Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Sunday, August 1, 2010

Permohonan Maaf

Assalamualaikum WRB

Segala Puji tak berujung hanya milik Allah SWT yang Maha sempurna yang menciptakan manusia dengan bentuk paling sempurna diantara seluruh mahluk ciptaanNya, yang Menggenggam nyawa seluruh mahluk lagi menjamin rezeqinya.

Allah SWT menguasai dimensi ruang dan waktu, tidak terikat akan suatu masa dan zaman..tidak pada suatu tempat yang dekat sehingga kita mengatakan "menempati" dan tidak berada pada suatu jarak sehingga kita mengatakan "disana"..

Allah swt kuasa dan selain daripada Allah adalah mahluk yang tidak mampu berbuat apa-apa tanpa izin dan kehendak Allah.

Shalawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiyullah Rasulullah SAW ahlul bait beliau dan para sahabat beliau..mereka yang kita cinta, yang kita rindukan perjumpaan dengannya dan yang senantiasa kita contoh-contoh zahir, perjalanan dan fikir beliau.

Saudaraku seiman, waktu adalah hal yang tidak ternilai harganya, sesuatu yang bahkan orang terkaya seduniapun tidak bisa membelinya.

Allah SWT memberikan kita waktu sebagai karunia dan nikmat juga sebagai kesempatan bagi kita untuk senantiasa memperbaiki "Iman" dan "Amal" ibadah kita.

" Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh"
(Q.S Al 'Ashr :3)

Setelah bulan demi bulan kita jalani begitu banyak kejadian yang kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari.
Berbagai masalah, ujian, cobaan yang menempa kita dan bahkan sampai kehilangan orang yang kita cintai entah itu orang tua kita, saudara kandung, keluarga, sahabat, tentangga ataukah teman yang jarang kita jumpai yang telah lebih dulu mendahului kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan selama ini di dunia.

Alhamdulillah kita yang hari ini masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT untuk berjumpa kembali dengan bulan penuh berkah, bulan dimana lebih berarti dari seribu bulan, bulan dimana pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya dan pahala dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Maka saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, baik itu kesalahan melalui lisan atau perbuatan lainnya yang menyinggung atau tidak mengenakkan hati saudaraku seiman yang saya cintai, yang saya sengaja ataupun yang tidak disengaja, bahkan kedzoliman yang saya lakukan melalui hati saya semisal berburuk sangka, menghaturkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh ummat Islam yang ada di seluruh dunia, baik itu yang mengenal saya ataupun yang tidak mengenal saya.

Walaupun Hakekat da'wah Agama ini memang menyinggung, maka beruntunglah orang yang lalai dalam sholat yang tersinggung dan menyegerakan sholat tepat pada waktunya. dan beruntunglah wanita yang senantiasa membuka auratnya kepada lelaki yang bukan muhrimnya menjadi tersinggung dan bersegera menutup auratnya.

Semoga dalam bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan berkah ini dapat kita jadikan sebagai ladang amal dan tempat bermunajat untuk mendapat ampunan dari Allah SWT.

Ya Allah kami menengadahkan tangan kami kepadaMu menunjukkan kelemahan kami dihadapanMu.
Mudahkanlah bagi kami untuk mendapat ampunan atas segala dosa-dosa kami karena hanya Engkaulah Maha pengampun..
Janganlah engkau siksa kami asbab kesalahan-kesalahan yang pernah kami buat karena kami senantiasa tidak pernah mengingkari nikmatMu walaupun hanya dalam hati kami.

Ya Allah Engkau maha pengasih maka kasihilah kami yang senantiasa berbuat dzolim kepadaMu, terhadap diri kami sendiri dan sesama mahlukMu.

Ya Allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan berikanlah kekuatan bagi kami untuk mengikutinya, dan tampakkanlah kebatilan kepada kami serta memberikan petunjuk kepada kami untuk menjauhinya, Tidak menjadikannya samar sehingga kami tersesat.

