Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Sunday, January 2, 2011

DO’A DAN ZIKIR DIRIWAYATKAN DARI RASULULLAH SAW 10

271- Abu Said Al Kudri r.a. meriwayatkan : ia mendengar Rasulullah SAW bersabda : apabila seorang diantara kamu bermimpi baik dan ia menyukainya maka ini berasal dari Allah dan ia mesti memuji Allah karena Nya dan ia boleh menceritakannya, dan apabila seorang melihat dalam mimipinya yang ia tidak suka maka itu berasal dari setan, ia berlindung kepa...da Allah dari kejahatannya, dan tidak perlu menceritakannya kepada orang lain, maka mimpi itu tidak menyebabkan kemudaratan kepadanya.

( Tirmidzi )

Catatan : Berlindung kepada Allah boleh dilakukan dengan mengucapkan :

Aku berlindung dengan Allah dari kejahatan ( mimpi ) ini.

272- Abu Qotadah r.a. meriwayatkan : Saya mendengar Nabi SAW bersabda : mimpi yang baik berasal dari Allah, dan mimpi yang buruk berasal dari setan ( yang menyebabkan gelisah). Oleh sebab itu apabila seorang dinatara kamu melihat apa yang dia tidak suka, ia bangun dan meludah dengan isyarat tiga kali ke sebelah kiri, kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatannya. Dengan demikian mimpinya sudah tentu tidak memudaratkannya. ( Bukhari )

273- Jabir r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : apabila salah seorang daripada kamu pergi ketempat tidurnya untuk tidur, seorang malaikat dan setan bergegas kepadanya pada saat itu. Setan berkata : selesaikan berjaganya kamu dalam kejahatan dan kedurhakaan ! dan malaikat akan berkata : selesaikan masa berjaganya kamu dalam kebaikan dan kesholehan! Jikalau ia berbaring sesudah menyebut nama Allah, maka setan akan lari, dan malaikat akan tetap tinggal dan melindunginya sepanjang malam. Apabila ia bangun, maka malaikat dan setan bergegas kepadanya pada saat itu. Setan akan memberitahu dia : mulakan masa berjaga kamu dengan kejahatan dan kedurhakaan ! dan malaikat berkata : mulakan masa berjaga kamu dengan kebaikan dan kesholehan ! apabila dia mengucapkan doa ini :

Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kehidupan kepadaku dan menyelamatkan aku dari mati selama tidur. Segala puji bagi Allah, yang telah menahan langit dari jatuh keatas bumi, kecuali dengan ijin Nya. Sesungguhnya Allah maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang membangkitkan yang mati dan yang memliki kekuasaan atas segala sesuatu…… maka jikalau ia tertimpa musibah ( atau mati karena suatu sebab yang lain), maka ia mati dengan kematian sebagai seorang mati sahid. Apabila ia hidup dan bangun untuk mengerjakan shalat, maka perbuatannya ini menaikkan derajatnya. ( Tirmidzi )

274- Imran Ibnu Husein r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW menanyakan ayahnya : Hai ..Husein berapa banyak berhala yang kamu sembah, ayahku menjawab : tujuh, enam berada di atas bumi, dan satu ada di langit. Rasulullah SAW bertanya : yang manakah dari anatara mereka yang kamu berdoa kepadanya berkenaan dengan pengharapanmu dan ketakutanmu ? ia berkata : yang satu yang ada di langit.Rasulullah SAW bertanya : Hai Husein ! jikalau engkau masuk islam, aku akan mengajarkan kamu dua kalimat yang kan memberi manfaat kepadamu ! apabila Husein merima islam dia meminta Rasulullah SAW untuk mengajarkan dua kalimah yang Baginda janjikan kepadanya. Baginda SAW berkata : ucapkanlah

wahai Allah berilah ilham kepadaku kepada kesholehanku, dan lindungilah aku dari kejahatan yang datang dari diriku sendiri. ( Tirmidzi )

275- Aisyah r.anha meriwayatkan : Rasulullah SAW menggalakkan aku untuk membaca doa dengan kata-kata ini :

Wahai Allah ! aku memohon kepada Engkau segala kebaikan yang boleh datang dengan segera atau yang boleh datang kemudian, yang saya ketauhi atau yang saya tidak ketauhi, dan aku berlindung dengan Engkau dari setiap kejahatan yang boleh datang dengan segera atau yang boleh datang kemudian, yang aku sadari atau yang aku tidak menyadarinya, dan aku mohon kepadamu akan sorga, dan dari setiap perkataan dan perbuatan yang membawa aku mendekat kepada sorga, dan aku berlindung dari api neraka dan dari setiap perkataan dan perbuatan yang membawa aku mendekati api neraka. Wahai Allah, aku mohon dari Engkau setiap kebaikan, yang hamba Mu dan Nabi Muhammad SAW minta dari Engkau dan aku memohon perlindungan dari setiap kejahatan yang hamba Mu dan Nabi Muhammad SAW memohon perlindungan dengan Engkau, dan aku mohon dari Engkau yang apa saja Engkau tetapkan bagi diriku jadikan akibatnya baik bagi diriku.

( Mustadrak Hakim )

276- Aisyah r.anha meriwayatkan : apabila Rasulullah SAW melihat sesuatu yang ia sukai, ia akan mengucapkan

segala puji bagi Allah dengan ni’mat Nya segala urusan baik disempurnakan ….. dan apabila ia melihat sesuatu yang tidak ia sukai, maka ia mengucapkan

Pujian bagi Allah atas segala keadaan. ( Ibnu Majah )


No comments:

Post a Comment