Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Sunday, January 2, 2011

DO’A DAN ZIKIR DIRIWAYATKAN DARI RASULULLAH SAW 4

211- Salamah Ibnu Al Aqwa Aslami r.a. meriwayatkan : saya tidak pernah mendengar suatu doa dimana Rasulullah SAW tidak melalui doanya dengan kalimah ini

( Maha suci Tuhanku Yang maha Tinggi, pemberi yang maha murah ). ( musnnad Ahmad dan tabrani )

212- Buraidah r.a meriwayatkan bahwa : suatu ketika Rasulullah SAW mendengar seorang berdoa sp...erti berikut :

( Wahai Allah ! Aku berseru kepada Mu dan bersaksi bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah dan tiada yang patut disembah kecuali Engkau Yang Esa, Yang tidak bergantung kepada siapapun, dan segala yang lain bergantung kepada Nya, Yang tiada beranak, dan tidak memperanakkan, dan tiada yang serupa dengan Nya. ) rasulullah SAW bersabda : Engkau telah berdoa kepada Allah dalam doa dengan suatu nama yang apa saja diminta pasti diberikan dan apa saja yang di doakan pasti terkabul. ( Abu Daud ).

213- Hasma binti Yazid r.anha meriwayatkan : Nabi SAW bersabda : Allah mempunyai nama-nama yang Agung ( Ismul ‘Azam )yang terdapat dalam dua ayat ini :

Dan Tuhanmu adalah Esa, Tiada yang patut disembah kecuali Dia yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang ( 2:2.163 ), dan

Allah, selain Dia tiada yang patut disembah, yang hidup dan yang kekal. (3:1) ( Tirmidzi)

214- Anas Ibnu Malik r.a. meriwayatkan : Kami sedang duduk dalam suatu majlis dengan Rasulullah SAW, seorang laki-laki sedang mengerjakan shalatnya. Apabila ia menyempurnakan ruku’nya, sujudnya, tasyahud ia berdoa dengan kalimat-kalimat berikut :

(Wahai Allah ! aku bermohon kepada Engkau sebagaimana segala pujian hanya kepada Mu dan tiada yang patut disembah kecuali Engkau, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Ya Rabb Ya Dzal djalali Wal Ikram ! Wahai yang hidup, yang kekal! Rasulullah SAW berkata sesungguhnya ia telah berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang agung dari Allah ( Ismul A’zam ). Apabila seseorang berdo’a dengan kata-kata ini apa saja yang diminta akan diberikan dan apa saja permohonan akan dikabulkan. ( Mustadrak Hakim )

215- Said Ibnu Malik r.a. meriwayatkan : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Tidakkah aku memberitahukan kamu tentang nama Allah yang paling Agung ( Ismul A’zam ), yang apabila digunakan dalam do’a pasti doanya dikabulkan , dan apa saja yang diminta akan diberikan ? doa ini adalah salah satu yang melaui mana Yunus .a.s menyeruh ( Allah ) dari dalam tiga kegelapan ( kegelapan malam, kegelapan samudra, dan kegelepan perut ikan yang besar ) ,

( Tiada yang patut disembah kecuali Allah, Maha suci Engkau sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri!)

Seorang bertanya : wahai Rasulullah apakah doa ini hanya untuk Yunus .a.s atau untuk semua orang yang beriman ? Rasulullah SAW berkata : Tidakkah engkau mendengar firman-firman Allah ?

Dan kami selamatkan Yunus dari malapetakanya demikian pula kami memberikan keselamatan kepada semua orang beriman. Rasululah SAW bersabda : Apabila seorang muslim berdoa dengan ucapan ini empat puluh kali selama ia sakit, dan jikalau ia mati karena penyakit itu, ia mendapat pahala satu mati sahid. Dan jika ia sembuh dari penyakit itu, maka dengan kesembuhannya semua dosanya diampuni. ( Mustadrak hakim )

216- Ibnu Abbas r.a. anhuma meriwayatkan : Nabi SAW bersabda : lima macam doa yang pasti dikabulkan : Doa seorang yang di zalimi ketika ia memohon pertolongan dari Allah, doa seorang yang pergi menunaikan ibadah haji sehingga ia kembali ke rumahnya, doa seorang yang berjihad di jalan Allah sehingga ia kembali, doa seorang yang sakit sehingga ia sembuh, dan doa seorang saudara yang berdoa bagi saudaranya ketika ia tidak ada. Rasulullah SAW bersabda : Doa yang paling cepat jawabannya adalah doa seorang saudara kepada saudaranya ketika ia tidak ada . ( Baihaqi )

217- Abu Hurairah r.a meriwayatkan : Nabi SAW bersabda : ada tiga doa yang pasti dijawab yang tidak dapat diragukan : Doa seorang ayah (bagi anak-anaknya ), doa seorang mussafir, dan doa seorang yang di zalimi. ( Abu Daud )

218- Abu Umamah r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : dudukku sesudah shalat fajar sehingga terbit matahari sambil berdzikrullah, dengan mengagungkan Nya, memuji Nya, memuliakan Nya, dan membenakan ke Esaan Nya adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan dua atau lebih hamba sahaya dari antara keturunan Ismail a.s. demikian pula (duduk mengasikkan diri dengan zikrullah ) dari shalat Ashar sehingga terbenam matahari, lebih aku sukai daripada memerdekakan empat hamba sahaya dari antara keturunan Ismail a.s. ( Musnad Ahmad )

219- Ibnu umar r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang tidur pada malam hari dalam keadaan berwuduk, seorang malaikatmenghabiskan malamnya didekat tubuhnya bersama dengannya. Ia tidak bangun dari tidur, tetapi malaikat itu terus berdoa : waahai Allah ! ampunilah hamba Mu ini, karena sesungguhnya ia telah tertidur dalam keadaan berwuduk. ( Ibnu Hibban )

220- Muadz Ibnu Jabal r.a. meriwayatkan : Nabi SAW bersabda : Tidaklah seorang muslim yang pergi tidur dalam keadaan bersuci ( sesudah mengambil wudhuk ) dan berdzikir kepada Allah, dan bangun pada malam hari, dan berdoa kepada Allah untuk kebaikan didunia ini dan kebaikan diakherat, kecuali Allah akan mengabulkan doa baginya. ( Abu Daud )

No comments:

Post a Comment