Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Thursday, January 13, 2011

BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT 4

141- عن أنس بن مالك رصىالله عنه قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم إن العبد ‘ذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم ، أتاه ملكان فيقدانه فيقولان : ماكنت تقول فى هذا الرجل لمحمد صلىالله عليه وسلم ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبد لك الله به مقعدا من الجنة، فيرا هماجميعا وأما ...المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدرى ، كنت أقول مايقوله الناس، فيقال : لادريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. رواه البخالى، باب ماجاءب القبر، 1374

141- Anas Ibnu Malik r.a. meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya hamba Allah apabila di tempatkan dalam kubur dan sahabat-sahabat meninggalkan dia maka sesungguhnya ia mendengar suara langkah-langkah mereka, dua malaikat mendatanginya menjadikan ia duduk dan akan bertanya kepadanya : Apa yang kamu ketauhi tentang orang ini yakni Muhammad SAW ? kalau ia seorang mukmin ia akan berkata : saya bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasul Nya. Maka akan dikatakan kepadanya : lihatlah kepada tempatmu didalam neraka ; Allah akan mengggantikannya dengan tempat tinggal dalam sorga. Ia kemudian akan melihat dua tempat tinggalnya itu dan kalau seorang munafik dan kafir akan dikatakan kepadanya: Apa yang kamu kata mengenai orang ini ? Ia akan menjawab : saya tidak tahu ;saya hanya mengatakan apa yang orang kata. Maka akan dikatakan kepadanya : sesungguhnya ia tidak tahu, sesungguhnya kamu tidak tahu dan kamu tidak mengikut orang yang tahu. Kemudian ia akan dipukul dengan palu dari besi yang menyebabkan ia berteriak dengan pekikan yang didengar oleh setiap orang sekitarnya kecuali manusia dan jin. ( HR.Bukhari )

142- عن أنس رصىالله عنه أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة حتى لايقال فى الأرض : الله الله. وفى رواية : لا تقوم اساعة على أحد يقول : الله الله . رواه مسلم، باب ذهاب الإيمان اخرالزمان، رقم : 376،375

142. Anas r.a. meriwayatkan : Rasulullah SAW bersabda : masa ( Hari Kebangkitan ) tiadak akan mulai sehingga tiada seorangpun yang tinggal di atas dunia ini yang mengucapkan Allah, Allah. Dalam riwayat yang lain : masa( Hari Kebangkitan ) tidak akan dimulai ke atas seseorang yang masih mengucapkan Allah. Allah. ( HR.Muslim).

Catatan : Ini bermakna bahwa hari kebangkitan akan terjadi apabila dunia sama sekali tidak ada orang yang mengingati Allah. Hadist ini juga menjelaskan bahwa hari kebangkitan tidak akan terjadi selagi masih ada walaupun satu orang yang mengatakan : wahai manusia ! takutlah kepada Allah dan sembahlah Dia. ( Mirqat )

143- عن عبدالله رصىالله عنه عن النبى صلىالله عليه وسلم قال : لا تقوم السا عة إلا على إلا شرار الناس. رواه مسلم، باب قرب الساعة ، رقم : 7402

143- Abdullah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda : Masa ( Hari Kebangkitan ) tidak akan terjadi kecuali ke atas manusia yang paling jahat. ( HR.Muslim ).

144- عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنها قال :قال رسول الله صلىالله عليه وسلم .يخرج الدجال فى امتى فيمكث أربعين : لا ادرى أربعين يوما ، أو أربعين شهرا ، أو أربعين عاما ، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود ، فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ، ليس بين اثنين عداوة ، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام ، مال يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو ايمان الا قبضته ، حتى لو ان احدكم دخل فى كبد جبل لدخلته عليه ، حتى تقبضه قال : فيبقى شرارالناس فى خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا يبكرون منكرا ، فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون؟ فيقولون : فما تأمرهم بعبادة الأوثان ، وهم فى ذلك دار رزقهم ، حسن عيشهم، ثم يتفخ فى الصور ، فلا يسمعه أحد الا اصغى ليتا ورفع ليتا ، فال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله قال : فيصغق ، ويصعق الناس ، ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه اجساد الناس ، ثم ينفخ فيه أخرى فاذا هم قيامينظرون ، ثم يقول : يأيها الناس ! هلمو الى ربكم ، وقفوهم انهم مسئولون ، ثم يقول : أخروا بعث النار ، فيقول :من كم ؟ فيقول : من كل ألف ، تسعمائة وتسعة وتسعين قال : فذلك الولدان شيبا ، وذلك يوم يكسف عن ساق. رواه مسلم باب فى خروج الدجل صلىالله عليه وسلم .، رقم 738

وفى رواية فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم فقال النبى صلىالله عليه وسلم . من يأجوج نسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم واحد. (الحد يث) رواه البخارى باب قوله وترى الناس سكارى ، رقم: 4741

144- Abdullah Ibnu Umar r.a. meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda : Dajjal akan muncul pada umatku dan akan tetap tinggal selama 40 hari ; saya tidak tahu ( apakah ) untuk 40 hari, atau 40 bulan . atau 40 tahun. Kemudian Allah akan mengutus Isa Ibnu Maryam menyerupai Urwah Ibnu Mas’ud. Ia akan mengejar Dajjal dan membunuhnya. Sesudah itu manusia akan tetap tinggal selama 7 tahun tanpa ada sedikitpun rasa dendam ( bahkan ) anatara 2 orang. Kemudian Allah akan mengirim ( sejenis ) angin yang sejuk dari arah Syam ( Syiria ) ; yang mana tiada seorang pun yang masih tinggal diatas permukaan bumi yang hatinya mempunyai iman walaupun yang paling kecil, kecuali nyawanya akan dicabut dengan angin yang sejuk ini ( bermakna bahwa semua orang yang ada iman akan mati ). Bahkan jikalau seseorang dari pada kamu masuk kedalam liang yang paling dalam dari sebuah gunung, maka angin ini akan masuk kesana dan membunuhnya. Sesudah itu ( hanyalah ) orang-orang jahat ( yang hatinya sama sekali tak ada iman ) yang akan tinggal dengan menganggap enteng perbuatan-perbuatan jahat dan mempunyai pemikiran seperti binatang-binatang buas, mereka tidak mengetauhii yang baik dan tidak menolak yang buruk. Kemudian setan akan menampakkan diri kepada mereka dan berkata : Tidakkah kau menuruti (perintahku ) ? mereka akan berkata : apa yang engkau perintahkan kepada kami ? Ia akan memerintahkan mereka menyembah patung-patung dan ( oleh karenanya ) rezeki yang banyak akan diberikan kepada mereka dan mereka akan menikmati kehidupan yang baik dan mewah. Kemudian terompet akan ditiupkan ; dan tiada seorangpun yang tidak mendengarnya kecuali akan mengangkat kepalanya dengan penuh perhatian ( ingin mengetauhi ) dan orang yang pertama mendengar suara itu ( dan terpengaruh dengan suara itu ) adalah seorang yang sedang mengisi bak air untuk unta-untanya. Kemudian ia kan terjatuh tidak sadarkan diri, dan mati dan begitu pula orang-orang yang bersama dengan dia. Kemudian Allah akan menurunkan air hujan yang menyerupai embun, menyebabkan jasad-jasad manusia mekar ( seperti tanaman-tanaman dari bumi ) kemudian terompet akan ditiupkan kali kedua dan manusia akan bangun melihat sekelilingnya ( dengan penuh keheranan ). Kemudian akan diakatakan : wahai manusia bersegeralah kamu kepada Rab mu ! malaikat-malaikat akan menjadikan mereka berdiri ( dengan penuh perhatian ) dan berkata sesungguhnya mereka adalah tiada terkira banyaknya ! kemudian akan dikatakan : pisahkan penghuni – penghuni neraka ! akan dikatakan berapa banyak ( dari banyaknya manusia itu ) ! dari setiap seribu ; 999 ! pada hari itu ( bahkan ) anak-anak akan menjadi beruban rambutnya ( karena ketakutan) ; dan pada hari itu Shin akan menjadi kosong ( Allah akan menampakkan diri Nya dengan cara yang khusus ) ! (HR.Muslim )

