Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Wednesday, January 12, 2011

BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT 3

131- عن شداد بن أوس رصىالله عنه عن النبي صلىالله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواهاوتمنى علع الله. رواه الترمذ، وقال : هذا حديث حسن، باب حديث الكبس من دان تفسه ... .رقم: 2459

131. Saddad Ibnu Aus r.a meriwayatkan : Nabi SAW bersabda : Orang yang paling pandai yang menghisab dirinya dan bekerja ( membuat pe...rsiapan ) untuk kehidupan setelah kematian dan orang yang bodoh adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan masih besar pengharapannya pada rahmat Allah ( yang Allah Ta’ala Maha Pengampun ). ( HR.Tirmidzi )

132- عن ابن عمررصىالله عنهما قال : أتيت النبى صلىالله عليه وسلم عاشرة فقام رجل من الأنصار فقال: يا بنى الله ! من أكبسالناس، وأحزم الناس؟ قال : أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم استعداد للموت قبل نزول الموت، أوليك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكر امة الأخرة. فلت : رواه ابن ماجه باختصار، رواه الطبرانى فى الصغر وإسناده حسن، مجمع الزوائد.1/556

132- Abdullah Ibnu Umar r.a. meriwayatkan : Saya datang kepada Nabi SAW menjadi yang kesepuluh dari sepuluh sahabat yang lain. Seorang Ansahar berdiri dan berkata : wahai Rasulullah ! Siapakah orang yang paling bijaksana dan yang paling tegas ? Baginda menjawab : barang siapa yang banyak mengingati maut dan mempersiapkan apa yang perlu sesudah mati, sebelum kematian menjemputnya ( sesungguhnya yang demikian adalah orang yang paling bajaksana ). Mereka akan pergi dari dunia ini dengan kemuliaan dan kemegahan akhirat. (Ibnu Majah, Tabrani dan Majma Uz – Zawaid ).

133- عن عبدالله رصىالله عنه قال : خطامربعا، وخط خطا فى الوسط خارمنه ، وخطط صغارا إلى هذا الذى فىالوسط من جانبه الذى الوسط ، فقال : هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به – أوقد أحاط به- وهذا الذى هو خارج أمله ، وهذه الخطط الصغار الأعراض ، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، وهذا صورة. رواه البخارى، باب فى الأمل وطوله، رقم: 641

133. Abdullah r.a. meriwayatkan : Nabi SAW menggaris ( membuat sketsa ) persegi panjang dan ia membuat garis ( horizontal yang lain ) ditengah yang menonjol keluar dan ia membuat garis – garis yang lebih kecil ( vertikal ) yang berada pada pertengahan kemudian ia berkata : ( sketsa ini adalah manusia, dan garis persegi panjang ini adalah jangka waku kehidupan ( takdir ). Dan garis ini yang menonjol keluar daerah persegi panjang menunjukkan angan-angannya dan garis yang kecil-kecil adalah kejadian-kejadian ( yang berlaku dalam kehidupannya ). Jikalau satu kejadian ini meleset dari padanya ia akan dirusak oleh yang lain. Dan jikalau yang satu ini meleset daripadanya ia akan masih dirusak oleh yang lainnya. (HR. Bukhari )

134- عن محمود بن لبيد رصىالله عنه أن النبى صلىالله عليه وسلم قال : اثنتان يكرههما ابن ادم، الموت والموت خير من الفتنة ، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. رواه أحمد ياسند بن ورجال الصحيح الزوائد.1/453

134- Mahmud Ibnu Labit r.a meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda : ada dua perkara yang bani Adam benci : Kematian padahal kematian itu lebih baik baginya daripada fitnah dan ia membenci kalau mempunyai hanya sedikit harta padahal sedikit harta itu lebih ringan ( pada waktu ) penghisapan ! ( Musnad Ahmad ).

Catatan : Fitnah menunjuk kepada ujian-ujian dan penderitaan-penderitaan yang menimpa seseorang dalam kehidupan dunia ini dan iman serta yakin hamba-hamba Allah diuji melaluinya.

