Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Monday, July 26, 2010

Sholat...Sholat

Shalat adalah merupakan keridlaan Tuhan,
kesenangan para malaikat, perilaku para nabi, cahaya makrifat,
pokok iman, terkabul doa, dan amal, keberkahan rizki, dan rahmat jasmani, senjata melawan musuh, kebencian syetan, syafaat bagi pelakunya dengan para malaikat, sebagai penerang kubur, lemek/hamparan di bawah lambungnya, jawaban munkar-nakir,
kawan pendamping di kubur hingga kiamat, dan merupakan pelindung serta mahkota dan pakaian badannnya, cahaya penerang di mukanya,
penutup api neraka, dan merupakan hujjah bagi mukmin di hadapan Allah SWT, memberatkan amal dalam timbangan, penolong Allah di atas jembatan/shirath, kunci pembuka sorga, karena meliputi tasbih, tauhid,
pembersih dan memulyakan Allah SWT, serta bacaan dan doa,dan amal yang paling utama yaitu melakukan shalat tepat pada waktunya.

=== Salam Sabar ===

No comments:

Post a Comment