Dalam riwayat lain dikatakan : Mendengar bahwa 999 hari dari seribu orang akan dilemparkan kedalam neraka jahannam, sahabat-sahabat sangat sedih sehingga kesedihan mereka itu ternampak jelas pada muka-muka mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda : Sembilan ratus sembilan puluh sembilan akan berasal dari ( seperti ) Yajuz dan Majuz dan seorang yang berasal dari kamu. ( HR.Bukhari )

Catatan : Dajjal adalah pembohong besar yang akan keluar dekat pada akhir kiamatnya dunia dan ia akan menamakan dirinya Tuhan. Ia kemudian dibunuh oleh Nabi Isa a.,s.pada kedatangannya yang kedua.

145-عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم . كيف انعم وصاحب القرن قد النقم القرن واستمع الأذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبى صلىالله عليه وسلم . فقال لهم : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا . رواه الترذى وقال : هذا حديث حسن ، باب ما جا ءفى شأن الصور ، رقم 2431

145. Abu Said r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : Bagaimana saya boleh gembira dan hidup dalam kesenangan, apabila orang yan di amanahkan dengan sangkakala telah meletakkannya dimulutnya dan ia memasangkan telinganya dengan penuh perhatian sambil menunggu perintah untuk meniupnya. Pernyataan ini nampaknya berat bagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW oleh sebab itu Baginda SAW berkata kepada mereka katakanlah :حسبن الله ونعم الوكيل على الله تو كلنا

artinya : Allah saja cukup bagi kamu ! Maha tinggi Allah yang kepadanya kami bertawakal. ( HR.Tirmidzi ).

146- عن المقداد رضى الله عنه قال: سمعت رسل الله صلىالله عليه وسلم . يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق ، حتى تكون منه كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم فى العرق ، فمنهم من يكون الى كعبيه ، ومنهم من يكون الى ركبتيه ، ومنهم من يكون الى حقويه ، ومنهم من يلجمه العرق الجاما قال : واشار رسول الله صلىالله عليه وسلم . بيده الى فيه . رواه مسلم ن باب فى صفه يوم القيامة ، رقم : 7206

146- Miqdad r.a.meriwayatkan : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Matahari akan dibawah mendekat kepada makhluk pada Hari Kiamat ; sehingga hanya ada satu mil jarak anatara matahari dan mereka. Manusia akan berkeringat seimbang dengan amal-amal perbuatan mereka ( semakin besar dosanya emakin banyak keringatnya ) ; sebagian dari mereka keringatnya akan sampai kepergelangan kaki, sebagiannya kan sampai kelututnya, sebagiannya akan sampai kepinggannya dan sebagiannya akan sampai kemuka-muka mereka. Rasulullah SAW menunjuk kemulutnya dan hidungnya ( yang sebagian orang yang susah bernafas dan terhambat dalam keringat mereka sendiri ). ( HR.Muslim ).

147-عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسل الله صلىالله عليه وسلم . يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصباف : صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجو ههم قيل : يا رسل الله ! وكيف يمشون على وجوههم ؟ قال : ان الذى أمشاهم على اقادامهم على أن يمشيهم على وجوههم ، أما انهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوكة . رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن ن باب ومن سورة بنى اسرآئيل ن رقم 3142

147. Abu Hurairah r.a. meriwayatkan : Bahwa Rasulullah SAW bersabda : Manusia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam tiga kategori : satu kelompok dalam keadaan berjalan, satu kelompok lagi dengan berkendaraan dan satu kelompok yang lain akan berjalan diatas muka-muka mereka. Ketika ditanya : wahai Rasulullah ! bagaimana mereka boleh berjalan diatas muka-muka mereka ? baginda menjawab : sesungguhnya Dia yang menjadikan mereka berjalan diatas kaki-kaki mereka dapat menjadikan mereka berjalan diatas muka-muka mereka. Mereka akan menghindari setiap rintangan dan duri-duri ( seperti seorang berjalan menghindar dengan kaki-kakinya ) dengan muka-muka mereka. !

