Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Monday, November 23, 2009

Fadhilah al Quran 1


Dari Abu Sa’id ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, Allah berfirman, “Barangsiapa yang disibukkan oleh al Quran sehingga tidak menpunyai waktu lagi untuk berdzikir dan memohon kepada-Ku, maka Aku akan mengaruniakan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang Aku berikan kepada orang yang Aku berikan kepada orang yang memohon kepada-Ku. Keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama kemuliaan Allah di atas seluruh makhluk-Nya.” (HR. Tirmidzi)

Ketinggian kalam Allah di atas segala perkataan adalah seperti ketinggian Allah di atas segala ciptaan-Nya (makhluk). Dengan demikian, orang yang sibuk belajar al Quran atau menghafal dan memahaminya sehingga tidak mempunyai waktu lagi untuk berdoa, akan memperoleh ganjaran yang lebih utama dibandingkan dengan orang yang memohon kepada Allah.

Kita dapat melihat, apabila seseorang ditugaskan untuk membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain, maka sebagian akan disimpan untuk orang yang tidak hadir karena bertugas membagi-bagikan yang diberikan oleh pemiliknya. Dalam hadits lain yang semakna dengan hadits di atas dinyatakan bahwa Allah akan mengaruniakan kepada orang itu ganjaran yang lebih utama daripada yang Dia berikan kepada hamba-Nya yang selalu bersyukur.

No comments:

Post a Comment