Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Sunday, January 2, 2011

DO’A DAN ZIKIR DIRIWAYATKAN DARI RASULULLAH SAW 5

220- Muadz Ibnu Jabal r.a. meriwayatkan : Nabi SAW bersabda : Tidaklah seorang muslim yang pergi tidur dalam keadaan bersuci ( sesudah mengambil wudhuk ) dan berdzikir kepada Allah, dan bangun pada malam hari, dan berdoa kepada Allah untuk kebaikan didunia ini dan kebaikan diakherat, kecuali Allah akan mengabulkan doa baginya. ( Abu Daud )

221...- Amar Ibnu Abasah r.a. meriwayatkan : Rasulullah memberitahu aku : sesungguhnya Rabb datang paling dekat kepada hamaba Nya adalah pada bagian terakhir dari malam, jikalau memungkinkan bagi kamu untuk berdzikir kepada Allah SWT pada waktu itu, maka lakukanlah demikian. ( Mustadrak hakim )

222- Umar Ibnu Al Khattab r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : akankah seorang tertidur pada malam hari dan gagal untuk membaca Al Qur’an sebagaimana biasa atau separuh darinya, dan ia membacanya antara shalat fajar dan shalat dzhuhur pada hari berikutnya maka akan dicatat baginya seolah-olah ia telah membacanya pada malam yang lampau. ( Muslim )

223- Abu Ayub r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : jikalau seorang membaca sepuluh kali diwaktu pagi

Tiada yang patut disembah keculai Allah, (Dia yang Esa tanpa sekutu bagi Nya, kepada Nya milik segala kerajaan, kepadanya segala pijian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu ! maka akan tercatat baginya sepuluh kebaikan dan sepuluh amal buruk dihapuskan dan sepuluh derajat dinaikkan baginya dan satu pahala yang sepadan dengan membebaskan empat orang hamba sahaya. Selain ini, ia akan dilindungi dari setan sehingga sore hari. Dan barangsiapa yang membaca kalimat-klaimat ini sesudah shalat maghrib ia akan mendapatkan semua pahala ini sehingga fajar. ( Ibnu Hibban )

224- Abu huarairah r.a.meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang mengucapkan seratus kali diwaktu pagi dan seratus kali di waktu petang

Maha suci Allah, dan segala puji bagi Nya ……maka tiadalah seorang yang datang dengan sesuatu yang lebih unggul; pada hari kaimat, kecuali ia mengucapkan apa yang telah diucapkannya atau lebih dari ini. ( Muslim ) dlam riwayat yang lain, kalimat tersebut disebutkan :

Maha suci Allah yang kebesarannya tiada bandingan , dan segala puji bagi Nya ( Muslim dan Abu Daud )

225- Abu Huirairah r.a. meriwayatkan : Saya mendengar Nabi SAW bersabda : barangsiapa yang mengucapkan seratus kali diwaktu pagi, dan seratus kali diwaktu petang :

Maha suci Allah dan segala puji baginya…….. maka dosa-dosanya akan diampuni bahkan jika ia memiliki dosa-dosa yang lebih besar daripada buih dilautan. ( Mustadrak Hakim )

226- Seorang sahabat meriwayatkan : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa mengucapkan dipagi hari dan dipetang hari :

Kami ridha sebagai Rabb kami dan dengan islam sebagai agama kami dan dengan Muhammad SAW sebagai Rasul kami ….. maka menjadi wajib bagi Allah untuk ridha kepadanya pada hari kiamat. ( Abu Daud ) Dalam riwayat yang lain, doa ini digalakkan untuk diulangi sebanyak tiga kali diwaktu pagi hari dan diwaktu petang hari. ( Musnad Ahmad )

227- Abu Darda r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang mengucapkan selawat kepadaku sepuluh kali diwaktu pagi dan sepuluh kali diwaktu petang maka sungguh akan mendapat safaatku pada hari kiamat ( Tabrani dan Majma Uz zawaid)

228- Hasan Rahimahullahu meriwayatkan : Samura Ibnu Jundup r.a. berkata : Tidakkah saya meriwayatkan kepada engkau sebuah hadist yang saya dengar dari Rasululah SAW beberapa kali, dan juga dari Abu bakar dan Umar r.anhuma ? saya berkata : beritahukanlah kepada kami! Samura r.a. berkata : barangsiapa yang membaca diwaktu pagi dan diwaktu petang :

wahai Allah Engkau telah menciptakan aku, dan Engkaulah Yang memberi petunjuk kepadaku dan Engkaulah Yang memberi makan kepadaku dan Engkaulah yang memberi minum kepadaku, dan Engkaulah Yang mematikan aku dan Engkaulah Yang akan membangkitkan aku.

Barangsiapa yang berdoa kepada Allah dengan kalimat-kalimat ini, maka pasti akan diberikan apa yang ia minta. Abdullah Ibnu Salam r.a. berkata : Musa a.s. membaca kalimat-kalimat ini dalam doa Tujuh kali setiap hari dan Allah mengabulkan kepadanya apa yang ia minta. ( Tabrani dan Majma Uz Zawaid )

229- Abdullah Ibnu Ghanam Bayadi r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa yang mengucapkan doa ini diwaktu pagi hari

Wahai Allah ! apa saja ni’mat atau kebaikan yang telah datang kepadaku, atau kepada makhluk-makhluk Mu, diwaktu pagi sesungghnya datang daripada Engkau sendiri, Engkau tidak mempunyai sekutu, dan kepada Engkau segala pujian, dan rasa terima kasih……sebagai ungkapan rasa sukur yang sempurna bagi semua ni’mat pada hari itu; dan barangsiapa yang membaca doa yang sama diwaktu petang hari menjadi ungkapan rasa sukur yang sempurna bagi semua ni’mat pada malam itu. ( Abu Daud dan Nasa’I )

230- Anas Ibnu Malik r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabsda : Barangsiapa yang membaca satu kali diwaktu pagi atau diwaktu petang :

Ya Allah sesungguhnya aku memasuki waktu pagi dengan menjadikan Engkau dan para pembawa arsy Mu dan para malaikat Mu serta semua mahluk Mu, sebagai saksi bahwa tiada yang patut disembah kecuali Engkau dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Mu, maka niscaya Allah membebaskan seperempat badannya dari neraka. Kemudian apabila diucapkannya dua kali Allah SWT akan membebaskan separuh badannya dari neraka dan barangsiapa yang mengucapkan tiga kali, Allah Ta’ala akan membebaskan badannya seperempat dari Neraka. Dan barangsiapa yang membacanya empat kali, Allah Ta’ala akan membebaskannya secara total dari neraka. ( Abu Daud ).

No comments:

Post a Comment