Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Friday, July 2, 2010

Renungan Rahasia HATI

Saya coba menyuplikkan beberapa ayat suci dari Al-Qur’an, semata-mata sebagai pengingat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya, bahwa persoalan HATI…hanya ALLAH SWT sajalah yang memiliki kewenangan. Kita sebagai manusia, hanya diminta berpikir dan mau menggunakan pikiran kita untuk semakin meningkatkan kadar keimanan kita setiap saat, dan mampu bertaqwa dengan sebenar-benarnya taqwa kepada ALLAH SWT.

==================================

“Janganlah ikuti apa yang tiada kamu ketahui. Sungguh, pendengaran, penglihatan, dan perasaan hati, masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban”. (Q.S. Bani Isra’il: 17 : 36)

“Dan segala yang Kami ceritakan kepadamu. Kisah-kisah para Rasul, Kami kuatkan hatimu dengannya. Dan di dalamnya, datang kepadamu, kebenaran, nasehat, dan peringatan. Bagi orang yang beriman”. (Q.S. Hud: 11 : 120)

“Dan berkatalah orang yang kafir. Mengapa Qur’an tiada diturunkan kepadanya sebagai keseluruhan yang lengkap sempurna? Demikianlah (Kami lakukan) untuk menguatkan hatimu dengannya. Dan Kami membacakannya dengan terang, perlahan-lahan, dengan terang, sebagian demi sebagian”. (Q.S. Al-Furqan: 25 : 32)

“Dalam menjalankan kisas, ada (jaminan keselamatan) hidup bagimu. Hai orang yang punya pikiran. Supaya kamu bertaqwa kepada Tuhan”. (Q.S. Al-Baqarah: 2 : 179)

“Bawalah bekal, tapi sebaik-baik bekal ialah taqwa. Bertaqwalah kepada-KU, hai orang yang menggunakan pikiran”. (Q.S. Al-Baqarah: 2 : 197)

“DIA memberi hikmah kepada siapa DIA berkenan. Dan barang siapa diberi-NYA hikmah, kepadanya telah diberikan kebaikan melimpah. Namun tiada yang mengambil peringatan, kecuali orang yang punya pikiran”. (Q.S. Al-Baqarah: 2 : 269)

“Apakah orang yang hatinya telah dibukakan ALLAH untuk (menerima) Islam, sehingga ia (berjalan) dalam cahaya Tuhannya. Maka celakalah orang yang telah mengeras hatinya, dan tiada dapat mengingat ALLAH! Mereka itu dalam kesesatan yang nyata!” (Q.S. Az-Zumar: 39 : 22)

“Hai manusia! Telah datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu. Dan obat bagi (penyakit) hati. (Telah datang kepadamu) petunjuk dan rahmat, bagi orang yang beriman”. (Q.S. Yunus: 10 : 57)

“Ketahuilah! Mereka melipat hatinya. Supaya (pikirannya) tersembunyi dari ALLAH. Ingatlah! Pada waktu mereka menutupi dirinya dengan bajunya, ALLAH mengetahui apa yang mereka sembunyikan, dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, DIA menegtahui segala isi hati”. (Q.S. Hud: 11 : 5)

“Kamu mengira kamu dapat menyembunyikan diri dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulit-kulitmu terhadap dirimu. Bahkan kamu mengira bahwa ALLAH tiada mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Dan demikianlah pikiran kamu yang kamu anut tentang Tuhanmu, telah menjerumuskan kamu. Sehingga kamu tergolong orang yang merugi”. (Q.S. Fussilat: 41 : 22-23)

“Dan ingatlah nikmat ALLAH kepadamu. Dan perjanjian-NYA yang dibuat-NYA dengan kamu, kami mendengar dan kami taat! Dan bertaqwalah kepada ALLAH. Sungguh, ALLAH tahu benar kandungan hatimu”. (Q.S. Al-Ma’idah: 5 : 7)

“Sungguh, ALLAH mengetahui (segala) yang gaib di langit dan di bumi. Sungguh, DIA mengetahui (segala) yang ada di hati (manusia)”. ( Q.S. Fatir: 35 : 38 )

“IA tahu segala yang di langit dan di bumi. IA tahu segala yang kamu sembunyikan, dan segala yang kamu nyatakan. ALLAH tahu benar isi hati sanubari”. (Q.S. At-Tagabun: 64 : 4)

“Apakah kamu rahasiakan, atau kamu nyatakan perkataanmu. Sungguh, IA tahu rahasia hati sanubarimu!” (Q.S. Al-Mulk: 67 : 13)

“Katakanlah, apakah kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu. Ataukah kamu nyatakan. ALLAH mengetahuinya”. (Q.S. Ali ‘Imran: 3 : 29)

“Dan sungguh, Tuhanmu mengetahui. Apa yang tersembunyi dalam hatinya. Dan apa yang mereka lahirkan”. (Q.S. An-Naml: 27 : 74)

“Tuhanmu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hatinya. Dan apa yang mereka nyatakan”. (Q.S. Al-Qasas: 28 : 69)

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan kepercayaan orang dari luar lingkunganmu. Mereka selalu menimbulkan kemudaratan bagi kamu. Mereka inginkan kesusahan kamu. Telah jelas kebencian melalui mulutnya. Dan apa yang tersembunyi dalam hatinya, lebih buruk lagi. Sungguh, telah kami terangkan ayat-ayat kepadamu, sekiranya kamu menggunakan pikiran!” ( Q.S. Ali ‘Imran: 3 : 118 )


==== Salam Sabar ====

No comments:

Post a Comment