Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Wednesday, November 11, 2009

Tash-Hiihum Niyyah


Artinya :

Memperbaiki atau membetulkan niat.

Maksud dan tujuannya :

Membersihkan niat kita dalam setiap amal dari niat-niat lain kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allh.

Keuntungannya :

Rasulullah saw bersabda :

“Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang disertai keikhlasan dan semata-mata mengharapkan keridhaan-Nya.”

(HR.Nasai dari Abu Umamah al Bahili ra)

“Sesugguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amalmu.”

(HR.Muslim dari Abu Hurairah ra)

Nabi saw berwasiat kepada Mu’adz bin Jabal ra ketika beliau mengutusnya ke Yaman :

“Ikhlaslah dalam setiap amal agamamu, niscaya dengan keikhlasan itu amal yang sedikit akan mencukupimu.”

(HR.Hakim dari Mu’adz bin Jabal ra)

Cara mendapatkan hakikat ikhlas :

1. Selalu mendakwahkan pentingnya ikhlas dan memperbaiki niat.
2. Latihan memperbaiki niat dengan cara memeriksa niat kita, sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal (hendaknya tidak disebut-sebut).
3. Berdo’a kepada Allah agar ditanamkan sifat ikhlas ke dalam hati kita.

No comments:

Post a Comment