Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Wednesday, January 12, 2011

BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT 1

Ayat-ayat Al Qur’an

قال الله تعلى: يأيها الناس أتقوا ربكم إن زلزلة ألساعة شىء عظيم (1) يوم ترونها تدهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى أاناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد (2) (احج 1-2 )

Allah SWt berfirman : Hai manusia ! bertaqwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah suatu kejadian yang dahsyat.... Pada hari itu ketika kamu melihat keguncangan itu setiap ibu yang menyusui akan melupakan anak yang disusuinya dan setiap wanita yang mengandung akan gugurlah kandungannya ; dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk ; padahal sebenarnya mereka tidak mabuk akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya ( Al hajj 22: 1-2 ).

وقال تعلى: ولا يسئل حميم حميما (10) يبصرونهم يود المجرم لويفتدى من عذاب يوميذ ببنيه (11) وصحبيه ، وأخيه (12) وفصيلته ألتى تئويه (13) ومن فى ألأرض جميعاثم ينجيه(14) كلأ { المعارج : 10-15}

Allah SWT berfirman : dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat. Orang-orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Dan istrinya dan saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya dan orang-orang diatas bumi seluruhnya ; kemudian mengharapkan tembusan itu dapat menyelamatkannya sekali-kali tidak dapat ! ( Al Maarij 70 : 10-15 ).

وقال تعلى : ولا تحسبن الله غفلا عما يعمل أظالمون إنما يؤ خرهم ليوم تشخص فيه ألآبصر (42) مهطعين مقنعى رءوسهم لا ير تد إليهم طرفهم وأفئد تهم هوأء (43) {إبرهيم : 42-43}

Allah SWT berfirman : dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah SWT lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang jalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai pada hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak, mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong ( Ibrahim 14: 42-43 ).

وقال تعلى: وألوزن يوميذ ألحق فمن ثقلت موز ينه ، فأوليك همالمفلحون (8) ومن خفت موزينه، فأوليك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بئايتنا يظلمون (9) { الآعراف 8-9 }

Allah SWT berfirman timbangan pada hari itu ialah kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami ( Al A’raf 7:8-9).

وقال تعلى: جنت عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤ لؤا ولباسهم فيها حرير (33) وقالوا الحمد لله ألذى أذهب عنا ألحزن إن ربنا لغفورشكور (34) ألذى أحلنا دار ألمقامة من فضله ، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب (35 ) {فاطر 33-35 ْ}

Allah SWT berfirman : bagi mereka surga Adn ! mereka ( yang melakukan amal saleh ) akan masuk kedalamnya, didalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelas-gelas dari emas, dan dengan mutiara dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra dan mereka berkata : segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita bagi kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal dari karunia Nya ; di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesuh. ( Fatir 35 : 33-35 )

وقال تعلى : إن ألمتقن فى مقام أمن (51) فى جنت وعتون (52) يلبسون من سند س وإستبرق متقبلين (53) كذ لك وزوجنهم بحور عين (54) يدعون فيها بكل فكهة وامنين (55) لاتذوقون فيها ألموت إلا ألموته ألآولى ووقم عذاب الجحيم (56) فضلا من ربك ذلك هو الفوز ألعظيم (57) {الدخان: 51-57}

Allah SWT berfirman : Sesungguhnya ! orang-orang yang bertakwa ( kepada Allah ) berada dalam tempat yang aman, yaitu didalam taman-taman dan mata air-mata air, mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan, demikianlah. Dan kami berikan kepada mereka bidadari. Didalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman. Mereka tidak akan merasakan mati didalamnya kecuali mati didunia dan Allah memelihara mereka dari azab neraka, seagai karunia dari Tuhanmu. Demikian itu adalah keberuntungan yang besar. ( Ad-Dukhan 44 : 51-57 ).

وقال تعلى : إن ألابرار يشربون من كأس كان مزاجهاكافورا (5) عينايشربها عبادالله يفجرونهاتفجرا (6) يوفون بألنذر ويخافون يوما كان شره ، مستطير (7) ويطعمون الطعام على حبه، مسكينا ويتيما وأسير (8) إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزأء ولا شكورا (9) إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا (10) فوقهم الله شر ذلك أليوم ولقهم نضرة وسرورا (11) وجزهم بما صبروا جنة وحريرا (12) متكئين فيها على ألأرايك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا(13) ودانية عليهم ظللها وذللت قطوفها تذليلا (14) ويطاف عليهم بئانية من فضة وأكواب كانت قواريرا (15) قواريرا من فضة قد روها تقديرا (16) ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنخبيلا (17) عينافيها تسمى سلسبيلا (18) ويطوف عليهم ولدن مخلدون أذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا (19) وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا (20) عليهم ثيب سندس خضر وإستبرق وحلوا أسا ورمن فضة وسقهم ربهم شراب طهورا (21) إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا (22) {ألإنسان :5-22}

