There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Sunday, August 15, 2010

YATIM adalah ANAK KITA

Rasulullah bersabda:
“AKU & PENYANTUN ANAK YATIM berada dalam SURGA. Seraya berisyarat dengan jari tengah & telunjuk”. (HR Bukhari)

YATIM adalah ANAK KITA...
ANAK SAYA, ANAK ANDA dan ANAK SEMUA ORANG YANG MENGAKU BERIMAN KEPADA ALLAH.
Sudahkah Kita Memperhatikannya?

Akankah kita sebagai MANUSIA PILIHAN yang sadar dan peduli akan diam tanpa upaya?

Mari kita Bicara, Mari kita Rasa, Mari kita Upaya...Mari Kita Peduli !

-----------------

No comments:

Post a Comment