135- عن أبى سلمة رصىالله عنه قال : سمعت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول : من لقى الله يشهد أن لآ اله إلا الله وأن محمدا رسول الله وامن بالبعث والحساب دخالجنة. ذكرالحافظ ابن ابن كثير هذا الحديث بطو له فى البداية والنهاية5/304

135. Abu Salamah r.a.meriwayatkan bahwa : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Barang siaapa yang menjumpai Allah mengucapkan La Ilaha Illallah ( Tiada yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dan beriman pada hari kebangkitan setelah kematian ) dan kepada hari perhitungan ( amal-amal ), pasti akan masuk sorga. (Al-bidayah Wan Nihaya )

136- عن أم الدرداء رصىالله عنها قالت : قلت لأبى الدرداء : ألا تبتغى لأضيافك ما يبتغى الرجا لأضيافهم فقال : إنى سمعت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول : إن أمامكم عقبة كؤودا لا يجاوزها المثقلون فأحب أن أتخفف لتلك العقبة. رواه البيهقى فى شعب الإيمان. 305

136- Umi Darda r.anha meriwayatkan : Saya bertanya kepada Abu Darda : Tidakkah engkau pergi dan mencari sesuatu untuk tetamu-tetamumu (apa yang manusia) biasanya mencari ( makanan dan minuman yang baik )bagi tetamu-tetamunya? Ia menjawab : saya mendengar Rasulullah SAW sesungguhnya dihadapan kamu ada sebuah jalaan kecil yang tak dapat dilalui! Orang yang membawa beban yang berat tidak dapat melewati melalui jalan itu dengan mudah, sebab itu saya ingin menjaga diri saya ringan apabila melewati lintasan itu. ( baihaqi )

catatan : manusia ( biasanya mencari ) makanan dan minuman yang baik, bermakna bahwa ia terpaksa menggunakan masa dan berusaha mencari kalau bukan untuk keluarganya maka ia mencari semata-mata untuk menyenangkan tetamu-tetamunya.

137- عن هانى مولىعثمان رحمه الله أنه قال : كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكرالجنة والنار فلاتبكى وتبكى من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الا خرة فإن نجا منه فما بعده أيسرمنه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال : وقال رسول الله صلىالله عليه وسلم مارأيت منظر إلا والقبر أفظع منه. رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن غريب، باب ماجاءفى فظاعة القبر . ..رقم :2308 عنه

137- Hani Rahimahullahu seorang budak yang dibebaskan Ustman r.a.meriwayat kan: ketika Ustman mengunjungi kuburan ia menangis sehingga janggutnya menjadi basah. Kemudian dikatakan kepadanya ada apa dengan kamu apabila sorga dan neraka disebutkan kamu tidak menangis akan tetapi kamu menangis bila melihat kuburan ! dia menjawab : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : sungguh kuburan ini adalah perhentian pertama diantara perhentian akherat ; jiklau seseorang terselemat dari ( azab ) ini, maka apa yang selanjutnya akan menjadi mudah. Dan jika seseorang tidak dapat selamat dari perhentian ini maka apa yang selanjutnya lebih berat dari pada ini dan Rasulullah SAW bersabda : saya tidak pernah menyaksikan sebuah pemandangan yang lebih mengerikan daripada ( azab ) kubur.

( HR.Tirmidzi )

138- عن عثمان بن عفان رصىالله عنه قال : كان النبى صلىالله عليه وسلم إذا فرغ من دفى الميت وقف عليه فقال : استغفروا لأ خيكم واسألواله بالتثبيت فإنه الان يسأل. رواه أبو داود، باب ألإستغفار عند القبر .. . رقم : 3221

138- Ustman Ibnu Affan r.a. meriwayatkan : ketika Nabi SAW menyelesaikan pengebumian ( seorang muslim ), ia berdiri pada kuburannya dan berkata : mohonlah pengampunan bagi saudaramu dan berdolah kepad Allah untuk menguatkannya karena sesungguhnya ia sekarang sedang ditanya. ( Abu Daud ).

