Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Thursday, December 30, 2010

ILMU DAN DZIKIR (PENGETAHUAN DAN MENGINGATI ALLAH SWT) 10

ZIKIR

MENGINGAT ALLAH TA’ALA

Menunaikan perintah-perintah Allah Ta’ala dengan penuh perhatian bahwa Allah Ta’ala adalah dihadapanku dan sedang melihat kepadaku

FADILAH AL QUR’AN

Ayat-ayat Al Qur’an

Allah SWT berfirman : Wahai manusia. Telah datang kepadamu ajaran dari Tuhanmu ( Al Qur’an yang memerintahkan segala yang baik dan melarang s...egala yang jahat ), dan sebagai obat yang ( penyakit kejahilan, kebimbangan, kemunafikan dan perbedaan-perbedaan pendapat dan seterusnya ) yang ada dalam hatimu sebagai petunjuk dan rahmat ( yang menjelaskan perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram, dan seterusnya ) bagi orang beriman. Katakanlah : dengan karunia Allah dan rahmat Nya ( Islam dan Al qur’an ); biarlah mereka bergembira. Itulah yang lebih baik daripada apa ( harta ) yang mereka kumpulkan. ( Yunus 10 : 57-58 )

Allah SWT berfirman : Katakanlah Ruhul Qudus ( Jibril ) yang telah membawakan wahyu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk menguatkan ( Iman ) orang-orang beriman, dan sebagai petunjuk dan khabar gembira kepada orang-orang muslim. ( An Nahl 16: 102 )

Allah SWT berfirman : Dan kami turunkan Al qur’an sebagai obat dan rahmat baju orang-orang yang beriman. ( Al Isra’ 17 : 82 )

Allah SWT berfirman : Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Al Kitab. ( Al An kabut 29:45 )

Allah SWT berfirman : Sesungguhnya ! orang-orang yang membaca kitab Allah, dan mendirikan shalat, dan yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara diam-diam dan secara terbuka, mereka mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan gagal yang mereka akan diganjari dengan ganjaran yang sempurna. (Fathir 35:29)

Allah SWT berfirman : Aku bersumpah demi terbenamnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu adalah suatu sumpah yang amat besar, jikalau kamu mengetauhi. Sungguh ini adalah suatu bacaan yang sangat mulia ( Al Qur’an ). Dalam kitab yang terjaga baik. Yang tiada seorang boleh menyentuhnya kecuali mereka yang bersih. Sebuah wahyu dari Tuhan semesta alam. Adakah perkataan seperti ini yang kamu anggap tidak penting ? ( Al Waqiah 56: 75-81 )

Allah SWT berfirman : ( kehebatan Al Qur’an ini adalah sedemikian yang ) sekiranya kami turunkan qur’an ini ke atas sebuah gunung, kamu ( wahai Muhammad ) sungguh kamu akan melihatnya merunduk dan terbelah karena takutnya kepada Allah. ( Al Ashr 59 : 21 )

No comments:

Post a Comment