Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Wednesday, July 14, 2010

Untuk Saudaraku Seiman

Assalamu'alaikum WRB

Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi seluruh hamba2Nya yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnah Baginda Rasulullah hingga hari kiamat.

Saudaraku seiman..Islam terbagi atas lima.
-Ulihiyah (Ketuhanan)
-Ubudiyah (Ibadah)
-Muamalah (Berdagang)
-Muasyarah (Bersosialisasi/Bermasyarakat)
-Akhlak (Membentuk Pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan menjadi asbab manfaat bagi orang lain).

Mengenai muamalah atau dibahasakan bekerja, ini adalah perintah Allah SWT, seperti yang Allah nyatakan..
"dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan" (An Naba 11).

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (Al Jumuah 10).

Dan juga Sabda Nabi yang mengisahkan burung yang bepergian dengan perut kosong pada pagi hari, kembali pada sore hari dengan perut kenyang, menandakan sang burungpun bekerja untuk menghidupi dirinya.

Salah satu sahabat Rasulullah, Umar r.a pun menyuruh atau menegur seseorang untuk bekerja mencari penghidupan, Beliau mengatakan yang kurang lebih "Bekerjalah karena Tidak akan jatuh hujan emas".

Dan dengan bermuamalah ini kita bisa dapat nafkah untuk menghidupi diri kita dan tanggungan kita (jika sudah berkeluarga) agar ada kekuatan untuk bisa istiqomah dalam amal ibadah.

Tapi dalam bermuamalah ini juga ada adab dan tertibnya sebagaimana yang kita bahas dalam Adab-adab masjid kemarin mengenai larangan berjual beli di dalam masjid.

Semoga kita semua bisa mengambil banyak manfaat dari pesan dan penyampaiaan ini.

Akhir kata saya ucapkan..
..Jazakumullah Akhsanul Jazza Subhanallah wabihamdihi Subhanakallahumma wabihamdika AsyaduAllahilaha illa Anta Astagfiruka wa'atubu Ilaik Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

No comments:

Post a Comment