There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Sunday, August 1, 2010

IDOLAKU: MUHAMMAD (2)

لسلام عليكم
بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
الحمد لله رب العا لمين. الصلاة و السلام على رسو ل الله. عما بعد

KELEDAI RASULULLAH
Rasulullah memiliki keledai yang diberi nama Duldul. Keledai itu masih hidup sampai pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan pada masa Dinasti Umayyah (41-60 H/661-680 M).

SANDAL RASULULLAH
Abdullah bin Abbas menyimpan sandal ini sampai 110 H.

CINCIN RASULULLAH
Cincin ini hilang karena jatuh ke sumur oleh Utsman pada 650 H. Setelah dicari, cincin itu tidak dapat ditemukan. Akhirnya, sumur itu ditutup agar cincin tidak jatuh ke tangan orang lain.

GIGI RASULULLAH
Pada Perang Uhud, Rasulullah menderita luka-luka dan sebuah giginya tanggal. Menurut beberapa ahli sejarah, gigi tersebut masih disimpan di Museum Turki sampai abad kesembilan belas. Gigi itu diperlihatkan kepada masyarakat hanya pada saat-saat istimewa.

HAL YANG UNIK TENTANG SAHABAT RASULULLAH
Rasulullah juga memiliki banyak sahabat. Setiap sahabat memiliki kelebihan dan kekurangan. Bersama merekalah, Rasulullah berjuang menegakkan panji Islam. Jumlah sahabat Rasulullah sangat banyak, lho! Beberapa orang di antara mereka, ada yang sudah dijamin masuk surga. Subhanallah ....

SIAPAKAH SAHABAT RASULULLAH?
Yang disebut sahabat Rasulullah adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah dan berjuang bersama beliau, dan dia seorang Muslim.

JUMLAH SAHABAT RASULULLAH
Pada masa ibadah haji wada’ (haji perpisahan), sekitar 140.000 kaum Musliminberkumpul. Tetapi, hanya 4.000 orang yang identitasnya diketahui hingga kini. Dan itu berarti, sebanyak itulah sahabat Rasulullah.

TOP TEN SAHABAT YANG PERTAMA MASUK AGAMA ISLAM
Orang-orang yang pertama masuk Islam disebut As Sabiqunal awwalun. Berikut ini top ten As Sabiqunal awwalun:
1. Siti Khadijah
2. Ali bin Abi Thalib
3. Zaid bin Haritsah
4. Abu Bakar Ash-Shiddiq
5. Bilal bin Rabbah
6. Khabbab bin Arats
7. Utsman bin Affan
8. Abdurrahman bin Auf
9. Thalhah bin Ubaidillah
10. Sa’ad bin Abi Waqqash

BERSAMBUNG, IDOLAKU: MUHAMMAD (3) – SAHABAT YANG PALING KAYA, MISKIN, GANTENG, dll

Salam Ikhlas !

No comments:

Post a Comment