There was an error in this gadget

Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Monday, January 3, 2011

KALIMAH TAYYIBAH 6


51- عن أنس بن مالك رض الله عنه أن رسول الله صلىالله عليه وسلم : ومعاذ رديفه على الرحل- قل: يا معاذ بن جبل ! قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ، قال : يا معاذ ! قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال : مامن أحد يسهد أن لآ إله الاالله وأنا محمدا رسول الله ، صدقامن قلبه إلا حرمه الله على النار قال : يارسول الله ! افلا أخبر به الناس فيستبشر ؟ قال : إ...ذا يتكلو ، وأخبر بها معاذ عند موته تاثما . رواه البخارى ، باب من خص بالعلم قوما.. .، رقم : 168

51- Anas Ibnu Malik r.a. meriwayatkan : bahwa ketika Muaz r.a. menaiki unta yang sama dibelakang Rasulullah SAW. Baginda berkata : wahai Muaz Ibnu jabal ! Muaz menjawab labbaik ya Rasulullah, wasadaik ( saya ada ya Rasulullah ). Baginda sekali berkata ; wahai Muaz ! ia sekali lagi menjawab : Labbaik ya Rasulullah, Wa sadaik. Ini berlaku tiga kali, maka Rasulullah Saw bersabda : seorang yang bersaksi bahwa Tiada yang patut disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Nya dengan sebenarnya dari hatinya, maka Allah akan mengharamkannya dari neraka. Muaz ( setelah mendengar kabar gembira ini ) berkata : wahai Rasulullah ! Tidakkah saya beritahukan kepada orang supaya mereka boleh bergembira ? baginda menjawab jikalau engkau melakukan yang demikian maka orang –orang (jahil) akan bergantung pada ini saja dan akan meninggalkan amal-amal kebajikan. Kemudian Muaz r.a. ketika hampir meninggal meriwayatkan hadist ini karena takut dosa ( menyembunyikan pengetauhan ). (HR.Bukhari )

Catatan : Hadis yang mana neraka di haramkan hanya ke atas orang yang menyaksikan La ilaha illallahu Muhammadurrasulullah ( Tiada yang patut disembah kecuali Allah dan Muhamad utusan Allah ), para perawi hadis menjelaskan dua makna. Pertama, pelepasan dari azab neraka yang kekal yaitu mereka yang tidak berada dalam neraka buat selamanya seperti orang-orang tak beriman dan penyembah berhala walaupun mereka berada di dalam neraka karena lamanya hukuman atas dosa-dosa mereka. Kedua mengucapkan sahadah La ilaha ilallah Muhammadurrasulullah meliputi semua orang islam. Seorang yang membenarkan dengan penuh keyakinan dalam kehidupannya sungguh akan menjalankan kehidupannya menurut rukun – rukun Islam. ( Mazahir Haque ).

52- عن أبى هريرة رض الله عنه قال: قال النبىصلىالله عليه وسلم : أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لآ إله الا الله جالصا من قبل نفسه . ( وهو بعض الحاديس ) روا البخارى ، باب صفة الجنة والنار ، رقم : 657

52- Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : Orang yang sangat bermanfaat dari safaatku pada hari kiamat yaitu orabng yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya ( HR.Bukhari ).

53- عن رفاعة الجهنى ر ضى الله عنه فال: قال النبي صلىالله عليه وسلم اشهد عند الله لا يموت عبد يشهد ان لآ اله الا الله، انى رسول الله صدقا من قلبه، ثم يسدد الا سلك فى الجنة. (الحديث ) رواه احمد 4/16

53- Rifa’ah Al juhani r.a. Meriwayatka bahwa : Rasulullah SAW bersabda : Saya bersaksi dihadapan Allah bahwa seorang Abd ( hamba Allah ) yang mati bersaksi dengan sebenar-benarnya dari hatinya bahwa : Tiada yang patut disembah kecuali Allah dan bahwa saya adalah ( Muhammad SAW ) utusan Allah dan beramal saleh ia pasti akan memasuki sorga. (Musnad Ahmad )

54- عن عمر نب الخطاب رض الله عنه قال: سمعت رسول اللهصلىالله عليه وسلم يقول انى لاعلم كلمق لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على حرمه الله على النار ، لآ اله الا الله . رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وواقفه الذهبى1/72

54- Umar ibnu Khattab r.a. berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya saya mengetauhi sebuah kalimah yang degannya tiadalah seorang Abd (hamba Allah ) yang mengucapkannya dengan tuluis dari hatinya dan kemudian mati dalam keadaan itu kecuali Allah pasti akan mengharamkannya dari neraka, kalimah itu adalah La ilaha illallah ( Mustadrak Hakim ).

