Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Saturday, May 29, 2010

Keutamaan Hari AsyuraRosululloh saw bersabda melalui : Al Hakim Abul Hasan Ali bin Al Husain As Sirdiri, melalui Abu Ja'far Ahmad bin Hatim, melalui Ya'qub bin Jundub, melalui Hamid bin Adam dari Habib bin Muhhamad dari ayahnya dari Ibrahim Ash Shani dari Maimun bin Mihram dari Abdullah bin Abbas ra

“Barangsiapa yang berpuasa pada hari Asyura (tanggal 10) dari Muharram, maka Allah Swt akan memberi kepadanya pahala 10.000 malaikat. Barangsiapa yang berpuasa pada hari Asyura dari Muharram, maka ia akan diberi pahala 10.000 orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah, dan 10.000 orang yang mati syahid. Barangsiapa yang tangannya mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, maka Allah Swt mengangkat satu derajat pada setiap rambut yang di usapnya. Barangsiapa yang memberi buka puasa seorang mukmin pada malam Asyura, maka seolah-olah ia memberi buka dan mengenyangkan perut segenap ummat Muhammad saw”

Para sahabat bertanya : “Wahai Rasulullah, sungguh Allah mengutamakan hari Asyura melebihi hari-hari yang lain” Beliau bersabda : “Ya Allah Swt menciptakan gunung pada hari Asyura, Dia menciptakan lautan pada hari Asyura, Dia menciptakan lauh dan qalam pada hari Asyura, Dia menciptakan Nabi Adam pada hari Asyura, Dia menciptakan Hawa pada hari Asyura, Dia menciptakan surga dan memasukkan Nabi Adam ke dalam surga pada hari Asyura, Nabi Ibrahim lahir pada hari Asyura dan memerintahkan menyembelih Ismail pada hari Asyura dan menyelamatkan anaknya Ismail dari penyembelihan pada hari Asyura, Dia menenggelamkan Fir’aun pada hari Asyura, Dia menghilangkan cobaan Nabi Ayyub pada hari Asyura, Allah menerima taubat Nabi Adam pada hari Asyura, Dia mengampuni dosa Nabi Dawud pada hari Asyura, Dia mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman pada hari Asyura, Nabi Isa dilahirkan pada hari Asyura, Allah mengangkat derajat Nabi Idris dan mengangkat Nabi Isa ke langit pada hari Asyura, Nabi saw lahir pada hari Asyura dan hari kiamat nanti jatuh pada hari Asyura.”

No comments:

Post a Comment