139- عن أبى سعيد رصىالله عنه قال : د جل رسول الله صلىالله عليه وسلم مصلاه فراى ناسا كأنهم يكتشرون قال : أماإنكم لوأكثرتم ذكرهاذم اللذات لشغلكم عما أرى الموت فأكثروا منذكر هاذم اللذات الموت، فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيقول : أنا بيت الغربة ، وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود، فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر : مرحبا وأهلا ، أما إن كنت لأ حب من يمشى على ظهرى إلى فإذا وليتك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعى بك، قال: فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة، وإذادفن العبدالفاجر أوالكافر قال له القبرلا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشى على ظهرى إلى فإذ وليتك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعى بك، قال : فيلتنم عليه حتى يلتقى عليه وتختلف أضلاعه ن قال: قل رسول الله صلىالله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها فى جوف بعض قال : ويقيض الله له سبعين تنينا لو أن واحدا منها نفخ فى الأرض ما أنبتت شيئا مابقيت الدنيا، فينهشنه ويخد شنه حتى يفضى به إلى الحساب، قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم إنما القبرروضة من رياض الجنة، أوحفرة من حفر النار.رواه الترمذ وقال : هذاحديث حسن غريب ،باب حديث أكرواذكرهاذماللذات،2460

139. Abu Said r.a.meriwayatkan : Rasulullah SAW sambil masuk ketempat shalat

( mesjidnya ) mendapati beberapa orang sedang tertawa ( yang giginya mereka sampai kelihatan ). Baginda berkata : Sesungguhnya jikalau kamu banyak mengingat Pemutus kesenangan ( kematian ) maka ia akan mengalihkan kamu dari apa yang saya dapati ( tertawamu yang berlebihan ). Karena sesungguhnya tiadalah sehari berlalu keatas kuburan kecuali suara yang mengatakan : aku adalah rumah tempat pembuangan; dan aku adalah rumah kesunyian ; dan aku adalah rumah yang penuh dengan debu ; dan aku adalah rumah cacing-cacing. Apabila seorang yang beriman kepada Allah di kebumikan maka kubur akan berkata kepadanya : selamat datang ! sesungguhnya engkau adalah yang paling aku kasihi dari semua orang yang berjalan diatas permukaanku. Sebab itu sekarang apabila aku ditempatkan bertanggung jwab kepada engkau dan engkau telah dibawa kepadaku ; engkau akan mendapati aku memperlakukanmu dengan ramah tama. Rasulullah SAW bersabda : kemudian kubur akan membentang baginya sejauh mata memandang ; dan akan dibukakan baginya sebuah pintu yang menuju ke surga. Dan apabila seorang hamba Allah yang durhaka atau seorang kafir dikebumikan kubur akan berkata kepadnya : Tiada ucapan selamat bagimu ! sesungguhnya engkau adalah yang paling rendah dihadapanku dari semua orang yang berjalan diatas permukaanku. Maka hari ini sebagaimana aku telah diberi tanggungjawab kepadamu dan kamu telah dibawa kepadaku ; segera kamu akan melihat perlakuanku terhadap kamu. Rsulullah SAW bersabda : kemudian kubur akan menghimpitnya sehingga tepi yang satu bertemu dengan tepi yang lain, dan tulang-tulang rusuknya bertikaman satu sama lain ; Rasulullah SAW ( menggambarkan) meletakkan jari-jari ( satu tangan ) antara jari-jari pada pangkalan ( tangan yang lain). Kemudian Baginda bersabda : Dan Alah mengirim ke atasnya 70 ular ; jikalau salah satu daripadanya menyemburkan bisanya keatas permukan bumi ini niscaya tidak akan tumbuh tanaman-tanaman diatas permukan bumi ini ; ular-ular itu akan terus memagutnya dan mengoyak-ngoyaknya sehingga ia dibawah untuk penghisapannya ( pada hari kebangkitan ). Rasulullah SAW bersabda kubur adalah salah satu daripada taman-taman surga atau lobang dari antara lobang-lobang neraka. ( HR.Tirmidzi ).

