Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Wednesday, November 11, 2009

Rahmat dan Kasih Sayang


Rasulullah saw bersabda :

“Suatu saat ada seseorang sedang berjalan di jalan merasa sangat haus, lalu ia menemukan suatu sumur, kemudian ia turun ke dalamnya lantas meminum, kemudian ia keluar, dan di situ ada seekor anjing yang menjilat-jilat tanah karena haus, lalu orang itu berkata : “Anjing ini tentu haus seperti apa yang aku rasakan”. Maka ia turun ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya dengan air, kemudian ia menggigitnya sampai ia naik dan memberikan minum itu kepada anjing itu, lalu Allah Swt bersyukur kepadanya atas perbuatannya itu, maka Allah mengampuninya”. Para sahabat bertanya : “Wahai Rasulullah, apakah di dalam menolong binatang itu mendapatkan pahal bagi kita ?” Beliau menjawab : Dalam menolong setiap yang bernyawa ada pahalanya”.

“Tidak akan masuk surga, kecuali orang yang mempunyai perasaan kasih sayang”. Para sahabat bertanya : ‘Wahai Rasulullah, Kami semua mempunyai perasaan kasih sayang”. Beliau bersabda : “Yang dimaksud bukanlah kasih sayang salah seorang di antara kamu terhadap diri sendiri saja, akan tetapi rasa kasih sayang terhadap semua manusia, dan tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap mereka, kecuali Allah Swt.”

No comments:

Post a Comment