Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Thursday, January 13, 2011

BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT 5

151- عن عوف بن مالك الأشجعى رضىالله عنه قال : قال رسوالله صلىالله عليه وسلم أتانى ات من عند ربى فخير نى بين أن يد خل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشاعة وهى لمن مات ربى فخيرنى بين أن يد خل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهى لمن مات لايشرك بالله شيئا. رواه الترمذ، باب منه حديث تخبيرالنبى صلىالله عليه وسلم رقم : 2441

151. Au...f Ibnu Malik Al-Ashja’I r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : seorang malaikat datang kepadaku dari Rab ku dan memberikan kepadaku kebebasan untuk memilih antara separuh umatku masuk sorga, atau wewenangku untuk safaat. Oleh sebabab itu saya memilih safaat, ( supaya seluruh umatku mendapat manfaat daripadanya dan bagi mereka yang mati tanpa menserikatkan sesuatu kepada Allah. ( HR.Tirmidzi )

152- عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم شفاعتى لإهل الكبائر من أمتى .رواه الترمذ وقال : هذى وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب، باب منه حديث شفاعتى . رقم : 2435

152. Anas Ibnu Malik r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SA bersabda : diluar dari orang-orang yang melakukan dosa besar, aku akan memberi safaat bagi orang-orang yang bersal daripada umatku ( dan bukan semua ) (HR.Tirmidzi ).

153- عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول لله صلىالله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ماج الناس بغضهم فى بغض، فيأتون ادم فيقولون : اشفع لنا إلى ربك، فيقول : لست لها، ولكن عليكم يإبراهم فإنه خليل الرحمن، فيأتون ادم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فأنه كليم الله، فيأتون موس فيقول : لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بمحمد صلىالله عليه وسلم فيأتونى فأقول : أنالها، فأستادن علىربى فيؤذن لى ويلهمنى محامد أحمده بها لا تحضرنى الان، فأحمده بتلك المحامد ، وأخرله ساجدا ، فيقال : يامحمد ! ارفع رأسك وقل يسمع لك ، وسل تعط ، واثفع تشفع، فأقول : يارب ! أمتى أمتى ، فيقال: انطلق فأخرمنها من كان فى قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل سم أعودفأحمده بتلك المحامد، ثم اخرله ساجدا فيقال :يامحمد ! ارفع رأسك وقل يسمع لك ، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول : يارب، أمتى أمتى، فيقول : النطلق فأخرج من كان فى قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خرد ل من إيمان فأخرجه منالنار منالنار منالنار، فأنطلق فأفعل، ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك، ثم أخر له ساجدا فيقال : يا محمد ! ارفع راسك ، وقل يسمع، وسل تعطه ، واشفع تشفع، فأقول: يارب ! ائذن لى فيمن قال : لآإله إلاالله، فيقول : وعزتى وجلا لى وكبريائى وعظمتى لآخرجن منها من قال : لآ إله إلاالله. رواه البخارى، باب كلام الرب تعالى .رقم : 7510

(وفي حديث طويل ) عن سعيد الخدرى رضىالله عنه فيقول الله تعلى : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة منالنار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط ، قدعادوا حمما فيلقيهم فى تهر فى أفواه الجنة يقال له نلهر الحياة : فيخرجون كما تخرج الحتة فى حمل السيل قال : فيخرجون كا للؤلؤ فى رقابهم الخواتم ، يعرفهم أهل الجنة، هؤلاءعتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ، ثم يقول : ادخلوا الجنة فما رإيتموه فهوا لكم، فيقولون : ربنا ‘عطيتنا ما لم تعط أحدامن العالمين، فيقول : لكم عندى أفضل من هذا، فيقولون : ياربنا ! أى شىءأفضل من هذا ؟ فيقول : رضائى فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه مسلم ، باب معرفة طريقالروية، رقم : 454

