Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Friday, January 21, 2011

SHALAT BERJAMA’AH 5

91- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله r خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم، باب تسوبة الصفوف......رقم: 985

91- Abu Hurairah r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : berkenaan dengan pahala shaf-shaf shalat diantara laki-laki, shaf pertama mendapat pahala yang paling tinggi dan shaf... yuang terakhir pahalanya yang paling rendah. Dan diantara shaf-shaf wanita shaf yang paling akhir pahalanya paling tinggi dan shaf yang pertama pahalanya paling rendah.

92- عن ألبراء بن عازب رضى الله عنهما قال : كان رسول الله r يتخلل الصف من نا حية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول : لاتختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله عزوجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه ابو داود، باب تسوية الصفوف، رقم 664

92- Bara Ibnu Azib r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW melewati shaf-shaf dari ujung yang satu keujung yang lain ; ia memukul dada – dada kami dan bahu-bahu kami ( untuk meluruskan shaf-shaf kami ) dan Baginda bersabda : janganlah kamu berbeda satu sama lain secara fisik ( dalam shaf-shafmu ), sebab hati-hati kamu akan menjadi berlainan satu sama lain. Dan Baginda bersabda : Sesungguhnya Allah SWT mengirimkan rahmat dan malaikat-malaikatnya memohonkan keampunan bagi shaf pertama. ( HR.Abu Daud )

93- عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : قال رسول الله rإن الله عزوجل وملائكته يصلون علىالذين يلون الصفوف الأول.وما من خطوة أحب إلىالله من خطوة يمشيها يصل بهاا صفا. رواه ابوداود ، باب فى الصلوة تقام.....رقم : 543

93- Bara Ibnu Azib r.huma mreiwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : sesunguhnya Allah SWT dan malaikat-malaikatnya mengirimkan rahmat kehormatan dan salam ke atas shaf yang lebih dekat kepada shaf pertama dan tidak ada langkah yang lebih daksihi oleh Allah daripada langkah seseorang yang bergerak maju untuk mengisi ruang dalam shaf. ( HR.Abu Daud )

94- عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله r إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف . رواه أبوداود، باب من يستحب أن يلى الإمام فى الصف....رقم : 676

94-Aisah r.anha meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : sesunguhnya Allah mengirimkan rahmat dan malaikat-malaikatnya berdoa bagi keampunan untuk orang-oang yang berada dalam bagian sebelah kanan shaf. ( HR.Abu Daud )

95- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله r : من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران . رواه الطبر انى فى الكبير وفيه : بقيه، وهو مد لس وقد عنعنه ولكنه ثقق، مجمع الزوائد2/257

95. Ibnu Abbas r.a.huma meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : barangsiapa yang berdiri pada shaf sebelah kiri ( karena kurangnya orang-orang pada bagian ini )maka baginya mendapat pahala ganda ! ( Tabrani dan Majma Uz Zawaid )

Catatan : karena telah diketauhi oleh sahabat-sahabat bahwa bagian sebelah kanan shaf mempunyai kebajikan yang lebih maka semua berusaha untuk berada pada bagian ini dengan meningalkan shaf sebelah kiri kosong. Kemudian Nabi SAW juga memberitahukan tentang kelebihan berdiri pada sha sebelah kiri, supaya shaf bagian sebelah kiri tidak dibiarkan kosong.

96- عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله r قال : إن الله وملا ئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. رواه الحكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى 1/ 214

96- Aisah r.anha meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah mengirimkan rahmat dan malaikat-malaikatnya berdoa bagi kemapunan orang-orang yang mengisi ruangan-ruangan kosong dari shaf. ( Mustadrak Hakim )

97- عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قالr: لايصل عبد صفا إلارفعه الله به درجة، وذرت عليه الملائكة من البر. (وهو بعض الحديث ) رواه الطبرانى فى الأوسط ولابأس ياسناده، الترغيب 1/322

97. Abu Hurairah r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang menghubungkan satu shaf shalat, Allah akan menaikkan satu derajat baginya dan malaikat-malaikat mencurahkan keberkahan keatasnya. (Tabrani dan Targhib )

98- عن عبدالله بن عمررضى الله عنهما قال: قال رسول الله r : خياركم ألينكم مناكب فى الصلوة، ومامن خطوة أعظم أجرا من خطوة مساهارجل إلى فرجة فى الصف فسدها. رواهالبزار ياسناد حسن، وابن حبان فى صحيح كلا هما بلشطر الأول، ورواه بتمامه الطبر انى فى الأوسط، الترغيب1/222

98. Abdullah Ibnu Umar r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : yang terbaik diantara kamu adalah orang yang menjaga bahu-bahu mereka lembut dlam shalat. Dan tiada langkah yang diambil yang lebih berpahala daripada langkah yang diambil untuk mengisi ruangan dalam shaf ( dalam shalat ). ( bazar, Targhib, Ibnu Hibban dan Tabrani )

Catatan : makna menjaga bahu-bahu lembut dalam shalat yaitu apabila seseorang berusaha untuk masuk pada shaf itu, maka orang yang mengerjakan shalat pada sebelah kanan dan sebelah kiri bahu-bahunya rileks untuk membolehkannya berada dalam shaf itu.

99- عن ابى جحيفة رضى الله عنه أن النبى r قال : من سد فرجة فى الصف غفرله. رواه البزار وإسناده حسن،مجمع الزوائد2/251

99- Abu Zuhaifah r.a. meriwayatkan : Nabi SAW bersabda : barngsiapa ayang mengisi ruangan kosong dalam shaf ( dari shalat ) diampuni. ( Bazar dan Majma Uz Zawaid)

100- عن ابن عمررضى الله عنهما أن رسول الله r قال : من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفاقطعه الله. (وهو بعض الحديث ) رواه أبو داود، باب تسويةالصفوف،رقم : 666

100. Abdullah Ibnu Umar r.anhuma meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : barngsiapa yang menghubungkan shaf ( dari shalat ) Allah Ta’ala menganugerahkan kepadanya rahmat-Nya ; dan barangsiapa yang memisahkan shaf ( dari shalat ) Allah akan menjauhkannya dari rahmat-Nya . (HR.Abu Daud )

catatan : memisahkan bermaksud meletakkan sesuatu ( barang ) dalam shaf yang menyebabkan shaf tidak serasi ; atau melihat ruangan yang kosong dan tidak dipenuhinya.


( Mirqaatul mafatih )

No comments:

Post a Comment