Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Tuesday, August 10, 2010

4 (Empat) PERSIAPAN & 7 (Tujuh) YANG HARUS DILAKUKAN DI BULAN RAMADHAN

4 (Empat) PERSIAPAN RAMADHAN:

1.I’dadul Ruhy > Ruh yang kuat motor penggerak untuk kita beribadah.

2. I’dadul Jasad > Jasad prima ibadah akan optimal

3. I’dadul Maal > Ada ibadah yang langsung dengan harta. Biar lebih konsentrasi ibadah, siapkan materi.

4. I’dadul Ulum > Baca manfaat dan madharat meninggalkan ibadah2 di ramadhan, biar jadi sayang untuk meninggalkannya. Manfaat Shaum, tajdidul iman memperbaharui iman, mengendalikan hawa nafsu, mendidik jiwa, melembutkan perasaan kita, untuk kesehatan.

7 (Tujuh) YANG HARUS DILAKUKAN DI BULAN RAMADHAN

1. Membaca sejarah bulan Ramadhan.Banyak kisah heroik yang akan memicu dan memacu semangat juang kita di bulan Ramadhan.

2. Mengetahui keutamaan dan keistimewaan bulan ramadhan. Maksimalkan bulan ini untuk menambah ketaatan kepada Allah.

3. Mentadaburi dan menambah hafalan Al Qur’an. Pedoman hidup utama.

4. Menelaah hadits-hadits Rasulullah. Pedoman hidup kedua.

5. Mendalami persolan-persoalan Ramadhan dengan membaca buku.

6. Menentukan perbuatan-perbuatan buruk yang akan kita hapuskan. Momentun reformasi diri.
Tentukan 1 dan 2 hal saja tapi betul-betul dengan tekad yang kuat.

7. Menentukan amal-amal baik yang akan kita lakukan secara terus menerus.

Salam Ikhlas !

No comments:

Post a Comment