153. Anas Ibnu Malik r.a.meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : pada hari kiamat manusia akan berlari-lari ( dalam kebingungan ) kepada satu sama lain. Kemudian mereka akan mendekati Adam a.s. dan berkata : berilah kami safaat dihadapan Rab mu. Tetapi ia menjawab : Aku tidak memnuhi syarat ( untuk memberi syafaat )., pergilah kamu mendatangi Ibrahim a.s, karena ia adalah Khalil ( sahabat ) Arrahman. Kemudian mereka akan mendekati Ibrahim a.s. tetapi ia akan berkata kepada mereka : Aku tidak memenuhi syarat, kamu pergilah kepada Musa a.s. karena ia adalah Kalamullah ( dapat berbicara secara langsung kepada Allah. Maka mereka mendatangi Musa a.s., tetapi ia berkata : aku tidak memenuhi syarat, silakan kamu mendatangi Isa a.s., karena ia adalah Ruhullah dan Kalimatullah ( Ruh Allah dan Perkataan Allah ). Maka mereka mendatangi Isa a.s., tetapi ia berkata : Aku tidak memuhi syarat, silakan kamu mendatangi Muhamad SAW. Karena itu mereka mendatangi aku dan aku akan berkata, akulah yang akan memberi syafaat. Sebab itu aku bermohon kepada Rab ku ; dan Dia akan membolehkan aku. Kemudian Allah akan mengilhamkan aku dengan kata-kata yang aku memuji dengannya akan tetapi saya tidak mempunyai pengetauhan akan kata-kata itu sekarang kemudian aku akan memuliakannya dengan pujian-pujian ini ; kemudian aku akan jatuh bersujud. Kemudian kan dikatakan : Hai Muhammad ! angkatlah kepalamu bicaralah maka engkau akan didengar ; mintalah maka engkau akan diberi ; berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima maka aku akan bermohon : wahai Rab ! umatku! Umatku ! ( kasihanilah mereka ) maka akan dikatakan : pergilah dan keluarkan ( dari neraka ) siapa yang memiliki iman dalam hatinya sebesar biji gandum. Maka saya akan pergi dan mentati ( sebgaimana yang diperintahkan ). Kemudian saya kembali dan setelah memuji Nya dengan pujian yang sama ; dan bersujud dihadapannya. Kemudian akan dikatakan : hai Muhammad ! angkatlah kepalamu ; bicaralah maka engku akan didengar ; mintalah maka engkau akan diberi ; berilah syafaat maka syafatmu akan diterima. Maka saya kan bermohon wahai Rab ku ! umatku ! umatku ! maka akan dikatakan : pergi dan keluarkan ( dari neraka ) barangsiapa yang memiliki iman dalam hatinya sebesar debu. Maka saya akan pergi dan mentaati ( dengan apa yang diperintahkan ).

Kemudian saya kembali dan memuji Nya ( sekali lagi ) dengan puji-pujian yang sama: dan saya bersujud dihadapan Nya lalu dikatakan : Hai Muhammad ! angkatlah kepalamu ; bicaralah maka engkau akan didengar ; mintalah maka engkau akan diberi: berilah safaat maka safaatmu akan diterima. Maka saya memohon dengan sangat ; wahai Rab ku ! umatku ! umatku ! lalu dikatakan : pergilah dan keluarkan dari neraka sesiapa yang memiliki iman dalam hatinya walaupun lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, dari pada biji sawi. Kemudian saya akan pergi dan melakukan sebagaimana yang ditawarkan. Dan lalu saya akan kembali untuk kali yang keempat dan setelah memuji Nya dengan puji-pujjian ang sama dan saya bersjud dihadapan Nya. Maka akan dikatakan : hai Muhammad ! angkatlah kepalamu ; bicaralah maka engkau akan didengar ; mintalah maka engkau akan diberi ; berilah safaat maka safaatmu akan diterima. Kemudian saya akan mendesak ; Wahai Rab ku ! ijinkanlah aku ( untuk memberi safaat ) bagi sesiapa yng pernah mengucapkan La Ilaha Illallah. Demikianlah Allah SWT akan berfirman : Demi kehormatan Ku, dan kebesaran Ku, dan kemulian Ku, dan keagungan Ku, barang siapa yang pernah mengucapkan La Ilaha Illallah Aku akan ( pasti ) mengeluarkannya ( dari neraka). ( HR.Bukhari )

