Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Saturday, May 29, 2010

Do'a Do'a Saat Kita Ber Puasa

Doa berbuka Puasa :

Ya Allah…UntukMulah aku berpuasa dan atas rezekiMu aku berbuka…

Maka dituliskan bagimu pahala orang yang berpuasa pada hari itu dengan tidak mengurangi pahala mereka.

Suapan pertama buka puasa :

Bismillah…

Ya wasi’al mahg firah igh firlie
Artinya : Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Waahai Tuhan Yang Maha luas PengampunanNya…Ampunilah aku.

Doa tahan Lapar dan penat :

Bismillah…

Alladzi kholaqonii fahuwa yahdiinii walladziihuwa yuthimunii wa yasqiinii wa idza maridl tu fahuwa yasyfiin

Artinya : Allah Dzat yang telah menciptakan aku. Maka Dialah yang menunjukkanku dan Dialah yang memberi makan dan minumku. Apabila aku sakit. Maka Dialah yang menyembuhkanku.

No comments:

Post a Comment