140- عن البراء بن عازب رصىالله عنهما قال : جرجنا مع رسول الله صلىالله عليه وسلم فى جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فخلس رسول الله صلىالله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رووسنا الطير وفىيده عود بنكت نه فى الأرض، فرفع رأسه فقال :استعيذوا با لله من عذاب القبر مر تين أوثلاثا قال : ويأتبه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربى الله، فيقولان له : ماذينك ؟ فيقول : ذينى الإسلام، فيقولان له :ماهذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ قال فيقول : هورسول الله صلىالله عليه وسلم فيقولان له :وما يدريك ؟ فيقول: قرأت كتاب الله فامنت به وصدقت قال : فينادى مناد من السماء أن قدصدق عبدى فأفر شوه منالجنة وألبسوه منالجنة وافتحواله باب إلى الجنة قال : فيأتيه من روحها وطيبها قال : ويفتح له فيها مد بصره قال : وإن الكافر، فذكرموته قال : وتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك ؟ فيقول : هاه لاأدرى، فيقولان له : مادينك ؟فينادى مناد من السماء أنكذب فأفر سوه من لنار وألبسوه من النار وافتتحواله بابا إلى النار قال : فيأتيه من حرها وسمومها قال : ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. رواه أبوداود، باب المسا لة فى القبر .رقم: 4753

140- Bara Ibnu Azib r.a. meriwayatkan : Kami keluar bersama Rasulllah SAW menghantar jenazah seorang laki-laki dari Anshar sehingga kami sampai kekuburan yang lobangnya belum digali. Kemudian Rasulullah SAW duduk dan kami duduk mengelilinginya dalam ( keadaan tidak bergerak ) sekalipun burung-burung bertengger diatas kepala-kepala kami, dan ditangannya ada sebuah tongkat dengannya ia membuat goresan diatas tanah kemudian diangkat meengangkat kepalanya dan berkata dua kali atau tiga kali : Mohonlah perlindungan kepada Allah dan siksa kubur. Kemudian ia berkata : Dua malaikat akan mendatanginya dan menjadikan ia duduk kemudian bertanya kepadanya : Siapakah Rab kamu ? Ia akan menjawab : Rab saya ialah Allah. Kemudian ditanya lagi : Apakah Din ( agama ) mu ? Ia kan menjawab Din aku adalah Islam. ditanya lagi : Apa ( yamg engkau katakan ) tentang orang ini yang diutus kepadamu ( sebagai seorang Nabi )? Ia akan menjawab : Ia adalah Rasulullah. Kemudian ditanya lagi : Bagaimana engkau boleh memastikan itu ? Ia akan menjawab : Saya membaca kitab Allah dan saya beriman dan saya bersaksi tentangnya. Kemudian seorang penyeru akan mengumumkan dari langit : Hamba Ku berkata benar sebab itu hamparkan baginya sebuah kasur dari surga dan pakaikan dia dengan pakaian dari sorga, dan bukankan baginya sebuah jendela yang mengarah ke surga. Maka angin sorga dan harum-haruman dari sorga akan bertiup kepadanya, dan kuburnya akan diperluas baginya sejauh mata memandang. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kematian seorang yang tidak beriman ( kafir ) : Sesungguhnya ruh seorang kafir akan dikembalikan pada jasadnya. Dua malaikat akan mendatanginya, dan menjadikan dia duduk, dan akan mengajuakan pertanyaan kepadanya : Siapakah Rab kamu ? Ia akan menjawab : Wah-wah ! saya tidak tahu ! kemudian akan ditanya lagi : Apa agama mu ? Ia akan menjawab : Wah-wah ! Saya tidak tahu ! kemudian ditanya lagi : Apa ( yang kamu katakan tentang ) orang ini yang diutus kepadamu ( sebagai seorang nabi )? ia kan menjawab : Wah-wah ! saya tidak tahu ! Kemudian seorang penyeru dari langit akan mengumumkan : Ia berkata bohong bahwa dia tidak mengetauhi ) ! karena itu hamparkan baginya sebuah kasur dari neraka, dan pakaikan dia dengan pakaian dari neraka, dan bukakan baginya sebuah jendela yang mengarah ke neraka supaya hawa panas yang membakar dapat bertiup kepadanya dan kuburnya akan menghimpitnya sehinga tulang-tulang rusuknya bertikaman satu sama lain.

( HR.Abu daud )

Catatan : Pengumuman dari langit ( kepada orang kafir ), “ bahwa ia telah berbohong “ bermakna bahwa ia berpura-pura menjadi bodoh, padahal yang sebenarnya ia menyangkal ke Esaan Allah, kenabian Nya Nabi SAW dan Islam. ( Maariful Hadist ).

No comments:

Post a Comment