Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Thursday, December 12, 2013

Orang Kaya Masuk Surga Lima Ratus Tahun Setelah Orang MiskinBerbahagialah orang orang miskin yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT karena mereka kelak masuk surga lebih dulu daripada orang orang kaya dengan selisih 500 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda :

"Kaum muslimin yang fakir masuk surga lebih dulu daripada mereka yang kaya dengan selisih setengah hari, yaitu 500 tahun."

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin 'Ash, Rasulullah saw bersabda "Sesungguhnya orang orang fakir dari kaum Muhajirin mendahului orang orang kaya, mereka masuk surga pada Hari Kiamat, dengan selisih empat puluh tahun."


No comments:

Post a Comment