Allah SWT berfirman : Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas yang campurannya air kapur, yaitu mata air yang dari padanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merta dimana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan, katanya : Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhoan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesunguhnya kami takut akan azab suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam, dan penuh kesulitan dari Tuhan kamu. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu ( karena ketaatan dan keikhlasan mereka ), dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dan pakaian sutra. Didalamnya mereka duduk bertelekan diatas dipan, mereka tidak merasakan didalamnya panasnya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. Dan naungan pohon-pohon yang dekat diatas mereka dan buahnya di mudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perakyang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Didalam sorga itu mereka diberi minum segelas minuman ( anggur ) yang campurannya adalah zanjabil ( jahe ). Yang didatangkan dari sebuah mata air sorga yang dinamakan salsabil dan mereka dikelilingi oleh pelayan – pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat disana ( sorga ), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra yang tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih ( dan akan dikatakan kepada mereka ) : sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri . ( Al insan 76 : 5-22 ).

وقال تعلى : وأصحب أليمين ما أصحب اليمن ( 27) فى سدر مخضود (28) وطلح منضود (29) وظل ممدود (30) وماء مسكوب (31) وفكهة كثيرة (32) لا مقطوعة ولا ممنوعة (33) وفرش مرفوعة (34) إنا أنشأء (35) فجعلنهن أنكارا(36) عربا أترابا (37) لأصحب اليمين ( 38) ئلة من الأولين (39) وثلة من الأخرين (40) {الواقعة : 27-40}

Allah SWT berfirman : dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu

Berada diantara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercura, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka ( bidadari-bidadari ) dengan langung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan ( yang hanya dikasihi oleh suami-suami mereka ( penuh cinta lagi sebaya umurnya ), ( kami ciptakan mereka ) untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu ( yang telah memeluk islam ) dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. ( Al Waqiah 56 : 27-40 )

Catatan : Menurut tafsir yang lain generasi sebelumnya bermakna orang-orang dari umat sebelumnya ; dan generasi kemudian bermakna orang-orang daripada umat ini. ( Bayanul qur’an )

وقال تعلى : ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ماتدعون (31) نزلا من غفوررحيم (32) {فصلت : 31-32}

Allah SWT berfirman : Didalamnya ( sorga ) kamu memperolehi apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula didalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ( Fushilat 41 : 31-32)

وقال تعلى : وإن للطغين لشرمئاب (55) جهنم يصلونها فبئس المهاد (56) هذا فليذوقوه حميم وغساق (57) وءاخرمن شكله أوج (58) {ص:55-58}

Allah SWT berfirman : Beginilah ( keadaan mereka yang beramal saleh ) !. Dan sesungguhnya bagi orang-orang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahannam yang mereka masuk kedalamnya ; maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal sesungguhnya inilah azab mereka ( bagi orang-orang yang durhaka ) !. biarlah mereka merasakannya minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam. ( Shad 38 : 55-58 ).

وقال تعلى : وقال تعلى : أنطلقوا إلى ماكنتم به، تكذبون (29) انطلقوا إلى ظل ذى ثلـث سعب (30) لاظليل ولايغنى من اللهب (31) أنها ترمىبشرر كالقصر (32) كأنه، جمٌلًًٌٌٌٍَُُت صفر (33) {المرسلات : (29-33)

Allah SWT berfirman : ( Dikatakan kepada orang-rang kafir ) : Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya ! Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. ( Al Mursalat 77: 29-33 )

وقال تعلى : لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به، عباده ، يعباد فاتقون(16)

Allah SWT berfirman : Bagi mereka lapisan-lapisan dari api diatas mereka dan dibawah merekapun lapisan-lapisan api. Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan ajab itu . maka bertakwalah kepadaku wahai hamba-hamba KU. ( Azzumar 39 : 16 )

وقال تعلى : إن ثجرت الزقم (43) طعام الآثم (44) كالمهل يغلى فى البطون (45) كغلى الحميم (46) حذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم(47) ثم صبوا فوق رأسه، من عذاب الحميم (48) ذق إنك أنت العزيزالكريم (49) إن هذا ماكنتم به، تمترون (50) {الذحان : 43-50}

Allah SWT berfirman : Sesungguhnya pohon zaqqum itu, maka orang yang banyak berdosa, ia sebagai kotoran minyak yang mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. ( Akan dikatakan kepada Malikat-malaikat ) : Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka, kemudian tuangkanlah diatas kepalanya siksaan air yang amat panas ( akan dikatakan dengan mengejek ) : rasakanlah, sesunguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya. ( Ad-Dhukan 44 : 43-50 ).

وقال تعلى : من ورايه، جهنم ويسقى من ماء صديد (16) يتجرعه، ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكن وماهو بميت ومن ورايه، عذاب غليظ (17) { إبرهيم : 16-17}

Allah SWT berfirman : Dihadapannya ( setiap penjamin yang bangkang ) ada jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak dapat menelannya dan datanglah maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia juga tidak mati ; dan dihadapannya masih ada azab yang berat. ( Ibrahim 14:16-17 )

No comments:

Post a Comment