilah akhir kehidupan orang-orang yang telah gagal dalam menjalani hidupnya di dunia, mati dalam keadaan su’ul khatimah !

No comments:

Post a Comment