There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Saturday, July 10, 2010

Dialog Imajiner singkat tentang KAYA dan MATI

Pertanyaanya: Menjadi KAYA itu PELUANG atau PASTI?
Jawabannya: PELUANG
Pertanyaanya: Mau KAYA ?
Jawabannya: MAUUUU !
(semua orang akan menjawab seperti ini)

Pertanyaannya: MATI itu MUNGKIN atau PASTI?
Jawabannya: PASTI
Pertanyaanya: Mau MATI ?
Jawabannya: TIDAK MAUUU !
(semua orang akan menjawab seperti ini)

Kenapa KAYA sesuatu yang hanya PELUANG, MAU dan SANGAT ANTUSIAS untuk dikerjakan?

Kenapa MATI sesuatu yang PASTI, tapi TIDAK MAU dan TIDAK ANTUSIAS untuk disiapkan?

Anda Jawab sendiri pertanyaan ini !!!
(jangan keras-keras, dalam hati aja ya nanti orang lain denger dan maaf ya kalau kesindir hehe)

Salam Ikhlas !
-------------------------
Reminder:
Sudahkah anda mengeluarkan SEDEKAH hari ini ?

No comments:

Post a Comment