Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Monday, August 23, 2010

13 Langkah Meraih Ramadhan Berkwalitas (7)

KETUJUH: TAUBAT, SEKARANG JUGA

Taubat adalah penyesalan atas prilaku kemaksiatan, dan jauh dari mengulangi dosa serta tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Semua kita memerlukan taubat setiap hari dari banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan.

Dalam haditsnya Rasul SAW juga mengatakan, “Barangsiapa yang mendekatkan diri kepadaku satu jengkal maka aku akan mendekatinya satu hasta. Dan barangsiapa yang mendekatkan diri kepada Ku satu hasta, Aku akan mendekatinya satu depa. Dan barangsiapa yang mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari.” (HR. Muslim)

MANFAAT:

Taubat akan menhapus kesalahan yang lalu, mendatangkan rizki dan menambah keturunan. Perhatikanlah firman Allah SWT surat Nuh ayat 10-12:

“Maka aku akan katakan kepada mereka: ‘Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu dan membanyakkan harta dan anak-anakmu serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.’”

Salam Ikhlas !
-------------------

No comments:

Post a Comment