Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Wednesday, July 7, 2010

Kisah Dermawan

Berkata Ibnu Ajibah"Barang siapa yang meninggalkan sesuatu semata-mata karna Allah SWT maka Allah akan mengganti seperti apa yang ia tiggalkan atau bahkan lebih baik dari itu"

Teringat cerita putri nabi beserta keluarga; Ali bin Abi Thalib serta Hasan dan Husain:

Kala itu mereka benar-benar tidak makan selama tiga hari kemudian Fatimah berdiskusi sebentar dengan Ali hingga mereka memutuskan untuk menjual selendang milik Fatimah seharga 6 dirham dan bukan untuk kebutuhan pangan mereka tapi untuk disedekahkan

Fatimah berkata: “Faatasoddaq biha”, dan shadaqahkanlah dengan uang itu Ali bin Abi Thalib pun pergi menjual dan bershadaqah dengan uang 6 dirham tersebut.

di perjalanan Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah, Allah mengutus malaikat jibril yang menyerupai manusia membawa onta dan di pertemukan dengan Ali,

'Wahai hamba Allah belilah ontaku ini', ujar malaikat jibril,

'Tidak, aku tidak memiliki uang sepeserpun', Ali menolaknya,

'Kalau begitu kau boleh membelinya dengan mencicil', akhirnya Ali membawa onta tersebut dengan harga 100 dinar tanpa membayarnya lebih dulu.

Di tengah perjalanan Allah mengutus malaikat lain menyerupai manusia untuk menemui Ali.

Malaikat itu berkata 'Wahai hamba Allah alangkah sehatnya untamu,juallah kepadaku dengan harga 160 dinar',

Dengan seng hati beliau menjualnya, hingga akhirnya Ali bertemu lagi dengan orang yang menjual untanya tadi dan memberikan jatah uang 100 dinar miliknya dan beliau membawa pulang 60 dinar berkat shadaqah 6 dirham...Subhanallah !

Saya yakin hal ini juga terjadi kepada siapa saja yang bershadaqah ikhlas lillahi ta’ala.

Bershadaqahlah dan perhatikan siapa orang yang menjadi jelmaan malaikat jibril…

Salam Ikhlas !
------------------------
Hadits:
"Orang yang tidak menunaikan ZAKAT hartanya, maka pada hari kiamat, hartanya diserupakan seekor ular besar, botak dan ada dua titik hitam diatas kedua matanya, yang senantiasa mengikuti dan melilitnya. Ia berkata "aku harta simpananmu, aku harta simpananmu..." (HR. An-Nasa'i)

No comments:

Post a Comment