Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Saturday, September 4, 2010

AL-QUR’AN MENJAWAB PROBLEMA HIDUP

KENAPA AKU DIUJI ?!
> QURAN MENJAWAB :
"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan; "Kami telah beriman" sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan, sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta."
(Al-Ankabut : 2-3)

KENAPA AKU TAK DAPAT APA YANG AKU IDAMKAN ?!
> QURAN MENJAWAB :
"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak. mengetahui."
(Al-Baqarah ayat 216)

KENAPA UJIAN SEBERAT INI ?!
> QURAN MENJAWAB :
"Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
(Al-Baqarah ayat 286)

KENAPA RASA FRUSTASI ?!
> QURAN MENJAWAB :
"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman."
(Al-Imran: 139)

BAGAIMANA HARUS AKU MENGHADAPINYA ?!
> QURAN MENJAWAB :
"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan sholat dan sesungguhnya sholat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk"
(Al-Baqarah: 45)

Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah semata

APA YANG AKU DAPAT DARIPADA SEMUA INI ?!
> QURAN MENJAWAB :
"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri, harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka"
(At-Taubah : 111)

KEPADA SIAPA AKU BERHARAP ?!
> QURAN MENJAWAB :
"Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain dari Nya. Hanya kepadaNya aku bertawakkal."
(At-Taubah : 129)

AKU TAK TAHAN !!!
> QURAN MENJAWAB :
"... ..dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir."
(Yusuf :12)

Semua kembali kepada pilihan sikap kita.
Beruntung bagi yg mensucikannya....Merugi bagi yg mengotorinya....(QS. Asy-Syam)

Go, Fight and Win !!!
Salam Ikhlas !

No comments:

Post a Comment