148-عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : قال رسل الله صلىالله عليه وسلم . : ما منكم من أحد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر أيمن منه فلا يرى الا ما قدم من عمله ، وينظر أشأم منه فلا يرى الا ما قدم ، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه ، فاتقوا ولو بشق تمرة . رواه البخارى ، باب كلام الرب تعالى ..رقم : 7512

148. Adi Ibnu Hatin R.a. meriwayatkna bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tiadalah seorang mereka diantara kamu kecuali bahwa Rab nya akan berbicara secara langsung kepadanya tanpa ada perantara antara mereka. Kemudian ia kan melihat kearah kanan ; dan tidaklah ia melihat kecuali apa yang ia telah kirim terlebih dahulu dari amalan-amalannya. Dan ia akan melihat ( dalam keadaan yang tak berdaya ) kesebelah kiri ; dan ia tidak meliihat kecuaali apa yang ia telah kirim terlebih dahulu. Dan iia akan melihat dihadapannya ; dan tidaklah ia melihat kecuali neraka didepan mukanya. Oleh sebab itu jagalah diri kamu dari neraka jahannam walaupun dengan mengeluarkan hanya separuh biji korma ( dengan bersedekah ) ( HR.Bukhari ).

149- عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت النبى- عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت النبىصلىالله عليه وسلم . يقول فى بعض صلاته : اللهم حا سبنى حسابايسيرا ، فلما انصرف قلت : يا نبى اللع ! ما الحساب السير! قال : أن ينظر فى كيابه فيتجاور عنه ، انه من نوقش الحساب يو مئذيا عائشة علك . ( الحديث) رواه احمد 6/47

149- Aisah r.anha meriwayatkan : Saya mendengar Rasulullah SAW membaca dalam salah satu shalatnya. اللهم حاسبنى حسابا يسيرا Artinya : Wahai Allah jadikanlah hisabku hisab yang mudah. Ketika ia menyelesaikan ( shalatnya ), saya bertanya : Wahai Nabi Allah ! apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah ? Baginda menjawab : bahwa buku amalan-amalan seseorang ketika dibacanya dan kemudian ia akan dilepaskan. Wahai Aisah ! sesungguhnya barngsiapa yang disoal pada hari kiamat ( akan dihisab amalan-amalannya ) akan binasa ! ( Musnad Ahmad )

150- عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه أتى رسول الله صلىالله عليه وسلم فقال : أخبرنى من يقوى على القيام يوم القيامة الذى قال الله عزوجل (يوم يقو الناس لرب العلمين ) فقال : يحخفف على المؤمن حتى يكون عليه كاالصلوة المكتوبة. رواه اليهقى فى كتاب العث والنشور، مشكوة المصابيح، رقم : 5563

150. Abu Said Alkudri r.a. mendekati Rasulullah SAW dan bertanya : Beritahukanlah kepadaku yang siapa akan dapat bertahan pad hari kiamat yaang lamanya adalah 50.000 tahun ( yang Allah SWT telah sebutkan :يوم يقوم الناس لرب العلمين

Artinya : Pada hari yang manusia akan berdiri dihadapan Allah Rabbul ‘alamin. Baginda menjawab : akan diringankan bagi orang-orang beriman sama dengan mas yang diambil untuk mengerjakan shalat fardhu ( Baihaqi dan Miskaat )

No comments:

Post a Comment