Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Monday, January 10, 2011

BERIMAN KEPADA YANG GHAIB 1

Beriman kepada Alah ta’ala dan beriman kepada kebenaran ghaib, dan beriman kepada semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai suatu kepastian, dan menolak pengalaman material, pendapat-peb\ndapat manusiawi dan kesenangan-kesenangan yang sementara, jikalau bertentangan dengan apa yang diwahyukan kepada rasulullah SAW.

Beriman kepada All...ah Ta’ala dan sifat-sifat Nya, Kerasulan Nya, dan beriman kepada takdir

Ayat-ayat Al Qur’an

قال الله : ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من ءامن بالله واليوم الآخر والمئلكة والكتب والنبين وءاتى المال على حبه ، ذوى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل والسائلين وفىالرقاب وأقام الصلوة وءاتى الزكوة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصبرين فى البا ساء والضراء وحين الباس ’ أوليك ألذين صدقوا‘ وأوليك هم المتقون *ٌ[البقرة : 177 ]

Allah SWT berfirman : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian ( kiblat dalam shalat ) ; akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, Kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta ; dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat dan orang-orang yang menetapi janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang ikhlas dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Al Baqarah 2:177 )

وقال تعالى يايها الناس اذكروا نعمت الله عليكم ، هل من خلق غير الله يرزقكم من السماء والرض ، لآ اله الا هو ،فانى تؤفكون * {فاطر:3}

Allah SWT berfirman : Hai manusia ! ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ! adakah suatu pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi ! Tiada Tuhan selain Dia ; maka mengapakah kamu berpaling ( dari pada Nya ) ( Fathir 35:3 )

وقال تعالى : بدع السموة والارض ، انى يكون له ولدولم تكن له صحبة وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم *{ الانعام :101}

Allah SWT berfirman : Dia pencipta langit dan bumi ! Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu : Dan Dia mengetauhi segala sesuatu. ( Al An am 6:101 ).

وقال تعالى : افرء يتم ما تمنون(57) ء ا نتم تخلونه ام نحن الخلقون(59) {الوقعه : 57-59}

Allah SWT berfirman dan treangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan ? kamukah yang menciptakannya, atau Kami yang menciptakannya ? ( Al Waqiah 56: 58-59 ).

وقال تعالى : افرءيتم ما تحرثون (63) ء ا نتم تزرعونه ام نحن الزرعون (64) {الوقعه 63- 64}

Allah SWT berfirman : Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam ? kamu kah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya ? ( Al Waqiah 56:63-64 )

وقال تعالى : افرءيتم الماء الذى تشربون (68) ءانتم انزلتوه من المزن ام نحن المنزلون (69) لو نشاء جعلنه اجاجا فلولا نشكرون (70) افرءيتم النار اليى تورون (71) ءانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشرون (72) {والعقهْ}

Allah SWT berfirman : Maka terangkanlah kepada KU tentang air yang kamu minum kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkannya ? kalau Kami kehendaki niscaya kami jadikan dia asing, maka mengapakah kamu tidak bersyukur ? maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan. Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya ? ( Al Waqiah 56:68-72)

وقال تعالى : ان الله فالق الحب والنوى يخلج الحى من الميت ومخلج الميت والحى ذلكم الله فانى تؤفكون (95) فالق الاصباح وجعل اليل سكن والشمس والقمر حسبانا ذاك تقدر العزيز العليم (96) وهوالذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلماتالبر والبحر قد فصلنا الايت لفوم يعلون (97) وهوالذى انسا كم من نفس وحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الايت لقوم يفقهون (98) وهوال ى انزل من السماءما ء فاخرجنبه نبات كل شىء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنت من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشبه أنظروا إلى ئمر وينعه إن فى ذلكم لآيت لقوم يؤمنون ٌ{99}[ اللآنعام : 95-99]

Allah SWT berfirman : Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Demikian itulah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetauhi dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebenaran pada orang-orang yang mengetauhi. Dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetauhi. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari timbih-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak ; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan Zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikannlah baunya diwaktu pohonnya berbuah dan perhatikanlah pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. ( Al an Am 6:95-99 )

