Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Tuesday, January 25, 2011

SHALAT-SHALAT SUNNAH DAN SHALAT-SHALAT NAFILAH 1

( SHALAT BUKAN FARDHU )

Ayat-ayat Al qur’an

قال الله تعلى : ومن اليل فتهجد به، نافلة لك عس أن يبعثك ربك مقاما محمودا % (الإسراء: 79)

Allah SWT berfirman : Dan pada sebagian daripada malam shalat tahajudlah ( dengan membaca Al-Qur’an ) sebagai tambahan ( ibadah ) bagimu ; semoga Tuhanmu mengangkatmu ketempat yang terpuji dan terhormat. ( Al-...Isra 17:79 )

Catatan : Pada hari kiamat setiap orang akan berada dalam dalam penderitaan dan kebingungan, dan dengan safaat Rasulullah SAW maka orang akan terbebas daripada penderitaan ini dan hisap akan disegerakan. Hak memberi safaat ini disebut Maqomam mahmud ( tempat terpuji dan dimuliakan )

وقال تعلى : والذين يبيتون لربهمٌُ سجدا وقيما % (الفرقان : 63 )

Allah SWT berfirman : Dan mereka yang menghabiskan malam mereka dihadapan Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri ( dalam shalat ). (Al-Furqan 25:64 )

وقال تعلى : تتجافى جنوبهم عن آلمضا جع يد عون ربهم خوفا وطمعا وممارزقنهم ينفقون % فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزآء بما كانوا يعملون% ( السجدة : 16-17)

Allah SWT berfirman : Mereka meninggalkan tempat tidur, sementara mereka berdoa kepada Rab mereka ( sibuk dalam shalat, berdzikir dan berdo’a ), dengan penuh rasa takut dan harapan, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Tiada seorangpun yang tahu cendera mata apa yang masih tersembunyi bagi mereka – sebagai balasan atas amal kebaikan yang mereka lakukan. (As-Sajadah 32:16-17).

وقال تعلى: إن آلمتقين فى جنت وعيون% اخذين مآاتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين%كانوا قليلا من آليل ما يهجعون % وبالأ سحارهم يستعفرون % ( الذاريات : 10-18

Allah SWT berfirman: Mereka yang bertaqwa akan diam ditaman-taman dan mata air, mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka ; karena mereka hidup baik sebelumnya. Mereka tidur hanya sedikit diwaktu malam, dan pada menjelang pagi mereka berdo’a memhon ampun. ( Az-Zariyat 51:15-18 ).

وقال تعلى : يأيها آلمزمل% قم اليل إلا قليلا % نصفه أوآنقص منه قليلا % أوزدعليه ورتل القران ترتيللا % إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا % إن ناشئة آليل هى أشد وطئا وأقوم قيلا % إن لك فى النهار سبحا طويلا % ( المزمل : 1-7)

Allah SWt berfirman : Hai orang yang berselimut ! bangunlah ( untuk mendirikan shalat ) pada malam hari kecuali hanya sebagian kecil,- separuhnya atau kurang dari itu sedikit, atau lebihkanlah dan bacalah qur’an dengan perlaha, dengan nada berirama. Sesungguhnya kami akan segera turunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun pada waktu-waktu malam adalah menguatkan ingatan dan lebih sesuai untuk mengucapkan kata-kata ( pujian kepada Allah ).sesungguhnya bagi kamu disiang hari disibukkan dengan kerja-kerja yang panjang.

( Almujamil 73: 1-7 ).

No comments:

Post a Comment