There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Monday, July 5, 2010

Apakah Hati Patut Tenang Ataukah Bergelora Bila Mengingat Allah ?

Hati adalah alat untuk mengingat dan berzikir kepada Tuhan. Tempat untuk kita sadar dan insyaf bahwa Allah itu wujud dan kita ini hamba dan ciptaanNya.Hati adalah tempat untuk merasa berTuhan. Untuk merasakan bahwa Allah itu Maha Berkuasa, Maha Agung, Maha Hebat dan Maha Kaya. Untuk merasakan Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Untuk merasakan Allah itu Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana dan sebagainya.

Hati yang berzikir kepada Tuhan ialah hati yang merasa bertuhan iaitu yang merasakan segala sifat-sifat Tuhan yang Maha Sempurna. Hati yang rasa hebat, gentar dan takut kepada Allah.Hati yang rasa dilihat, diawasi dan dikawal oleh Allah. Hati yang merasakan Tuhan ada peranan dalam hidupnya dan dalam pengaturan alam ini. Hati yang merasakan bahwa tidak ada sesuatu jua pun yang terlepas dari pengetahuan dan penguasaan Tuhan.

Hati yang merasa bersyukur di atas segala nikmat Tuhan.Yang merasa perlu kepada Tuhan dan yang merasakan bahwa akhirnya nanti kesemua ciptaan ini akan kembali kepada Tuhan. Rasa-rasa seperti ini pasti ada kesan pada hati. Apakah kesannya?

Ada yang berkata berzikir dan merasa bertuhan ini akan menenangkan jiwa. Mereka merujuk kepada ayat Al Quran:

Maksudnya: Ketahuilah bahwa dengan mengingati Allah itu hati akan tenang. (Ar Raad: 28)

Kalau dilihat sekali imbas, mungkin dapat kita berpegang kepada maksud ini. Tetapi ada pula ayat lain yang membawa maksud yang berlainan atau yang berlawanan seperti ayat yang di bawah:

Maksudnya: Orang mukmin itu, apabila disebut nama Allah, gemetar hati-hati mereka. (Al Anfaal: 2)

Nampak macam kedua-dua ayat ini bertentangan dan berlawanan maksudnya. Bagaimana pula hati orang berzikir yang gentar dapat rasa tenang atau hatinya yang tenang dapat rasa gentar pada waktu yang sama. gentar dan tenang adalah dua perasaan yang berlawanan dan berbeda.

Kalau begitu apakah yang sebenarnya yang patut dirasakan oleh hati apabila kita berzikir atau mengingat Allah? Patut tenang atau patut gentar? Disebabkan ada ayat yang mengatakan hati patut tenang dan ada pula ayat yang mengatakan hati patut gentar (bergelora), maka kita sepatutnya merasakan kedua-dua perasaan ini sekaligus. Kalau tidak kita tidak selaras dengan kehendak Al Quran. Kalau rasa hati kita tidak selaras dengan kehendak Al Quran, nyata bahwa kita yang salah. Al Quran tidak salah kerana Al Quran itu adalah kalamullah. Mari kita kupas perkara ini, moga-moga kita dapat memahami.

Yang dikatakan tenang itu adalah berkaitan hubungan hati kita dengan dunia dan hal-hal yang bersifat keduniaan. Kalau kita berzikir dan mengingati Tuhan, pasti hati kita akan tenang dengan hal urusan dunia. Tidak ada apa di dunia ini yang sebegitu besar atau penting sehingga boleh mengganggu ketenangan hati kita. Dunia ini kecil dan remeh. Seperti kata orang bule: of little significance.

Nikmatnya kecil. Siksaannya juga kecil. Segala-gala di dunia ini remeh dan kecil. Tetapi dengan Tuhan, kita tidak dapat ambil ringan. Dengan Tuhan hati mesti sentiasa gentar dan bergelora. Orang yang beriman dan bertaqwa itu, hati-hati mereka sentiasa bergelora dengan Tuhan. Mereka kenal Tuhan. Justeru itu mereka rasa cinta dan takut dengan Tuhan. Mereka rasa hebat dan takut dengan Tuhan. Mereka rasa senantiasa di awasi oleh Tuhan. Rasa-rasa ini mengisi dan mencengkam hati-hati mereka. Mereka senantiasa rasa Tuhan melihat mereka. Mereka rasa Tuhan mengetahui segala apa yang ada pada diri lahir mereka dan segala apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Mereka merasakan kekuasaan Tuhan. Bila Tuhan kata Jadi...maka jadilah. Mereka rasa Allah dapat matikan mereka kapan-kapan saja. Azab dan siksa Tuhan sangat pedih. Begitulah sepatutnya rasa-rasa hati kita apabila berzikrullah.

Ada tenang dan ada gentar. Tenang dengan dunia dan hal-hal dunia tetapi gentar dengan Tuhan. Lagi kuat gentar dan bergeloranya hati seseorang itu dengan Tuhan maka lagi tenang hatinya dengan dunia. Tenang dengan dunia itu rahmat. Gentar dengan Tuhan itu juga rahmat. Kedua-dua itu ada kemanisannya. Sebaliknya gentar dengan dunia itu azab. Itu tanda kita diperhamba oleh dunia. Tenang dengan Tuhan juga azab. Itu tanda kita sudah hilang sifat kehambaan kita. Kedua-duanya akan membawa kecelakaan kepada kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat...

No comments:

Post a Comment