Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Saturday, September 4, 2010

Berbahagialah Orang-Orang Yang Beriman

Oleh : IftiQar Servia Penuh

Yaitu orang-orang yang mengikuti perintah dan menjauhi larangan TUHANnya
Orang-orang yang hidupnya berpedoman pada Al-Qur’an dan As-Sunnah…
Orang-orang yang merendahkan hati lewat ruku’ dan sujudnya pada ALLAH…
Orang-orang yang hati dan lisannya basah oleh zikruLLAH…
Orang-orang yang hatinya hanya disandarkan pada ILLAHI…
Orang-orang yang meneguhkan diri untuk mencintai ALLAH dan mencintai Rasulullah lebih dari apapun di dunia ini….

Orang-orang yang setiap perbuatanya iklas karena ALLAH.. tak pernah memandang pendapat manusia… walau dicerca dan dihina…
Orang-orang yang meneguhkan hatinya pada keimanan pada ALLAH…
Orang-orang yang mensucikan diri… dari kekotoran hati…dari perbuatan sia-sia…
dari harta haram… Orang-orang yang menyibukkan diri dengan lautan ilmu ALLAH..

Berbahagialah dia… seperti yang ALLAH kabarkan lewat firman-Nya…
Hati terasa lapang… terasa indah… tiada kesusahan… tiada kegelisahan.. tiada ketakutan… tiada kekalutan…. Karena semua urusan telah diserahkan pada-NYA…
Orang-orang yang beriman merasa kehidupan ini merupakan ujian dari ALLAH…

Ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran… dengan ketabahan…
Dengan menyadari semua perbuatan ada pertanggung-jawaban…
Mereka rela hidup dibawah peraturan yang MAHA PENGATUR HIDUP…
Mereka merasa tiada memiliki apapun di dunia ini…seperti pada saat dia hadir di dunia ini…telanjang…… Tanpa membawa apapun jua….dia merasa semua yang dimiliki di dunia ini, seperti keluarga, harta, jabatan merupakan amanah dari YANG MAHA MEMILIKI KEHIDUPAN…
Yang dengan sekuat tenaga dan daya upaya yang diberikan ALLAH akan mereka jaga dengan sebaik-baiknya sesuai perintah-NYA… sehingga mereka dapat pertanggung-jawabkan kelak dihadapan-NYA pada hari dimana tiada tempat berlindung kecuali atas RAHMAT-NYA….

Berbahagialah orang-orang yang beriman……. Orang-orang yang hatinya tak pernah mati… Yang tak pernah lepas dari mengingat ALLAH…
Baik pada saat dia tidur, duduk ataupun berdiri…tiada duka cita pada hati dan wajahnya… dia merasa apa yang diciptakan ALLAH tiada yang sia-sia… Semua merupakan sunah-NYA…tak pernah berburuk sangka pada ALLAH dan juga pada manusia lainnya… Dia percaya takdir ALLAH merupakan yang terbaik pada setiap mahluk….

Berbahagialah orang-orang yang beriman….
Orang-orang yang lembut hati untuk menerima kebaikan… menerima cahaya keimanan… Tak pernah ada pertentangan dalam hatinya dalam mengamalkan perintah ALLAH… Hatinya selalu tawadu’……tunduk patuh menjalankan perintah-NYA dan menjauhi semua larangan-NYA…
Wajahnya selalu berseri dengan senyum yang selalu menghiasi… hatinya jernih… Tiada kesombongan dari lisan ataupun prilakunya… kata-katanya tiada mengandung kesia-siaan… Orang-orang yang matanya selalu basah dengan air mata… air mata ketawadu’an…. Hati berdebar.. Jiwa tergetar saat menyebut nama-NYA YANG AGUNG… berbahagialah dia.. berbahagialah dia…

Ohh..ALLAH… tolonglah hamba ini….
Yang ingin menjadi bagian dari hamba-hamba-MU yang berbahagia itu…
Masukkan hamba dalam golongan mereka Ya ALLAH…
Golongan orang-orang yang ENGKAU sayangi…ENGKAU beri rahmat….masukkanlah hamba ini ya ALLAH….
Hamba ingin merasakan manisnya iman seperti yang mereka rasakan atas RAHMAT-MU atas PERTOLONGAN-MU… Amiin Ya Rabbal 'Alamiin.

No comments:

Post a Comment