Dan dalam riayat ayang lain dari Abu Said Al Qudri r.a. : ( dalam menjawab kepada desakan Rasulullah SAW untuk kali yng ke empat ) Allah SWT akan berfirman : Malaikat-malaikat telah memberi safaat, dan nabi-nabi telah memberi safaat, dan orang-orang beriman telah memberi safaat, dan tiada lah yang masih tinggal kecuali Arhamurrahimin ( Yang Maha Penyayang dari orang-orang yang menunjukkan kasih sayangnya ). Oleh karena itu Allah akan memegang segemgam dari api neraka, sambil mengeluarkan orang yang tidak pernah melakukan walaupun satu amalan kebaikan, dan sesiapa yang telah berubah menjadi arang dia akan menempatkan mereka dalam sebuah aluran pada pintu msuk sorga, yang disebut nahar / ul / hayah ( Aluran Kehidupan ). Meraka akan dihidupkan seperti beenih – benih semaian yang tumbuh antara air buangan sesudah mengalir sesudah banjir dan mereka akan menjadi bercahaya dan memancarkan sinar seperti mutiara-mutiara ; sekeliling leher-leher mereka akan diberikan kalung-kalung emas. Para penghuni sorga akan mengenal mereka dengan kalung-kalung ini sebagaimana mereka yang Allah SWT telah bebaskan mereka dari neraka dan menjadikan mereka masuk sorga tanpa mereka melakukan amalan-amalan baik. Kemudian Allah SWT berfirman kepada mereka : masuklah kedalm sorga, dan apa saja yang kamu lihat itulah kepunyaan kamu. Kemudian mereka akan berkata, wahai Rab kami ! Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak diberikan dalam dunia ! Dia kan menjawab: bagi kamu aku memiliki ( sesuatu) yang lebih baik dari pada ini. Mreka akan berkata : wahai Rab kami apakah ada yang lebih baik dari pada ini ? Allah akan menjawab : Ya Rada ( Yang Aku ridhoi ), sekarang Aku tidak akan peernha marah kepada kamu. (HR.Muslim).

Catatan : Isa a.s. disebutkan dalam hadist ini sebagai Ruhullah dan Kalimatulah, karena ia dilahirkan tanpa seorang ayah dengan perintah Allah Kun ! ( jadi ! maka jadilah ), dan dengan tiupan Jibrail a.s. ( sebagaimana diperintahkan oleh Allah ) ada leher ibunya yang menyebabkannya ada ruh dan menjadi makhluk hidup. ( Tafsir Ibnu Katsir ).

154- عن عمران بن حصين رضى الله عنهما عنالنبى صلىالله عليه وسلم قال : يخرج قوم منالنار بشفاعة محمد صلىالله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجههنميين. رواه البخارى، باب صفة الجنة والنار، رقم : 6566

154. Imran Ibnu Husein r.a.meriwayatkan bahwa : Rasulullah SAW bersabda : Sekelompok manusia akan keluar dari neraka dengan safaat Muhammad SAW danmasuk sorga. Mereka akan dikenal sebagai jahannamin, yakni mereka yang seblumnya didalam neraka. ( HR.Bukhari ).

155- عن أبى سعيد رضى الله عنه ان رسول الله صلىالله عليه وسلم قال : إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس، منهم من يسفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من ييشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة. رواه الترمذ وقال : هذا حديث حسن،باب منه دخول سبعين الفا... رقم : 244

155. Abu Said r.a. meriwayatkan : bahwa Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya diantara umatku ada orang yang memberi safaat untuk suatu negeri ; dan ada yang memberi safaat untuk suatu kaum, dan ada yang akan memberi safaat untuk satu Usbah ( sekelompok kecil ) orang yang terdiri daripada sepuluh sampai empat puluh ), dan diantara mereka ada yang memberi safaat untuk satu orang, sehingga ( mereka semua akan memasuki sorga ). ( HR.Tirmidzi ).

156- عن حذيفة وأبي هريرة رضى الله عنهما(وفى حديث طويل ) قالا : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم وترسل الآمانة والرحم فتقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق قال قلت: بأبي أنت وأمى أى شىء كمر البرق ؟ قال : ألم ترا إلى البرق كيف يمر ويرجع فى طرفة عين ؟ ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشدالرجال، تجرى بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول : رب سلم سلم ، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجىء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال : وفى حافتى الصراط كلا ليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس فى النار والذى نفس أبى هريرة بيده ! إن قعر جهنم لسبعين خريقا. رواه مسلم، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم : 482

156. Hudzaifah dan Abu Hurairah r.anhuma keduanya meriwayatkan satu riwayat yang panjang bahwa : Rasulullah SAW bersabda : Sifat “amanah” dan “silaturahmi” akan ( diberikan sebuah bentuk dan ) berdiri pada sebelah kanan dan kiri siroth ( jembatan yang ada diatas neraka ) – ( supaya memberi safaat kepada orang-orang yang memelihara mereka atau menolak oarng-orang yang tidak memperdulikan mereka. Maka yang pertama dintara kamu akan melewati shirat itu seperti kilat. Saya berkata kepada Nabi SAW : aku korbankan ayah dan ibuku untukmu apa yang engkau maksudkan dengan “ lewat atas shirat seperti kilat ? “ baginda menjawab : tidakkah engkau memperhatikan kilat ; bagaimana ia berlalu dan kembali dalam sekedip mata ! kemudian, ( barisan orang-orang berikut ) akan lewat seperti angin, dan seperti terbangnya burung layang-layang, dan seperti seorang pelari cepat. Hal mana setiap orang akan melewati shirat seimbang dengan amalannya. Dan Nabimu SAW akan berdiri ditepi shirat dan berkata : wahai Rab ku selamatkan mereka ! selamatkan mereka ! sehingga ada orang yang datang yang karena kelemahan amalan-amalan mereka, mereka hanya akan dapat merangkat ( diatas shirat ). Ia kemudian berkata : dan pada kedua tepi shirat bergantung kail-kail yang tajam yang mereka diperintah untuk mengail. Maka sebagian orang yang melarikan diri terluka, dan sebagian orang akan terjatuh kedalam tumpukan api dalam neraka. Dan demi Dia yang memegang nyawa Abu hurairah dalam tangan Nya ; sesungguhnya dlam neraka adalah 70 tahun. (HR.Muslim ).