Ya Allah, orangtua kami, keluarga kami, saudara seiman kami, baik yang kami kenal ataupun yang tidak kami kenal dan orang-orang yang kami cintai yang telah lebih dulu Engkau panggii, Ampunilah segala dosa-dosanya, pandanglah pengorbanannya selama ia hidup dan jadikanlah asbab-asbab pengorbanannya sebagai asbab Engkau membuat seluruh ummat muslim di seluruh alam yang Laki-laki meramaikan Mesjid-MesjidMu dan mau berkorban dijalanMu, dan Engkau jadikan wanita-wanita kami menutup auratnya dengan sempurna dan mau taat kepada Muhrimnya.

Ya Allah saudara seiman kami yang telah mendahului kami, tabahkanlah dan masukkanlah sifat sabar kepada ahli keluarganya dan jadikanlah ahli keluarganya anak keturunannya menjadi ahli keluarga yang senantiasa taat kepadamu dan mengikuti sunnah NabiMu sebagaimana Engkau telah muliakan Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya.

Ya Allah mudahkanlah langkah-langkah kami, arahkanlah langkah-langkah kami, langkah-langkah anak dan Istri kaum muslimin, langkah Orang tua kami, langkah saudara2 kami, langkah saudara seiman kami..langkah semua ummat Muslim, langkah semua hamba-hambaMu untuk senantiasa taat akan perintah-perintahMu dan menjauhi semua larangan-larangaMu.

Ya Allah sibukkanlah kami akan perkara-perkara AgamaMu dan jauhkanlah kami dari perkara melalaikan dan sia-sia terlebih lagi perkara syubhat serta jauhkanlah kami dalam perdebatan bodoh mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah karena sesungguhnya kebenaran itu mutlak milikMu.

Ya Allah, berilah hidayah kepada hamba-hambaMu yang belum memeluk AgamaMu, janganlah Engkau matikan kami sebelum Engkau Redho kepada kami dan kami memohonkan agar Engkau matikan kami dijalanMu sebagaimana NabiMu dan para sahabat-sahabat beliau Engkau matikan ketika memperjuangkan kalimah La Ilaha Illallah.

ya Allah Janganlah Engkau Adzab kami karena sesungguhnya kami semua adalah hamba-hambaMu dan jika Engkau mengampuni kami maka Engkaulah yang Maha Bijaksana lagi Maha Perkasa.

Ya Allah kami sangat bodoh dalam berdoa Engkau maha sempurna maka sempurnakanlah doa kami, apa yang Nabi dan RasulMu minta maka itu pula yang kami minta dan apa yang Nabi dan RasulMu tolak maka itu pula yang kami tolak..

Ya Allah terimalah doa kami sebagaimana engkau berikan hidayah kepada kami.

..Amin ya Rabbal Alamin..

Saya sebagai admin group ini kembali lagi menghaturkan banyak permohonan maaf (Afwan Jiddan) apabila ada pesan-pesan saya yang secara tidak sengaja menyudutkan golongan-golongan tertentu, karena bukan atas dasar demikianlah niat saya untuk membuat group ini.

Juga bagi pihak-pihak yang telah menunjang artikel-artikel yang telah sama-sama kita ambil manfaatnya dan yang telah membantu mengirim pesan dengan ushul-ushul juga kritikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan balasan yang lebih baik.

Dan buat saudaraku seiman yang karena kelalaiannya dalam agama semisal malas sholat berjamaah dan tidak menutup aurat dengan sempurna, menjadi tersinggung atas pesan-pesan yang saya sampaikan, saya nyatakan "Agama ini memang menyinggung" maka beruntunglah bagi orang-orang yang tersinggung dan mau bersegera berubah.

Sesungguhnya Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Shalawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, atas keluarga dan segenap sahabat beliau

Akhir kata saya ucapkan..
..Jazakumullah Akhsanul Jazza Wa Subhanallah wabihamdihi Subhanakallahumma wabihamdika AsyaduAllahilaha illa Anta Astagfiruka wa'atubu Ilaik Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

No comments:

Post a Comment