Pentingnya Saling Ingat Mengingatkan dan Menyampaikan

PENTINGNYA SALING MENGINGATKAN dan MENYAMPAIKAN...

waltakun minkum ummatun yad'uuna ilaa lkhayri waya/muruuna bilma'ruufi wayanhawna 'ani lmunkari waulaa-ika humu lmuflihuun

[3:104] Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.

qul haadzihi sabiilii ad'uu ilaallaahi 'alaa bashiiratin anaa wamani ittaba'anii wasubhaanallaahi wamaa anaa mina lmusyrikiin

[12:108] Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik".

Tuesday, January 18, 2011

SHALAT 1

Untuk mendapat manfaat langsung dari kudrat Allah SWT dengan menunaikan perintah-perintah Allah Ta’ala mengikut cara Rasulullah SAW maka shalat adalah amal yang sangat penting dan mendasar.

SHALAT – SHALAT FARDHU

Ayat-ayat Al Qur’an

قال الله تعالى: إن الصلوة تنهى عن الفحشآء والمنكر { العنكبوت:45}

Allah SWT berfirman : Sesungguhnya Shalat ...mencegah dari perbuatan keji dan munkar ( Surat Al- Ankabut 29:45 )

وقال الله تعالى : إن الذين ءامنوا وعملو الصلحت وأقاموا الصلوة وءاتواالزكوة لهم أجرهم عندربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون { البقرة 277}

Allah SWT berfirman : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, pahala mereka ada pada Allah. Dan mereka tidak perlu khawatir dan tidak perlu gundah gulana. ( Al-Baqarah 2:277 )

وقال تعالى : قل لعبادى الذين ءامنو يقيموا الصلوة وينفقوا مما رزقنهم سرا وعلانية من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلل {إبراهيم 31}

Allah SWT berfirman : ( Wahai Muhammad ) katakanlah kepada hamba-hamba- Ku yang beriman supaya mereka mendirikan shalat dan menafkahkan rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau secara terbuka, sebelum datang suatu hari, ketika sudah tidak ada lagi tawar menawar dan persahabatan. ( Ibrahim 14 : 31 )

وقال تعالى : رب اجلنى مقيم الصلوة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعآء { إبرهيم 40}

Allah SWT berfirman : Tuhanku ! jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan shalat, juga diantara keturunanku. Ya Tuhan kami ! terimalah doaku! ( Ibrahim 14 : 40 )

وقال تعالى : أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا {الإ سراء : 78}

Allah SWT befirman : ( Kepada Rasulullah SAW ) dirikanlah shalat pada waktu matahari tergelincir sampai gelap malam, dan shalat subuh dan bacaannya, karena shalat dan bacaan subuh disaksikan ( oleh malaikat-malaikat ). ( Al Isra 17:78 )

وقال تعالى : والذين هم على صلوتهم يحافظون {المؤمنون : 9}

Allah SWT berfirman : ( menyebutkan kelebihan yang mulia orang-orang beriman) ) dan mereka setia menjaga shalat mereka. ( Al-Mu’minun 23: 9 )

وقال تعالى : يأ يها الذين ءامنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكرالله وذروالبيع ذا لكم خيرلكم إن كنتم تعلمون ِْ{ الجمعة : 9}

Allah SWT berfirman : Hai orang-orang beriman ! apabila ( azan ) sudah diseru untuk menunaikan shalat juma’at maka bersegeralah mengingati Allah dan tinggalkan jual beli ( dan kegiatan-kegiatan lain ) ; itulah lebih baik bagi kamu jikalau kamu mengetahui.


( Al-Jumuah 62: 9 ).

No comments:

Post a Comment