Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Friday, December 13, 2013

Pemimpin Para Pemuda di SurgaRasulullah saw bersabda "Jibril datang kepadaku dan memberikan kabar gembira bahwasanya Hassan dan Hussein, keduanya menjadi pemimpin para pemuda penghuni surga." 
(HR. Ibnu Sa'ad dari Hudzaifah ra). 

Sungguh, betapa Rasulullah saw sangat mencintai keduanya. Mereka adalah dua pelita kesayangan beliau di dunia dan akhirat.

Diriwayatkan dari Abdullah, ketika Rasulullah saw shalat, tiba tiba Hassan dan Hussein melompat pada punggungnya. Ketika para sahabat hendak mencegahnya, Nabi saw memberikan isyarat untuk membiarkan keduanya. Baru ketika beliau selesai shalat, beliau menyuruh keduanya masuk ke kamarnya seraya berujar, "Barangsiapa ingin mencintaiku, cintailah dua orang ini !" 
(HR. Abu Ya'la dan Nasa'i).

Dari Abu Bakrah ra, ia berkata "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda di atas mimbar dan Hassan berada di sampingnya, beliau sesekali menengok ke arah orang orang dan sesekali menoleh ke Hassan, 'Cucuku ini adalah seorang pemimpin, semoga Allah menjadikan dirinya mampu mendamaikan dua kelompok umat Islam." (HR. Bukhari)

Ya Allah, kami bersaksi kepada Mu, sungguh kami mencintai Rasulullah saw dan juga kedua cucunya, maka cintailah kami wahai Tuhan Sang Penguasa alam semesta.


No comments:

Post a Comment