Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Monday, July 5, 2010

DOA

#Apakah DOA mengubah suatu keadaan dalam sekejap?
* Tidak, tidak selalu, tetapi DOA mengubah cara anda memandang situasi tersebut.

#Apakah DOA mengubah kondisi keuangan anda?
* Tidak, tidak selalu, tetapi
DOA akan mengubah kepada siapa anda berharap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

#Apakah DOA mengubah hati yang hancur atau tubuh yang fana?
* Tidak, tidak selalu, tetapi DOA akan mengubah sumber kebahagiaan & kekuatan anda.

#Apakah DOA mengubah apa yang kau butuhkan dan inginkan?
* Tidak, tidak selalu, tetapi DOA akan mengubah apa yang anda butuhkan menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan.

#Apakah DOA mengubah cara anda melihat dunia?
* Tidak, tidak selalu, tetapi DOA akan mengubah dengan mata siapa anda akan melihat dunia.

#Apakah DOA mengubah penyesalan masa lalu?
*Tidak, tidak selalu, tetapi DOA akan mengubah harapan masa depan anda.

===SALAM SABAR====

No comments:

Post a Comment