There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Sunday, January 2, 2011

DO’A DAN ZIKIR DIRIWAYATKAN DARI RASULULLAH SAW 1

Ayat-ayat Al-Qur’an

Allah SAW berfirman : Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan setiap orang apabila berdo’a kepada-Ku. (Al Baqara 2:186).

Allah SWT berfirman: Katakan (Muhammad kepada orang-orang kafir) : Tuhan-Ku tidak mengindahkan kamu kalau tidak kare...na do’a kamu. (Al Furqan 25:77)

Allah SWT berfirman: Berdo’alah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara perlahan. (Al-A’raf 7: 56)

Allah SWT berfirman: Berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harapan.

(Al-A’raf 7:56)

Allah SWT berfirman : Dan Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka berdo’alah dengan nama-nama itu. (Al-A’raf 7: 180)

Allah SWT berfirman : (Siapakah selain dari ) Dia yang memperkenankan do’a orang yang dalam kesulitan bila berdo’a kepada-Nya, dan yang meringankan perderitaan.

(An-Naml 27: 62)

Allah SWT berfirman: (Mereka) yang berkata bila ditimpah musibah: (Inna lillahi wa inna ilaihi roji'’n) Sesungguhnya! kAmi milik Allah, dan kepada-Nya pasti kami kembali. Mereka itulah yang mendapat karunia dan rahmat dari Tuhan dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. (Al-Baqara 2: 156-157)

Allah SWT berfirman : (Hai Musa) Pergilah kepada Firaun, sebab dia telah berlaku sewenang-wenang.(Musa) berkata : Tuhan, lapangkalah dadaku; mudahkanlah tugasku bagiku; dan hilangkanlah gangguan dalam bicaraku, biar dia mengerti apa yang kukatakan; dan berilah seorang pembantu dari keluargaku, Harun saudaraku; perkuat aku dengan dia, dan jadikanlah sekutu dalam tugasku; supaya kami dapat bertasbih kepada-Mu sebanyak-banykanya, dan berzikir kepada-Mu sebanyak-banyaknya. (Ta Ha 20: 24-34)

No comments:

Post a Comment