وقال تعالى : فلله الحمد رب الشموت ورب الآرضى رب العلمين {36} ألكبريأء فى ألسموت والأ رضى وهوالعزيزالحكم {37ْ}[الجائية : 36-37 ]

Allah SWT berfirman : Maka bagi Allah lah segala puji Tuhan langit dan Tuhan Bumi, Tuhan semesta alam dan bagi Nya lah keagungan di langit dan di bumi, Dialah yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana. ( Al Jasiah 45: 36-37 )

وقال تعالى : قل أللهم ملك ألملك تؤ تى ألملك من تشاءوتنزع ألماك ممن تشاء وتعزمن تشاء وتذل منتشاء بيدك الخير أنك على كل شىءقدير {26} تولج أليل فى النهار وتولج النهار فى اليلة وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى وترق من تشاء بغير حساب {27 } [ أل عمران : 26-27 ٍ]

Allah SWT berfirman : Katakanlah ! Wahai Tuihan yang mempunyai kerajaan Engkau berikan kerajan kepada orang yang engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari oprang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Ditangan Engkaulahg segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam kedalam siang dan Engkau masukkan malam ke dalam siang. Engkau keluarkan hidup dari yang mati, Dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. ( Al Imran 3: 26-27 )

وقال تعالى : وعنده ، مفاتح ألغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافى البر والبحر وماتسقط من ورقة إلا بعلمها ولا حبة فى ظلمت ألآرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتب مبين {59} وهو الذى يتوفكم باليل ويعلم ما جر حتم بألنار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم بنبئكم بما كنتم تعملون ل{60ْ} [ الآنعام : 59-

60]

Allah SWT berfirman : Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang ghaib tak ada yang mengetauhinya kecuali Dia sendiri, Dan Dia mengetauhi apa yang didaratan dan di lautan, Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetauhi Nya, Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak suatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata ( Lauhul Mahfudz ). Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetauhi apa yang kamu kerjakan pada siang hari, kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk di sempurnakan umurmu yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lau Dia memberitahukan kepadamu apa ang dahulu kamu kerjakan. ( Al An am 6: 59-60 )

وقال تعالى : قل أغير الله أتخذ وليا فا طر ألسموات والإرض وهو يطعم ولا يطعم * [ الآنعام ْْ]

Allah SWT berfirman : Katakanlah ( Wahai Muhammad ) ! Apakah Aku akan jadikan pelindung selain dari pada Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan ? ( Al An am 6: 14)

وقال تعالى : وإن من شى ء إلا عندنا خزأئنه، وما ننزله ، إلا بقدر معلوم * [ احبر : 21]

Allah SWT berfirman dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya ; dan Kami tidak menurunkannya melainkandengan ukuran tertentu. ( Al Hijr 15: 21 )

وقال تعالى : أيبتغون عندهم ألعزة فإن العزة لله جميعا * [ النساء 139]

Allah SWT berfirman : Apakah mereka mencari kekuatan disisi orang kafir itu ? maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah ( Annisa 4: 139 )

وقال تعالى : وكأين من دابة لاتحمل رقها الله ير قها وإياكم ًٍَُِ وهو ألسميع ألعليم * [ العنكبوت 60 ٍ]

Allah SWT berfirman : Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan Dia maha mendengar lagi Maha Mengetauhi. ( Al Ankabut 29:60 )

وقال تعالى : قل أريتم إن أخذالله سمعكم وأصركم وختم على قلوبكم من إله غيرالله يأتيكم به أنظر كيف نصر ف ألآ يت ثم يصدفون * [ألآنعام : 46 ٍ]

Allah SWT berfirman : Terangkanlah kepadfa Ku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatanserta menutup hatimu siapakah Tuhan selain Allah Yang Kuasa mengembalikannya kepadamu ? Perhatikanlah, agaimana kamu berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kepada mereka, kemudian mereka tetap berpaling. ( Al Anam 6: 46 )

