There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Sunday, August 15, 2010

PUASA

Dari Abu Hurairah radhiallahu `anhu, dia bercerita, Rasulullah
shallallhu `alayhi wasallam bersabda, "Setiap amal anak Adam akan
dibalas berlipat ganda. Kebaikan dibalas sepuluh kali lipatnya sampai
700 kali lipat. Allah Ta`ala berfirman, `Kecuali puasa, di mana puasa
itu adalah untuk diri-Ku dan Aku akan membalasnya. Dia meninggalkan
nafsu syahwat dan makanan demi diri-Ku. Dan orang yang berpuasa itu
memiliki 2 kegembiraan; kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan saat
berjumpa dengan Rabbnya. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang
berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kesturi"
(HR. al-Bukhari dan Muslim, lafazh di atas bagi Muslim)

Subhanallah, dalam 1 hadits ini saja begitu banyak keutamaan dari puasa...

No comments:

Post a Comment