Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Sunday, January 2, 2011

DO’A DAN ZIKIR DIRIWAYATKAN DARI RASULULLAH SAW 6

231- Ans Ibnu Malik r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW menasehatkan kepada Fatimah r.a. : Dengarlah nasehatku baik-baik. Hendaklah engkau senantiasa membaca doa ini diwaktu pagi dan diwaktu petang

Wahai Tuhan yang hidup dan yang selalu mengurusi makhluknya kepadamu aku minta pertolongan, maka baikkanlah urusanku semuanya dan janganlah meninggalka...n aku sekejap matapun sebagai korban hawa nafsuku. ( Mustadrak Hakim )

232- Abu Hurairah r.a. meriwayatkan : Seorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata : Wahai Rasulullah ! seekor kalajengking menyengat aku tadi malam, rasulullah SAW menjawab : jikalau engkau mengucapkan diwaktu petang doa ini :

Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sepurna dari kejahatan makhkluknya …..maka niscaya ia tidak akan membahyakanmu (muslim )

Catatan : Menurut pendapat beberapa ulama, dengan kalimat Allah yang sempurna dimaksudkan adalah Al Qur’an

233- Abu urairah r.a. meriwayatkan : nabi SAW bersabda : barangsiapa yang membaca doa ini tiga kali diwaktu petang :

Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya …… maka niscaya tiada bisa macam apa saja yang membahayakannya pada malam itu.

Suhail rahimahullahu berkata istriku menghafal kalimat-kalimat ini dan senantiasa membacanya setiap malam. Pada suatu malam seekor serangga berbisa menyengat anak gadisnya yang kecil, akan tetapi ia tidak merasa sakit sedikitpun. ( Tirmidzi )

234- Ma’qul Ibnu Yasar r.a. : Nabi SAW bersabda : barangsiapa yang membaca tiga kali diwaktu pagi :

Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetauhi dari syetan yang terkutuk …….dan membaca tiga ayat terakhir dari surat Al Hasyr maka Allah SWT akan mewakilkan dengannya tujuh puluh ribu malaikat yang mendoakannya hingga tiba waktu sore dan apabila ia mati dalam hari itu maka dikira mati sahid dan barangsiapa yang mengucapkannya diwaktu sore iapun mendapat derajat yang sama. ( Tirmidzi )

235- Ustman Ibnu Affan r.a. meriwayatkan : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa membaca kalimat-kalimat berikut tiga kali diwaktu petang

Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak bisa tertimpa bahaya oleh suatu apapun dibumi dan dilangit dan Dia maha Mendengar lagi Maha Mengetauhi maka ia tidak akan ditimpa bahaya oleh sesuatu apapun pada pagi itu dan jikalau ia mengucapkannya tiga kali diwaktu pagi maka tidak akan ditimpa bahaya oleh sesuatu apapun sehingga petang hari. ( Abu daud )

236- Abu Darda r.a. meriwayatkan : Barangsiapa mengucapkan kalimat-kalimat ini tujuh kali diwaktu pagi dan tujuh kali diwaktu petang dengan ikhlas

Cukuplah Allah bagiku, tiada yang patut disembah kecuali Dia, dan kepada Nya aku bertawakkal, dan Dialah Rabb Arsy yang Agung …… Allah akan mencukupkan baginya terhadap segala kesedihan ( dalam dunia ini dan di akherat ), adakah ia beriman kepada keunggulan kalimah ini atau tidak. ( Abu Daud )

237- Ibnu Umar r.a.nhuma meriwayatkan : Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan membaca kalimat-kalimat berikut diwaktu pagi hari dan diwaktu petang hari :

( Wahai Allah ! Aku mohon kepada Mu keselamatan lahir bathin di dunia dam diakherat, wahai Allah aku mohon kepada Mu ampunan dan keselamatan dalam urusan agamaku dan duniaku dan keluargaku serta hartaku. Wahai Allah ! tutupilah auratku dan amankanlah aku dari ketakutan, wahai Allah ! lindungilah aku dari depanku dan dari belakangku, dari sebelah kananku dan dari sebelah kiriku dan dari atasku serta aku berlindung dengan keagungan Mu agar tidak dibinasakan dari bawahku ) (Abu Daud )

238- Saddad Ibnu Aws r.a. meriwayatkan : Nabi SAW bersabda : induk istighfar adalah mengucapkan :

( Wahai Allah ! Engkau Tuhanku tiada Tuhan sekalian Engkau, Engkau ciptakan aku dan Aku adalah hamba MU dan aku dalam jaminan dan janji Mu menurut kemampuanku, aku mengakui kepada Mu atas kenikmatan Mu padaku dan Aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku sesungghnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, aku berlindung kepadamu dari kejahatan perbuatanku. Rasulullah SAW kemudian bersabda : barangsiapa mengucapkan itu pada hari itu dengan penuh keyakinan dan mati sebelum petang hari maka ia termasuk penghuni sorga. Dan apabila ia mengucapkannya diwaktu malam dengan keyakinan yang teguh dan diwaktu pagi mati maka ia termasuk penghuni sorga. ( Bukhari )

239- Ibnu Abbas r.a. meriayatkan : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang mengucapkan diwaktu pagi hari ( surat 30: 17, 18,19 )

Maha Suci Allah tatkala kau memasuki malam dan waktu pagi, bagi Nya segala puji dilangit dan dibumi, diwaktu malam dan diwaktu tengah hari, Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi stelah mati dan demikianlah kamu akan dikeluarkan, (pada hari kiamat )……maka pada siang itu ia dapat rnenyusul ketinggalannya ( dari amal kebaikannya yang istiqoma ), dan barangsiapa yang mengucapkannya diwaktu petang ia akan mendapatkan malam itu pahala yang dapat menyusul ketinggalannya ( dari amal kebaikannya yang istiqoma ) ( Abu Daud )

240- Abu malik Al Asyja’I r.a. meriwayatkan : Rasululah SAW bersabda : Apabila seseorang masuk kedalam rumahnya hendaklah ia mengucapkan :

wahai Allah ! aku mohon kepada Mu kebaikan ketika masuk kedalam rumah dan kebaikan ketika keluar dari rumah, dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, kepada Allah kami bertawakkal ……., kemudian hendaklah ia mengucapkan salam kepada keluarganya ( denghan ucapan Assalamualaikum )

( Abu Daud )

No comments:

Post a Comment