There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Saturday, January 29, 2011

A’MAL DAN FADILAH MESJID

Ayat-ayat Al-Qur’an

Allah SWT berfirman : Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akherat dan mereka mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan tiada yang yang mereka takuti kecuali Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperolehi petunjuk. (Attaubah 9:18)

Allah SWT berfirm...an : Di mesjid-mesjid yang Allah perintahkan untuk meninggikan ( dibersihkan dan di muliakan), didalamnya nama Allah diingat ( yaitu melaungkan azan, iqamah, mendirikan shalat, berdoa, membaca Al qur’an,ta’lim wa’taklum perintah-perintah Allah ). Di dalamnya Dia di agungkan pada waktu pagi dan pada waktu petang. Laki-laki yamg tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingati Allah ( dengan hati dan lidah ), mendirikan shalat ( iqamah ), dan mengeluarkan zakat. Mereka takut kepada hanya pada suatu hari yang hati-hati dan mata berbolak balik ( karena ke dasyatan azab pada hari kiamat ). ( An nur 24:36-37 )

Catatan : Menghormati mesjid-mesjid adalah bahwa seorang tidak akan masuk kedalamnya dalam keadaan hadast besar sebelum mandi besar, dan tidak membawa ke dalamnya suatu bnda yang najis, dan tidak membuat keributan di dalamnya, dan tidak melakukan suatu urusan dunia atau percakapan dunia di dalamnya dan tidaklah seseorang yang makan sesuatu yang berbau busuk masuk ke dalam mesjid.

Hadis-hadis Nabawi

266- Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa : Rasulullah SAW bersabda : tempat yang paling di sukai Alah adalah mesjid – mesjid dan yang paling di benci Allah adalah pasar. ( HR.Muslim )

267- Ibnu Abbas r.anhuma meriwayatkan : Mesjid-mesjid adalahrumah-rumah Allah di atas dunia ini. Mereka bercahaya kepada penduduk-penduduk langit, seperti bintang-bintang bercahaya kepada penghuni bumi ini. ( Tabrani dan Majma Uz Zawaid )

268- Umar Ibnu Al Khattab meriwayatkan : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa membangun sebuah mesjid yang di dalamnya nama Allah disebutkan, Allah akan membangun sebuah istana baginya di dalam sorga ( Ibnu Hibban )

269- Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa pergi ke masjid diwaktu pagi hari dan diwaktu petang hari; Allah menyediakan baginya sebuah istana yang megah di dalam sorga, dengan kesukaan yang baik, dan ini akan berketerusan setiap waktu ketika ia pegi ke masjid di waktu pagi dan petang. ( HR.Bukhari )

270- Abu Umamah r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : pergi ke masjid diwaktu pagi dan diwaktu petang adalah termasuk jihad di jalan Allah. ( tabrani dan Majma Uz Zawaid )

271- Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al As r.anhuma mriwayatkan bahwa Nabi SAW mengucapkan ketika memasuki masjid

( Saya berlindung kepada Allah yang Maha Besar, dan kepada kemuliaan wajahnya, dan kepada kerajaannya yang kekal, dari setan yang terkutuk ). Apabila do’a ini di baca setan berseru : ia telah dilindungi dari aku untuk sisa hari itu ! ( HR.Abu Daud )

272- Abu said Al Kudri r.a. meriwayatkan bahwa rasulullah SAW bersabda : siapa yang menghiasi mesjid, Allah akan menghiasinya ! ( Tabrani dan Majma Uz Zawaid )

273- Abu Darda r.a. meriwayatkan : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Mesjid adalah rumah setiap orang shaleh yang takut kepada Allah. Bagi sesiapa yang menjadikan mesjid rumahnya, Allah SWT menjamin kesenangan baginya, di karuniakan baginya rahmat, di mudahkan baginya melewati shiroth kepada tujuan keridhoan Nya dan sorga Nya ! ( Tabrani, bazar dan Majma Uz Zawaid )

274- Muaz Ibnu Jabal r.a. meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda : sesungguhnya setan adalah serigala bagi manusia, seperti serigala yang menagkap domba, ia akan menangkap seseorang yang sendirian, seseorang yang jauh daripada jama’ah dan seseorang yang menakjubkan. Oleh karena itu hindarilah untuk senanitasa bersendirian ( memisahkan diri dari jama’ah ), dan perpegang teguh kepada jam’aah, dan kepada jama’ah yang umum, dan kepada mesjid. ( Musnad Ahmad ).

275- Abu Said Al Kudri r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : Jikalau engkau melihat seorang laki-laki yang senantiasa berulang alik ke masjid maka saksikanlah bhawa ia beriman. Allah SWT berfirman

( Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang berulang alik ke masjid, yang beriman kepada Allah dan hari akherat. ( HR.Tirmidzi )

276- Abu hurairah r.a.meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda : Seorang muslim yang menjadikan mesjid tempatnya untuk shalat dan berzikir ( mengingati Allah ), Alah akan gembira dengannya, sebagaimana sebuah keluarga yang bergembira dengan kembalinya seorang anggota keluarga yang hilang atau seorang yang sangat di kasihi. ( Ibnu Majah )

Catatan : menjadikan tempatnya bermakna ia membina suatu hubungan yang khusus dengan mesjid dan lebih menghabiskan waktu disana.

277- Abu Hurairah r.a. meriwsystkan : Nabi SAW bersabda : barangsiapa yang menjadikan mesjid tempatnya, dan ( sewaktu-waktu ) disibukkan oleh beberapa perkara atau kesakitan sesudah itu ia kembali ( menghadiri jemaah di masjid ) sebagaimana sebelumnya; Allah kan bergembira dengannya sebagaimana keluarga yang bergembira ke atas ketibaan seorang anggota keluarga yang menghilang atau yang dikasihi ! ( Ibnu Khuzaimah )

278- Abu Hurairah r.a, meriwayatkan : Nabi SAW bersabda : orang-orang yang sering berulang alik ke masjid adalah seperti pasak-pasak mereka. Malaikat-malaikat menjadi sahabat mereka jikalau mereka tidak hadir maka malaikat-malaikat akan mencari mereka dan jikalau mereka sakit malikat-malaikat akan mengunjungi mereka, dan jikalau mereka berada dalam kesulitan, maka malaikat-malaikat akan menolong mereka. Baginda juga berkata : barangsiapa duduk dalam mesjid memperoleh paling kurang satu manfaat dari tiga perkara berikut : bertemu dengan saudar-saudara dalam islam ) yang darpadanya ia dapat bermanfaat

( dalam agamnya ), atau ia mendengar perkataan-perkataan hikmah, atau ia memperolh rahmat daripada Allah, yang mana setiap orang islam menginginkannya.

( Musnad Ahmad )

279- Aisah r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membangun masjid-masjid diberbagai tempat, dan membersihkan serta memberikan wangi-wangian di dalamnya. ( Abu Daud )

280- Anas r.a. meriwayatkan : bahwa ada seoarang wanita yang mengumpulkan dari mesjid-mesjid. Ketika ia meninggal Nabi tidak diberitahu tentang penguburannya. Rasulullah SAW bersabda : Jikalau seorang dari antara kamu mati, hendaklah dengan suka hati memberitahukan kepadaku. Baginda kemudian mengerjakan shalat jenazah ke atasnya dan berkata : sesungguhnya saya melihatnya diganjari dengan sorga karena menyingkirkan sampah-sampah dari mesjid !

( tabrani dan Majam Uz Zawaid ).


No comments:

Post a Comment