Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Tuesday, November 8, 2011

Tanda Tanda Wustha Yang Muncul pada Zaman Sekarang III

Berlomba lomba Meninggikan Gedung

Membangun gedung sebagai tempat tinggal sebenarnya diharuskan bagi setiap manusia karena bertambahnya penduduk. Dua ratus tahun yang lalu misalnya, jumlah penduduk di dunia ini hanya seperempat dari jumlah penduduk yang ada sekarang. Jumlah penduduk terus bertambah, padahal luas bumi tidak bertambah. Dengan demikian, perkembangan pembangunan harus disesuaikan dengan perkembangan penduduk. Akan tetapi, Alloh SWT mengetahui bahwa pada suatu hari nanti, penduduk bumi akan meninggikan gedung gedungnya. Oleh karena itu, Rosululloh saw memberitahukan dan menjadikannya sebagai salah satu tanda kiamat atau dekatnya hari kiamat. Bahkan, sekarang ini, di dunia, sudah ada gedung yang lebih dari seratus tingkat.

Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ra tentang kedatangan Jibril kepada Rosululloh saw dalam bentuk seseorang yang berpakaian putih bersih dan mempunyai rambut yang hitam pekat, lalu bertanya kepada beliau tentang Islam, iman dan ihsan. Rosululloh saw menjawab "Orang yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya." Lalu Jibril berkata, "Beri tahukan kepadaku tentang tanda tanda kiamat !" Rosululloh saw menjawab "Budak melahirkan tuannya, kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, serta banyak penggembala unta dan kambing meninggikan bangunan mereka." (HR Ahmad)

No comments:

Post a Comment