وقال تعالى : قل أريتم إن جعل الله عليكم أليل سرمدا إلى يوم ألقيمة من إله غيرالله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون [ 71] : قل أريتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من إله غيرالله يأتيكم بليل تسكنو فيه أفلا تبصرون {72} [ ألقصص : 71-72 ٍُ]

Allah SWT berfirman : Terangkanlah kepada Ku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat siapakah Tuhan selain Allah yang mendatangkan sinar kepadamu ? Maka apakah kamu tidak mendengar ? katakanlah : Terangkanlah kepadaku jika Alah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang beristirahat pada Nya ? maka apakah kamu tidak memperhatikan ? ( Al Qoshash 28 : 71-72 )

وقال تعلى : ومن ءايته الجوار فى البحر كالأ علم {32} ان يشأ يسكن ألريح فيظللن رواكد على ظهرى إن فى ذلك لآ يت لكل صبار شكور {33} أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثر {34} [ الشورى : 33-34 ]

Allah SWT berfirman : dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah kapala-kapal di laut seperti gunung-gunung jika Dia menghendaki Dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti dipermukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Atau kapal-kapal itu dibinasakan Nya karena perbuatan mereka atau Dia memberi maaf sebagian besar dari mereka ( Asysyuro 42:32-34 )

وقال تعلى :ولقد اتينا داود منا فضلا يجبال اوبى معه والطير والنا له الحديد (10) { سبا:10}

Allah SW berfirman : dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami ( Firman Nya ) “ Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-berulang bersama Daud “, dan Kami telah melunakkan besi untuknya. ( Saba 34 : 10 )

وقال تعالى : فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه ومن دون الله وما كان من المنتصرين (81){القصص : 81}

Allah SWT berfirman : maka Kami tenggelamkan qarun berserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golonganpun yang menolongnya tyerhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat menyelamatkan dirinya. ( Al Qosas 28 : 81 )

وقالى تعالى : فاوحينا الى موسى انضرب بعصاك الحخر فافلق فكلن كل فرق كالطود العظيم (63) {الشعر :63}

Allah SWT berfirman :lalu kami wahyukan kepada Musa ( kami berfirman : “Pukullah lautan itu dengan tongkatmu “. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. ( Asy Syu’araa 26 : 63 )

وقال تعالى : وما امرنا الا وحدة كلمح بلبصر (50) {القمر :50}

Allah SWT berfirman : Dan perintah Kami hanya satu perkataan seperti kejapan mata. ( Al Qomar 54:50 )

وقال تعالى الا له الخلق والامر {الا عراف :54}

Allah SWT berfirman : Sesungguhnya menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah ( Al A’raf 7 : 54 ).

وقال تعالى : ما لكم من اله غيره{ الاعراف 59 ْ}

Allah SWT berfirman : ( Setiap Rasul menyampaikan satu misi kepada kaumnya ; Sembahlah Allah ) sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Nya. ( Al Araf 7 : 59 )

وقال تعالى ولو انما فى الر ض من اقلم ولبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمت الله ان الله عزيز حكيم (27) { لقمان}

Allah SWT berfirman : dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta ditambahkan kepadanya 7 laut lagi niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimah Allah. Sesungguhnya Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ( Lukman 31 : 27 )

وقال تعالى : قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هومولنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون (51) { التوبة: 51}

Allah SWT berfirman : Katakanlah ! “ Sekali-kali tidak akan menimpa kamu melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-oang beriman harus bertawakkal. ( At Taubah 9: 51 ).

وقال تعالى : وان يمسسك للله بضر فلا كا شف له الا هو وان يردك بخير فلا رآد لفضله يصيب به من يشآء من عباده وهو الغفو الرحيم (107) { يونس : 107}

Allah SWT berfirman : Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tdak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki Nya daiantara hamba-hamba Nya dan Dialah yang Maha Pengampun lagi maha penyayang. ( Yunus 10 : 107 ).

No comments:

Post a Comment