Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Saturday, October 23, 2010

Untuk Mereka Yang Senantiasa Saya Cintai

Assalamualaikum WRB

Segala Puji tak berujung hanya milik Allah SWT yang Maha sempurna yang menciptakan manusia dengan bentuk paling sempurna diantara seluruh mahluk ciptaanNya, yang Menggenggam nyawa seluruh mahluk lagi menjamin rezeqinya.

Allah SWT menguasai dimensi ruang dan waktu, tidak terikat akan suatu masa dan zaman..tidak pada suatu tempat yang dekat sehingga kita mengatakan "menempati" dan tidak berada pada suatu jarak sehingga kita mengatakan "disana"..

Allah swt kuasa dan selain daripada Allah adalah mahluk yang tidak mampu berbuat apa-apa tanpa izin dan kehendak Allah.

Shalawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiyullah Rasulullah SAW ahlul bait beliau dan para sahabat beliau..mereka yang kita cinta, yang kita rindukan perjumpaan dengannya dan yang senantiasa kita contoh-contoh zahir, perjalanan dan fikir beliau.

Saudaraku seiman, waktu adalah hal yang tidak ternilai harganya, sesuatu yang bahkan orang terkaya seduniapun tidak bisa membelinya.

Allah SWT memberikan kita waktu sebagai karunia dan nikmat juga sebagai kesempatan bagi kita untuk senantiasa memperbaiki "Iman" dan "Amal" ibadah kita.

" Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh"
(Q.S Al 'Ashr :3)

Setelah bulan demi bulan kita jalani begitu banyak kejadian yang kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari.
Berbagai masalah, ujian, cobaan yang menempa kita dan bahkan sampai kehilangan orang yang kita cintai entah itu orang tua kita, saudara kandung, keluarga, sahabat, tentangga ataukah teman yang jarang kita jumpai yang telah lebih dulu mendahului kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan selama ini di dunia.

Alhamdulillah kita yang hari ini masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT untuk berjumpa dengan bulan penuh berkah, bulan dimana lebih berarti dari seribu bulan, bulan dimana pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya dan pahala dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Maka saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, baik itu kesalahan melalui lisan atau perbuatan lainnya yang menyinggung atau tidak mengenakkan hati saudaraku seiman yang saya cintai, yang saya sengaja ataupun yang tidak disengaja, bahkan kedzoliman yang saya lakukan melalui hati saya semisal berburuk sangka, dengki ataupun iri hati, menghaturkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh ummat Islam yang ada di seluruh dunia, baik itu yang mengenal saya ataupun yang tidak mengenal saya.

“Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah selain Engkau. Engkau telah menciptakan aku, dan aku adalah hambaMu dan aku selalu berusaha menepati ikrar dan janjiku kepadaMu dengan segenap kekuatan yang aku miliki. Aku berlindung kepadaMu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui betapa besar nikmat-nikmatMu yang tercurah kepadaku dan aku tahu dan sadar betapa banyak dosa yang telah aku lakukan. Karenanya, ampunilah aku. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau.”
(Sayyidul Istigfar).

..Amin ya Rabbal Alamin..

Saya kembali lagi menghaturkan banyak permohonan maaf (Afwan Jiddan) apabila ada pesan-pesan saya yang secara tidak sengaja menyudutkan golongan-golongan tertentu, karena bukan atas dasar demikianlah niat saya membuat artikel-artikel selama ini.

Juga bagi mereka yang kecewa dengan perilaku saya yang belum seutuhnya mengamalkan sunnah-sunnah Baginda Rasulullah dan masih sering lalai dalam perintah Allah.

Bagi pihak-pihak yang telah menunjang artikel-artikel yang telah sama-sama kita ambil manfaat darinya dan yang telah membantu mengirim pesan dengan ushul-ushul juga kritikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan balasan yang lebih baik.

Dan buat saudaraku seiman yang karena kelalaiannya dalam agama semisal malas sholat berjamaah dan tidak menutup aurat dengan sempurna, menjadi tersinggung atas pesan-pesan yang saya sampaikan, saya nyatakan "Agama ini memang menyinggung" maka beruntunglah bagi orang-orang yang tersinggung dan mau bersegera berubah.

Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan Ridho Allah SWT, "Sesungguhnya Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Shalawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, atas keluarga dan segenap sahabat beliau"

“Maukah aku ceritakan kepadamu tentang sesuatu yang menyebabkan Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?
Para sahabat menjawab, tentu. Rasul bersabda, Kamu bersikap sabar (hilm) kepada orang yang membencimu, memaafkan orang yang berbuat zhalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan menghubungi orang yang telah memutuskan silaturrahim denganmu”. (HR. Thabrani).

Taqaballahu Minna Wa Minkum

Ada benarnya datangnya dari Allah dan adapun kesalahan dari artikel yang selama ini saya buat datangnya dari kebodohan dan kekurangan ilmu saya, Akhir kata saya ucapkan..

..Jazakumullah Akhsanul Jazza Wa Subhanallah wabihamdihi Subhanakallahumma wabihamdika AsyaduAllahilaha illa Anta Astagfiruka wa'atubu Ilaik Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

No comments:

Post a Comment