55- عن عباض الانصارى رصى الله عنه رفعه قال: ان لآ اله الا الله كلمة ، على الله كريمة ، لها عند الله مكان ، وهى كلمة من قالها صادقا ادخله الله بها الجنة ومن قالها كاذبا حقنت دمه واخرزت ماله ولقى الله غدا فحاسبه . رواه البزر ورجاله موثقون ، مجمع الزوائدا 1/174

55- Iyyad Al Anshari r.a. menunjuk kepada rasulullah Saw bahwa baginda bersabda : sesungguhnya La laha illallah adalah kalimah yang sangat berharga dihadapan Allah. Ia dihadapan Allah menempati derajat yang tinggi, dan sebuah kalimah yang barang siapa yang mengucapkannya dengan tulus llah akan memasukannya kedalam surga dan baang siapa yang mengucapkannya dengan tidak ikhlas maka ucpannya itu akan menyek\lamatkannya keturunannya ( kehidupannya ) dan melindungi hartanya di dunia ini akan tetapi ia akan menjumpai Allah besok yang Dia akan membuat perhitungan dengannya. ( Bazar dan majma Uz –Zawaid )

Catatan : dengan mengucapkan Kalimah walaupun tidak ikhlas, maka ucapan itu boleh menjadi asbab perlindungan baginya hartanya dan kepunyaannya dalam dunia ini, akan tetapiAllah SWT akan membuat perhitungan dengan orang yang mengucapkan kalimah di akhirat.

56- عن ابى بكر الصديق رصى الله عنه قال: قال النبي صلىالله عليه وسلم من شهد ان لآ اله الا الله يصدق قلبه لسانه دخل من اى ابواب الجنة شاء . رواه ابويعلى 1/68

56- Abu bakar Siddiq r.a meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda : Barang siapa yang bersaksi La ilaha illallah tiada yang patut disembah kecuali Allah, sedangkan hatinya membenarkan dengan lidahnya akan memasuki sorga dari pintu mana saja yang ia kehendaki ( Abu Ya’la )

57- عن ابى موسى رضى الله عنه قال: قال النبى صلىالله عليه وسلم ابشروا وبشر وا من وراءكم انه من شهد ان لآ اله الا الله صادقا بها دخل الجنة . رواه الحمد والطبرانى فى الكبر ورجاله ثقات ، مجمع الزوئدا 1/159

57- Abu Musa .a. meriwayatkan : Bahwa nabi SAW bersabda : Ambillah kabar gembira dan berikanlah kabar gembira kepada orang lain, bahwa barang siapa bersaksi la ilha illallah ( tiada yang patut disembah kecuali Allah ) dan ia benar dalam penyaksiannya akan memasuki sorga. ( Musnad ahmad Tabrani dan Majma Uz-zawaid ).

58- عن ابى الدرداء رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم . من شهد ان لآ اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله مخلصا دخل الجنة . مجمع البحرين فى زوائد المعجمين 1/56 قال المحقق: صحيح لجميع طرقه

58- Abu Darda R.a. meriwayatkan bahwa nabi SAW bersabda : barang siapa bersaksi dengan ikhlas bahwa tiada yang patut disembah kecualAllah dan Muhamad adalah hamba Nya dan utusan Nya akan memasuki sorga. (Majma Ul Bahrain ).

59- عن انس رضى الله عنه قال : قال رسول اللهصلىالله عليه وسلم .: دخلت الجنة فرايت فى عار ضتى الجنة مكتوبا ثلاثة اسطر بالذهب ، السطر الاول : لآ اله الا الله محمد رسول الله، والسطر الثانى : ما قدمنا وجدنا وما اكلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا ، والسطر الثالث : امة مذنبة ورب غفور . رواه الرافعى وابن النجار وهو حديث صحيح ، الجامع الصغر1/645

59- Anas r.a. meriwayatkan : bahwa Rasulullah SAW bersabda : Ketikan saya memasuki sorga saya mendapati ada kedua sisi tiga baris ( kalimat ) tertulis dengan tinta emas. Tulisan pertama tertulis : La ilaha illal;lahu Muhammadur rasulullah ( Tiada yang patutu disembaha kecuasli Allah dan Muhammad utusan Allah. Baris kedua tertulis : Apa yang kita kirimkan kita ( mendapat pahala ) disana dan apa yang kita pakai kita mendapat manfaat darinya dan apayang kita tinggalkan dibelakang kita menanggung kerugian disana. Baris yang ketiga tertulis : Umat penuh dengan dosa dan Rab senantiasa memberi pengampunan. ( Raf’I ibnu Najjar dan jami’us saghir ).

60-عن عتبان بن مالك الآنصار رضى الله عنه قال : قال النبى صلىالله عليه وسلم : لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لآ إله ألله يبتغى بها وجه الله إلاحرم الله عليه النار. رواه البخارى ، باب العمل الذ يبتى به وجه الله تعالى ، رقم ، 242

60- Itban Ibnu malik Al Anshari r.a. meriwayatkan bahwa nabi SAW bersabda : Tidaklah seorang hamba Allah yang datang pada hari kiamat mengucapkan La ilaha illallah semata mata mencari wajah Allah karenanya kecuali Allah SWT mengharamkan neraka kepadanya (HR.Bukhari )


No comments:

Post a Comment