There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Friday, December 31, 2010

ILMU DAN DZIKIR (PENGETAHUAN DAN MENGINGATI ALLAH SWT) 30

181- Anas ra. Meriwayatkan : Nabi SAW bersabda : seluruh Bani Adam berdosa akan tetapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertobat. ( Tirmidzi )

182- Jabir Ibnu Abdullah r.anhuma meriwayatkan : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: adalah bernasip baik bagi seorang yang berumur panjang dan Allah SWT memberikan kepadanya dengan perhatian Nya. ( Mustadrak Hakim ).

183- Agharr r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : Wahai manusia ! beristighfar kepada Allah ! karena sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah seratus kali setiap hari! ( muslim )

184- Abdullah Ibnu Jubair r.anhuma meriwayatkan : Nabi SAW bersabda : Jikalau putra Adam memiliki sebuah lembah penuh dengan emas, ia akan menginginkan yang kedua. Jikalau ia mendapatkan yang kedua, ia menghendaki yang ketiga. Tiada sesuatupun yang memenuhi ( memuaskan ) perutnya , kecuali debu-debu kuburan. ( bermakna bahwa keinginannya untuk menambah harta kekayaan hanya akan berhenti apabila ia telah masuk kedalam kuburan). Allah SWT memalingkan rahmat Nya kepada seorang yang berpaling dengan penuh penyesalan ( mengubah kiblat hatinya dari tamak kekayan dunia ) kepada Allah. ( Bukhari )

185- Zaid ra. Meriwayatkan : Saya mendengar Nabi SAW bersabda : jikalau seorang mengucapkan :

( Aku memohon pengampunan kepada Allah yang selainnya tiada yang patut disembah, yang hidup, yang kekal, dan saya berpaling kepadanya dengan pertobatan. )

Ia akan diampuni, bahkan jika ia lari daripada jihad. Dalam riwayat yang lain, kalimah ini diucapakan tiga kali. ( Au Daud dan Mustadrak hakim ).

186- Jabir Ibnu Abdullah r.a. huma meriwayatkan bahwa : Seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata : Oh.. dosa-dosaku ! oh….dosa-dosaku ! ia mengucapkan ini dua kali atau tiga kali, rasulullah SAW menyuruh dia mengucapkan:

( wahai Allah ampunan Mu adalah jauh lebih luas daripada dosa-dosaku, dan saya mengharapkan rahmat Mu jauh lebih besar daaripada amalan-amalanku. )

Orang ini mengucapkan kalimat ini. Rasulullah SAW berkata : Ucapkanlah lagi ! ia mengulanginya. Rasulullah SAW berkata : Ucapkanlah kalimah ini sekali lagi ! ia mengulangi kalimah itu untuk kali yang ketiga. Kemudian Rasulullah SAW berkata : sekarang bagunlah, sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu. ( Mustadrak Hakim )

187- Salma r.anha bertanya : Wahai Rasulullah ! ajarkanlah kepadaku beberapa kalimah yang tidak panjang. Rasulullah berkata : Ucapkanlah Allahuakbar ( Allah Maha Besar ) 10 kali . Allah berfirman : ini untuk Ku. Kemudian ucapkan : Alhamdulillah ( Maha Suci Allah ) 10 kali. Allah berfirman : ini utnukku ! kemudian ucapkanlah : Allahummagfirli ( Wahai Allah mpunilah aku ). Allah berfirman : Aku telah mengampuni ! ucapkanlah ini 10 kali. Allah menjawab setiap kali : Aku telah mengampuni kamu ! ( Tabrani dan Majma UZ zawaid )

188- Saad Ibnu Abi Waqqas r.a. meriwayatkan bahwa : Seorang Badui datang kepada

Rasulullah SAW dan meminta untuk mengajarkan kepadanya beberapa kalimah yang ia senantiasa mengulanginya. Baginda mengajarkannya : Ucapkanlah …….

Tiada yang patut disembah kecuali Allah. Dia yang Esa, yang tiada mempunyai sekutu, sesungguhnya Allah maha Besar, segala pujian adalah milik Allah, Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allahyang lagi kuat dan bijaksana ).

Badui itu berkata : kalimah –kalimah ini adalah untuk Rabbku supaya aku mengingat kepadanya, apa yang ada untukku ? ( yang melauinya saya boleh berdoa ). Rasulullah SAW berkata : Ucapkanlah

( Wahai Allah ampunilah aku , rahmatilh aku, berilah aku petunjuk, berilah rezeki kepadaku, dan anugerahkanlah aku dengan kemanan ).

Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Rasululah SAW berkata : ucapan ini akan menjadikan kebaikan bagi kamu didunia ini dan di akherat. ( Muslim )

189- Abdullah Ibnu Amr. Ranhuma meriwayatkan : saya melihat Nabi SAW mengira diatas jari-jari tangannya ( yang berkah zikir kepada Allah. ) ( Tirmidzi ).

No comments:

Post a Comment