- عن أنس بن مالك رضى الله عنه عنى النبى صلىالله عليه وسلم قال : بينما أنا أسير فى الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت : ماهذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاك ربك، فإذا طينه مسك أذفر. رواه البخارى، باب فى الحوض،رقم : 6581

157. Anas Ibnu Malik r.a. meriwayatkan : bhwa Nabi SAW bersabda : ketika saya melewati sorga saya mendapati diri saya pada sebuah sungai, yang pada kedua tepinya terdapat telaga dari lembah mutiara-mutiara. Saya bertanya : apakah ini wahai Jibrail ? ia menjawab : ini adalah kautsar yang Rab mu berikan untuk kamu, kemudian ( saya memperhatikan bahwa ) dasarnya tercipta dari campuran musk yang harum. ( HR.Bukhari ).

158- عن عبد الله بن عمل و بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم .حوضى مسيرة شهر ، وزواياة سواء ، وماؤه أبيض من الورق ، وريحه أطيب من المسك ، وكيزانه كنجوو السماء ، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. رواه مسلم، باب اثبات حوضى نبينا .، رقم 5971

158. Abdullah Ibnnu Amr Ibnu Al –As r.anhuma meriwayakan bahawa Rasulullah Saw bersabda telagaku ( Al Kautsar ) panjangnya adalah sejauh satu bulan perjalanan ; yang sudut-sudutnya seimbang, airnya lebih jernih daripada perak, dan harumnya lebih menyenangkan daripada musk dan cangkir-cangkir minumnya laksana bintang-bintang dilangit. Barangsiapa yang minum dari padanya tidak akan pernah haus sesudahnya. ( HR.Muslim ).

Catatan : Jarak satu bulan perjalanan menunjukkan bahwa ukuran Al kautsar adalah begitu luas yang memakan masa satu bulan untuk menyebranginya.

159- عن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم . ان لكل نبى حوضا وانهم يتباهون أيهم أكثر واردة وانى أرجو أن أكون أكثرهم واردة .رواه اليرمذى وقال : هذا الحديث حسن غريب ، باب ماجاءفى صفة الحوض ، رقم 2443

159. Samurah r.a.meriwayatkan bahwa raulullah SAW bersabda : Sesungguhnya bagi setiap Nabi ada sebuah telaga, dan sesungguhnya mereka berlomba-lomba ( satu dengan yang lain) yang telaga – telaga mereka yang paling banyak didatangi ( untuk minum dari padanya ), dan saya berharap, akan didatangi lebih banayk orang. ( HR.Tirmidzi )

160- عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبى صلىالله عليه وسلم . قال: من شهدأن لآ اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه والجنة حق، والنار حق ، أدخله الله الجنة على ماكان من العمل . زاد جنادة : من ابواب الجنة الثمانية ايها شاء.رواه البخارى ، باب قوله تعالى يااهل الكبت ..، رقم 3435

160. Ubadah Ibnu Samid r.a. meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda : barangsiapa bersaksi tiada yang patut disembah kecuali Allah, Dia Yang Esa, tnpa ada serikat, dan Muhammad adalah hamba Nya dan rasul Nya, dan bahwa Isa a.s. adalah hamba Allah dan Rasul Nya, dan perkataannya yang diberikan kepada maryam a.s. dan Roh yang berasal dari Nya, dan bahwa sorga adalah hak dan neraka adalah hak. Allah. Allah akan pasti menjadikannya masuk sorga ketas apa saja amal yang ia telah perbuat. Junadh r.a. menambahkan pada riweayat ini :

( semoga ia memasuki ) dari pintu sorga mana saja yang ia kehndaki ! ( HR.Bukhari ).

No comments:

Post a Comment