Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Sunday, January 2, 2011

DO’A DAN ZIKIR DIRIWAYATKAN DARI RASULULLAH SAW 8

251- Abu Musa Al Ashari r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : jika anak manusia mati, maka berkata Allah SWT kepada para malaikatnya : Apakah kamu telah

mencabut nyawa anak hamba Ku, mereka menjawab : Ya. Kemudian Allah bertanya apakah kamu membawa hamba Ku yang dikasihi itu ? mereka menjawab : ya kemudian Allah bertanya : apa kata hamba ...Ku ( ketika kamu mencabut nyawa anak hamba Ku ? ) mereka mejawab ia memuji Mu dan berkata : Innalillahi wainna rojiun sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kepada Nya kita kembali. Maka berkata Allah SWT kepada para malaikat Nya : dirikanlah bagi hamba Ku sebuah rumah disurga dan namakanlah Baitul Hamdi ( Rumah Pujian ). ( Tirmidzi )

252- Buraidah r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW mengajari para sahabat apabila keluar menuju kuburan agar mengucapkan :

Semoga kesejahteraan atas kamu penghuni kubur ari kaum mukminin, apabila Allah menghendaki kami pasti menyusulmu. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan kamu. ( Muslim )

253- Umar Ibnu Al khattab r.a.meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : apabila seorang memasuki pasar hendaklah dia mengucapkan doa :

Tiada yang patut disembah kecuali Allah, Dia yang Esa dan tiada sekutu bagi Nya, kepada Nya milik segala kerajaan dan kepada Nya segala pujian, yang menghidupkan dan yang mematikan, Dia yang hidup kekal dan tidak mati, dan didalam tangannya segala kebaikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu…..Allah akan mencatat baginya satu juta kebaikan dan menghapuskan darinya satu juta amal keburukan, dan menaikkan kedudukannya satu juta derajat. Dalam riwayat yang lain disebutkan : Sebuah istana akan didirkan baginya dalam surga, ditempat yang meninggikan kedudukannya dengan satu juta derajat. ( Tirmidzi )

254- Abu bardza al Aslami r.a. meriwayatkan bahwa ( pada bagian akhir dalam hidupnya ) apabila Rasulullah SAW hendak meninggalkan suatu majlis Baginda mengucapkan :

Maha suci Engkau wahai Allah, dan bagi Mu segala pujian aku bersaksi bahwa tiada yang patut disembah kecuali Engkau, aku mohon ampunan dari Mu dan aku bertobat kepada Mu. Ada seorang berkata kepada Nya : wahai Rasulullah ! sekarang engkau mengucapkan suatu doa, yang doa seperti ini belum pernah engkau ucapkan sebelumnya. Baginda menjawab : ini adalah suatu penghapus ( atas kesalahan-kesalahan ) yang dilakukan dalam majlis. ( Abu daud)

255- Zubair Ibnu Mu’in r.a.meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : jika seorang berdoa ( pada akhir ) suatu majlis dengan doa ini :

Maha Suci Allah dan segala puji bagi Nya. Ya Allah, aku memuji dan memuliakan Engkau, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau danaku memohon ampunan Mu dan kepada Engkau aku bertobat. .…. doa ini adalah seperti sebuah penutup bagi majlis itu. Doa ini ( dalam majlis di akui oleh Allah ), dan pahala Nya disimpankan dengan Nya, apabila doa ini diucapkan dlam sebuah majlis yang mana percakapan yang sia-sia dan tidak bemanfaat, maka doa ini menjadi penghapus bagi dosa-dosa majlis itu. ( Mustadrak Hakim )

256- Aisyah r.anha meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mendapat seekor kambing sebagai hadiah, baginda berkata : ( wahai Aisyah ) bagi-bagikanlah. Apabila hamba Nya yang perempuan kembali dari membagi-bagikan daging itu, Aisyah r.anha bertanya apa yang dikatakan oleh mereka : hamba Nya yang perempuan menjawab mereka berkata :

semoga Allah memberkahi kamu. Aisyah r.anha lalu berkata :

dan semoga Allah memberkahi mereka juga. Kami membals doa mereka. Sekarang pahala membagi-bagikan daging masih tinggal bersama kita. ( Wabil Ussaid )

257- Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa apabila buah pertama ( dari musim ) dibawah kepada Rasulullah SAW, ia akan mengucapkan doa ini

Wahai Allah ! berkahilah kami dalam kota kami, dalam buah-buah kami, dalam mudd kami dan dlam sa’ kami. Kemudian ia memberikan buah-buah itu kepada anak-anak kecil yang hadir dalam majlis itu. ( muslim )

Catatan : Mudd adalah sejenis ukuran berat yang kecil, yang hampir mendekati satu kilogram, sedangkan satu sa’ adalah sebuah ukuran berat yang mendekati empat kilogram.

258- Whasy Ibnu Harb r.ameriwayatkan : ada sebagian sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW , kami makan akantetapi tidak merasa puas. Baginda SAW berkata : barang kali makan sendiri-sendiri. mereka menjawab : ya. Baginda SAW berkata : apabila kamu makan berjamaah dalam makanan kamu, dan mngingati nama Allah dan kamu makan, kamu akan diberkahi didalam Nya. ( Abu Daud )

259- Anas r.a.meriwayatkan : rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang sesudah makan-makanannya, mengucapkan doa ini :

segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepadaku dengan makanan ini dan memberikan aku rezeki dengan ini tanpa melalui daya atau upaya dari diriku ….maka dosa-dosanya yang terdahulu dan yang kemudian akan diampuni. Dan apabila ia memakai pakaiannya dan mengucapkan :

Segala puji bagi Allah yang mamakaikan aku pakaian yang menutup auratku dan yang kupakai untuk berhias dalam hidupku kemudian….maka dosa-dosanya yang terdahulu dan yang kemudian akan diampuni. ( Abu daud )

Catatan : dengan mengampuni dosa-dosa yang kemudian dimaksudkan bahwa Allah akan melindungi hamba Nya dari dosa-dosa yang akan datang. (Baslul Majhud )

260- Umar Ibnu Al Khattab r.a. meriwayatkan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang mamakai pakaian baru dan mengucapkan :

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian untuk menutupi auratku dan menghiasiku aku dalam kehidupanku……. Kemudian mengambil pakaian yang lama dan memeberikannya sebagai sedekah maka ia berada dalam perlindungan dan penjagaan Allah dan Dia akan menyembunyikan dosa-dosanya dari orang lain selama ia hidup dan sesudah ia mati. ( Tirmidzi)


No comments:

Post a Comment